Page 9 - Karşıyaka Haber Gazetesi 17 Yaşında
P. 9

Mart                                                                   9


      Özel öğrencilere, “özel ergenlik” ve     “müzede öğreniyorum” e-twinning projesi

     Karşıyaka Bahçelievler’deki Safiye  bugüne kadar nasıl örgütlendiğini tarih  planlanmıştır.”       göre duygu ve düşüncelerini dile
     Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu,  bize anlatır. Tüm bu kanıtların sunulduğu  "Özel Ergenlik" eTwinning projesi"nde  getirmekte ve iletişim kurmakta zorlanırlar.
     okul öğrencileri ile birlikte "Müze de  alan ise müzelerdir. Bu nedenle bizi  1.Kademe Öğretmen Aynur Uç Ger,  Bu dönemde yaşadıkları sorunlardan
     Öğreniyorum " ve "Özel Ergenlik"  geçmişle buluşturan, bireysel, toplumsal  2.Kademe Öğretmen Meral Karabacak,  dolayı sağlıklı benlik bilinci ve olumlu
     e-twinning projesi düzenledi. Projeye, bu  ve kurumsal hafızamızı canlı tutan  3.Kademe Öğretmen Nuray Efe rehberlik  kişilik gelişimi oluşturmakta zorlanırlar.
     konuda deneyimli olan öğretmen Aynur  geçmişle ilgili olguları sorgulamamızı  yapacak.          Projemizde özel öğrencilerimizin ergenlik
     Uç Ger rehber olarak yön verecek.  sağlayan, bizi eğiten bizi düşündüren  1.Kademe Öğretmen Aynur Uç Ger  döneminde yaşadığı sorunlar göz
     Aynur Uç Ger, şu bilgileri verdi:  müzeler, eğitimin bir parçası olmalıdır.  şunları söyledi: “Öğrencilerimizin  önünde bulundurularak bu zorluklarla
     “Müzeler, geleceğimizi nasıl    Projemiz Müzelerin okul dışı eğitim  ergenlik dönemi birçok alanda değişim  bahşedebilme bilgi ve becerileri
     biçimlendirmemiz gerektiği konusunda  ortamı olarak daha aktif kullanılması,  ve gelişim yaşadığı bir süreçtir. Bu  kazandırılmaya çalışacaktır. Bunun
     bize yol gösterir. İnsanoğlunun nasıl  Türk tarihinin müzeler yoluyla 7-11 yaş  süreç her zaman sakin geçmez ve  yanı sıra akran zorbalığına karşı
     ilerlediğini, uygarlıkların nasıl geliştiğini,  aralığındaki öğrencilerle farklı öğretim  bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Özel  kendilerini koruma bilgi ve becerileri de
     toplum ve aile yaşamımızın geçmişten  tekniklerini kullanarak öğrenilmesi için  gereksinimli öğrencilerimiz akranlarına  kazandırılmaya çalışılacaktır.”
                                         Mezun oldukları Ankara                                           İlkokulu'na vefa


                                         Uluslararası Rotary 2440 Bölge  Rotary Kulübü Üyesi Nehir Sipahi
                                         Federasyonu Bostanlı, Karşıyaka ve  Kayadelen, “Kendi mezunu olduğum bu
                                         Mavişehir Rotary Kulüpleri Karşıyaka  okulda başkanlığım döneminde böyle bir
                                         Ankara İlkokulu Özel Eğitim ve Sevgi  projeye ortak olmaktan büyük mutluluk
                                         Sınıfı’nın tefrişatını gerçekleştirdi.  duydum. Karşıyaka Ankara İlkokulu’nun
                                         Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun da  Akıl Oyunları, Beceri ve Sanat Atölyesi
                                         desteklediği projede yenilenen sınıflara  ve Sevgi Sınıfı’nın donanım ve
                                         özel eğitim malzemeleri de temin edildi. dekorasyonunu gerçekleştirdik. Hepimizin
                                         Bostanlı, Karşıyaka ve Mavişehir Rotary  çok duygulandığı, hatıralarımızın
                                         Kulüpleri, kuruluşu Cumhuriyet öncesine  canlandığı nostaljik anılarımızı tekrardan
                                         dayanan Karşıyaka’nın önemli pilot  yaşadığımız bu süreçte emeği geçen
                                         okullarından biri olan Karşıyaka Ankara  tüm üyelerimize sonsuz teşekkürler”
                                         İlkokulu’nun Özel Eğitim ve Sevgi  diye konuştu.Karşıyaka’nın en eski
                                         Sınıflarının tefrişatını gerçekleştirerek,  okullarından biri olarak pek çok insanın
                                         sınıfları özel eğitim malzemeleri ile  da bu okula ait anılarının olduğuna vurgu
                                         donattı. Projeyi gerçekleştiren kulüp  yapan Rotary 2440 Bölge Federasyonu
                                         başkanlarının ve pek çok üyesinin de  Başkanı Ertan Soydan, “Tarihi dolayısıyla
                                         mezun olduğu okul olan Karşıyaka Ankara gelenekleri de olan bu okula destek veren
                                         İlkokulu’nun kendileri için çok özel bir  dün kulüplerimizi yürekten kutluyorum.”
                                         anlam ifade ettiğini dile getiren Bostanlı  diye konuştu.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14