Page 9 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mayıs 2021
P. 9

Mayıs                                                                   9
      Seyyar satıcı ve kahvehane


        esnafına büyük destek

                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi  Büyükşehir 15 Ocak 2021 tarihinden
                                         kısıtlamaları nedeniyle ekonomik açıdan  itibaren 30 ilçede pandemi sürecinde
                                         zor dönemlerden geçen esnafa desteğini  faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan
                                         sürdürüyor. Büyükşehir, 141’i gevrekçi,  esnafa 10 bin 552 adet gıda ve hijyen
                                         100’ü çiçekçi, 34’ü mısır satıcısı olmak  paketi dağıttı. İzmir Kahveciler Esnafı
                                         üzere 275 seyyar satıcıya hane başı  Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda
                                         1000 lira olmak üzere 275 bin lira destek  699 kahve, internet kafe ve oyun salonu
                                         verecek. Bulundukları ilçelerin esnaf  esnafına 873 bin 750 lira nakdi destek
                                         odalarına kayıtlı 389 kahvehane esnafına  ödemesi yapıldı. Büyükşehir, öğrencilere
                                         da 1250 lira olmak üzere toplamda 486 bin dağıtmak üzere aldığı bot, mont ve
                                         250 lira nakit desteğinde bulunacak. İzmir  kırtasiye malzemesiyle de esnafa can suyu
                                         Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oldu. Bu kapsamda 23 bin 629 öğrencinin
                                         “Pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamalar  Eğitim Kart’ına kırtasiye malzemesi alması
                                         esnafımızı oldukça zor duruma soktu. En  için 130 liralık bakiye yüklenerek toplamda
                                         başından beri olduğu gibi onların yanında  156 kırtasiyeci esnafına 3 milyon 71 bin
                                         olmaya edeceğiz. Bugünleri el ele vererek 770 lira destek sağlandı. Büyükşehir, daha
                                         aşacağız” dedi.           fazla esnafa yardımcı olabilmek adına 50
                                         Kantin esnafına da bin lira     kırtasiye esnafını daha sistemin içerisine
                                         Büyükşehir, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar  dâhil etti. Böylece ulaşılan çocuk sayısı 27
                                         Odaları Birliği ve Tüm Kantin İşletmecileri  bin 380’e, destek olunan kırtasiyeci esnafı
                                         İşveren Sendikası’ndan gelen listeler  sayısı 206’ya ve destek miktarı 3 milyon
                                         doğrultusunda 886 kantinci esnafına ilişkin 559 bin 400’e çıktı.Büyükşehir aynı şekilde
                                         incelemelerini de sürdürüyor. Çalışma  yaklaşık 600 okulda öğrenim gören ilk ve
                                         tamamlandığında yardıma uygun görülen  ortaokul düzeyindeki öğrencilerine 20 bin
                                         kantincilere 1000 lira destek sağlanacak.  adet mont ve 20 bin 460 çift bot dağıttı.
                                         Belirlenen kantinlerde çalışsa da şu  Bu sayede ayakkabıcılar ve tekstilciler
                                         dönemde maaş alamayan çalışanlara da  sitesinde bulunan esnafa 3 milyon 253
                                         gıda paketi desteği yapılacak. Ayrıca 2 bin bin 176 lira destek sağlandı. Ayrıca
                                         846 esnafa da bayram öncesi gıda paketi  Ödemiş’teki ayakkabıcı esnafından da 3
                                         ulaştırılacak.           bin 100 çift bot alımı yapılarak 424 bin 328
                                         Esnafa can suyu           liralık yardımda bulunuldu.
     İzmir Büyükşehir, hem üreticiye
      hem de dar gelirli ailelere katkı verdi


      İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda  yaklaşık 58 milyon liralık alım yapıldığını  hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine  birçok insanın zor günlerden geçtiğini,
      üretimi desteklemek için başlattığı  da açıklayan Tugay, bu rakamın yılsonu  ulaşmak istiyoruz. Hem kırsaldaki hem  yardımseverlerin ihtiyaç sahiplerine
      “Başka Bir Tarım Mümkün” politikası  itibariyle yaklaşık 120 milyon liraya  de kentteki insanlara dokunuyoruz.  Halkın Bakkalı üzerinden alacakları
      kapsamında, çoğunluğu İzmir’den  ulaşacağını söyledi.        Bu zinciri tamamlamak gerekiyor. Aksi  gıda kolileriyle de ulaşabilecekleri
      olmak üzere 18 kooperatife daha nefes  Mevsim ürünlerinin alımı da başladı takdirde kırsaldaki insanlar üretimden  hatırlatırken, Ramazan ayı nedeniyle
      oldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal  Kırsaldaki küçük üreticinin ürününü  vazgeçerek kent yoksulları arasına  de sofralara iftar yemeği paketi desteği
      Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla  kooperatif kanalıyla aldıklarını belirten  katılacaklar. Bu daha büyük bir kaos  vermeleri çağrısında bulunarak,
      alınan çay, şeker, siyah zeytin, bal,  Tugay, “Böylece hem kırsaldaki yaşamın  oluşturacak” diye konuştu.  İzmirlileri bu dayanışmaya katılmaya
      kaşar peyniri, bulgur, pirinç, ayçiçek  devamı için üreticiyi desteklemiş  İzmirlilere destek çağrısı davet etti. Tugay, bu ay sonuna kadar
      yağı, zeytinyağı, elma, enginar gibi  oluyoruz hem de kentteki ihtiyaç sahibi  İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel  yaklaşık 100 bin civarında gıda kolisi
      ürünler, paketlenerek ihtiyaç sahiplerine  ailelere ulaşarak onların yaşamlarını  Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay,  dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.
      ulaştırıldı. Yurttaşın sofrasına sağlıklı  idame ettirmeleri konusunda bir parça
      ve güvenilir gıda ulaştıran Büyükşehir  katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mevsim
      Belediyesi, koronavirüs salgınıyla  ürünlerinde de alımlara başladık.
      mücadele kapsamında uygulanan   Örneğin enginar geldi. Yarımada üreticisi
      sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle  tarafından üretilen ama kısıtlama
      pazar imkanı bulamayan üreticilerin de  nedeniyle hal esnafının da kapalı olduğu
      yüzünü güldürdü.          bu dönemde, enginar alımı yaptık. Bunu
      Büyükşehir Belediyesi’nden çifte  da kolilerin içerisine koyduk” dedi.
      destek               “Hem kırsaldaki hem de kentteki
      İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel  insanlara dokunuyoruz”
      Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay,  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün”
      Tunç Soyer’in, daha önce 28 tarımsal  diyerek hayata geçirdiği uygulamaların
      kalkınma kooperatifleri ile ürün alım  üreticiye nefes olduğunu söyleyen
      sözleşmesi imzaladığını hatırlattı. Bu  Ertuğrul Tugay, “Tüm bu desteklerin tek
      kapsamda yalnızca geçen yıl Sosyal  amacı, kırsaldaki küçük ölçekli üreticinin
      Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın  üretime devam etmesi. Böylece
      dağıtması için yaklaşık 100 milyon liralık  kırsalda yaşam devam edecek. Aksi
      alım yapıldığını ifade eden Ertuğrul  takdirde küçük ölçekli üretici ürettiği
      Tugay, alınan ürünlerin hem ihtiyaç  ürünün karşılığını alamadığında, alın
      sahiplerine, hem de dağıtılan gıda  terinin karşılığını bulamadığında bir
      kolilerinin içerisine konulduğunu belirtti.  sonraki sezonda üretmekle ilgili endişe
      2021 yılı içerisinde kooperatiflerden  yaşayacak. Biz bu endişeleri gidermek,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14