Page 9 - Karşıyaka Haber Gazetesi Nisan 2022
P. 9

Nisan                                                                   9
       Mesleki eğitimde muhteşem proje
      ''GELECEĞE EL VER, GELECEĞE YÖN VER''                                         Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve  Lisesi, sektörlerin temsilcileri ile çocuk
                                         Teknik Anadolu Lisesi de Mesleki ve  gelişimi ve eğitimi, güzellik ve saç bakım
                                         Teknik eğitimde mükemmel standartlara  alanlarında Mesleki ve Teknik eğitimde
                                         ulaşmak için ‘GELECEĞE EL VER,   mükemmel standartlara ulaşmak için
                                         GELECEĞE YÖN VER’ dediler. Millî  ‘GELECEĞE EL VER, GELECEĞE
                                         Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik  YÖN VER’ projesi için imzaları attılar.
                                         Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü  Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır,
                                         ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin  sektör temsilcilerine birer plaket verdikten
                                         Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik  sonra sektör temsilcileri ile protokolü tek
                                         Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teknik  tek imzaladı.Protokol imza törenine katılan
                                         Yardım Projesi’ kapsamında Karşıyaka  sektör temsilcileri ise şunlar; İzmir Ticaret
                                         Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu  Odası 21. Komite Başkanı ve Meclis Üyesi
                                         Lisesi’nde Sektörle İş Birliği Protokol töreni - Osman Çapa, AKON Hidrolik – Nadir
                                         yapıldı.Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki  Açar, Best Western Premier Karşıyaka
                                         ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen  Convention & SPA – Tolga Ay, CEM KEY
                                         imza törenine Karşıyaka Kaymakamı Ali  Kuaför – Şeyhmus Benteşen, Ege Deniz
                                         Rıza Çalışır, sektör temsilcileri, İlçe Milli  Tekstil – Selim Pilavcı, Hilton Garden Inn
                                         Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, ilçedeki Bayraklı – Özge Gürses, İzmir Aşçılar
                                         resmi kurum yöneticileri, Okul Müdürü  Derneği Başkanı – Doç Dr. Turgay Bucak,
                                         Ferhan Günlü ve öğretmenler katıldı. İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik
                                         Mükemmeliyet Merkezi olarak seçilen  Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar
                                         okulun da dahil olduğu, Avrupa Birliği  Odası Başkanı – Sezai Apaydın, İzmir
                                         ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak  Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı
                                         finanse edilen METEK Projesinin amacı  – Erdoğan Atabay, İzmir Şekerciler ve
                                         Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesini  Pastacılar Esnaf Odası Başkanı – İlhan
                                         arttırarak Sektörel Mükemmeliyet
                                                           Esen, Karşıyaka Soroptimist Kulübü
     İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü                    Merkezleri’ni kurarak okullar, sosyal  İş Meslek Kadınları Derneği – Nurdan
                                                           Koçlular, Özel Gelişim Koleji – Serdar
                                         ortaklar ve özel sektör arasındaki iş
                                         birliğinin artırılması yoluyla bilgi, beceri
                                                           Öner, SEBA Kozmetik – Ali Arıcı , TÜRSAB
      ile İTB arasında iş birliği                     ve yetkinliklerin EQARF ve EQAVET ile  – Bircan Tağıl, Üç Nesil Eğitim Hizmetleri
                                                           – Bahar Yamaner, Yağız Özel Eğitim ve
                                         uyumlu olarak geliştirerek iyileştirilmesi
                                         amaçlanıyor.Türkiye genelinde seçilen
                                         15 okul içerisinde yer alan Karşıyaka  Öğretim Hizmetleri – Yağız Polat, Arem
                                                           Reklam – Emre Azap
      İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir  önemini anlaması, sağlıklı beslenme  Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
      Ticaret Borsası ‘Toprak ve Çocuk  konusunda bilinç kazanması ve tarımsal
      Programı’ kapsamında İşbirliği Protokolü üretim ve sürdürülebilir çevrenin
      imzaladı.            önemini kavramasını amaçlıyor. Bu
      İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde  amaçla; çocuklara yeşili, toprağı ve
      gerçekleştirilen imza törenine İzmir İl  doğayı sevdirecek, tarım konusunda
      Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit  bilinçlenmelerine imkân sağlayacak
      Yentür, İzmir Ticaret Borsası Yönetim  eğitim ile kültürel etkinlikler ve arazi
      Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İl Milli  uygulamaları faaliyetlerini içeren çeşitli
      Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan,  çalışmalar planlanıyor. Bu kapsamda
      İzmir Ticaret Borsası Toprak ve Çocuk  belirlenen tarla ve/veya bahçelerde
      Programı yürütücü komisyon üyeleri  çeşitli tarımsal ürünlerin ekim, dikim ve
      Sonnur Kırmızıoğlu, Umut Okan ve  hasat işlemleri konusunda uygulamalı
      Deniz Celep ve Borsa idari heyeti katıldı. eğitimler verilecek, tarım ürünlerinin
      İşbirliği Protokolü ile İzmir Ticaret  işlenmesi ve gıda ürünleri üretimi
      Borsası ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konusunda bilinçlendirmek amacıyla
      arasındaki ilişkilerin geliştirilerek, Toprak program kapsamındaki öğrencilerin gıda
      ve Çocuk Programı kapsamındaki  işletmelerine inceleme ziyareti yapması
      çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi ve sağlanacak.
      süreklilik kazandırılması hedefleniyor.  Ayrıca İzmir ili Merkez ilçelerinde yer
      Bu proje ile çocukların doğa ile  alan ve uygun fiziksel şartları taşıyan
                                            Minik öğrenciler hem
      buluşturulması, tarımı keşfetmeleri,  bir okulda tarımsal üretim uygulamaları
      sağlıklı beslenme konusunda   yapmak üzere örnek bir “Okul Arka
      bilinçlenmeleri ve çevreye değer  Bahçesi” oluşturulması planlanıyor.
                                          eğlendiler hem de öğrendiler
      vermeleri sağlanacak. Proje kapsamında Program kapsamındaki öğrencilere  Minik öğrenciler hem
      İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı  tarımın önemi, iyi tarım uygulamaları,
      merkez ilçelerdeki çocuklar tohum  organik tarım, bilinçli gıda tüketimi, çevre
      ekerek, fidan dikerek tarımsal üretimin  ve çevresel sürdürülebilirlik konularında
      tüm aşamalarını deneyimleyerek  bilgilendirme seminerleri yapılacak. Söz  eğlendiler hem de öğrendiler
      öğrenecek.            konusu programa katılan öğrenciler için
      ‘Toprak ve Çocuk Programı’; ilkokul  program amaçlarına uygun olarak resim,
      çağındaki çocukların, toprağı, tarımı  kompozisyon ve benzeri yarışmalar
      ve tarım ürünlerini tanıması ve  organize edilecek.
                                          Karşıyaka Şair Eşref İlkokulu   yaparak kendilerine özgü ürünler
                                          anasınıfının kuruculuğunda başlatılan ortaya çıkarttılar.El Sanatlarının
                                          ve Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu,  bir milletin yüzyıllar boyu nesilden
                                          Özgiller Dalan, Kaptan Altay Altuğ,  nesile aktardığı kültürel varlıklardan
                                          Bornova Batı Anadolu Çimento   biri olduğuna dikkat çeken Proje
                                          ile Aliağa Mehmet Saka ilkokulu  kurucusu Handegül Bilgin Cuci., “
                                          anasınıflarının da ortağı olduğu  E-twinning projemize Ararlık Ayında
                                          “Benim Ülkem Benim Sanatım”    başladık ve toplam beşaylık bir
                                          e-twinning projesi tamamlandı.Temel  süre içerisinde öğrencilerimize Türk
                                          amacı Türk el sanatlarını anasınıfı  el sanatlarımızı hem öğrettik hem
                                          öğrencilerine tanıtmak ve uygulatmak de uygulattık. Gerçekleştirdiğimiz
                                          olan proje kapsamında öğrenciler,  bu proje sayesinde çocuklarımız
                                          ebru sanatı, keçecilik, dokumacılık,  hem kültürlerini öğrendiler hem
                                          çinicilik, çömlekçilik ve nakış gibi  de kendilerine özgü birçok ürün
                                          birçok el sanatı branşında çalışmalar  oluşturarak eğlendiler” dedi.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14