Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Nisan 2022
P. 8

Nisan                                                                   8       Adı konulmamış          Ukrayna kendi olanakları ile bugüne  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  muhteşem. Burada ihtiyaç sahibi
       3. Dünya Savaşı…         kadar Rusya’ya karşı durabilir miydi?  Vedat Bilgin’in bugün NTV de yaptığı  insanlarımız ile birlikte halkta bir araya
                        Rus ordusuna verilen kayıplar hangi
                                         açılamalar benim uykumu kaçırdı.
                                                           gelerek iftarlarını açıyor.
                        silah ve teçhizatlarla yapıldığı belli.  Sanırım tek geliri maaş olan emekçi  İnsanın kendini güvende his etmesi
                        Emperyalizmin kardeşi kardeşe   ve emeklilerin tümünün uykusunu  çok önemli. Ramazan’dan önce İzmir
                        vurdurma politikası, Ortadoğu’dan  kaçırmıştır. Bayram ikramiyesinin  İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tüm
                        kuzeye yönelmiş gibi duruyor. “Paranın  geçen yıl gibi 1.100 ödeneceğini  ekibiyle Karşıyaka’da muhtarlarla bir
                        dini imanı yok”. ABD, AB ve Birleşik  söylemesi tam bir hayal kırıklığıydı.  araya geldi. Fuat Pusat abimin davetlisi
                        Krallık bir yanda Rusya’ya ciddi  Umarım Sayın Cumhurbaşkanımız   olarak ben de katıldım. Karşıyaka’daki
                        ekonomik yaptırımlar uygularken,  yapacağı bir açıklama ile bu oran  güvenlik konusu görüşüldü. İl Emniyet
                        Ukrayna’ya verdikleri askeri ve  artırılır. Yine Sayın Bakanın ETY’  Müdürü Şahne cep telefon numarasını
                        ekonomik yardım çok ciddi boyutlarda.  lilerle, 3600 ek göstergelerle ilgili  muhtarlarla paylaştı ve “telefonum 24
                        Çin’in Rusya’ya destek vermemesi  yaptığı açıklamalar da toplumda hayal  saat açık” dediğinde işte güvenlik bu
                        için de aba altında sopa göstermekten  kırıklığına neden olmuştur.  dedim. Toplantıda daha önce Karşıyaka
                        geri kalmıyorlar. Putin’i savaştaki  Bence serbest ekonomi politikasından  İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde
                        başarısızlığını yakın çevresinin savaş  vaz geçmenin zamanı. Zammın adı  bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı
                        planlarını batıya sızdırdıklarına  güncelleme oldu. Oldu da bizim  Kaan Coşkun’da vardı. Kaan müdürüm
                        bağlayanlar da var. Para için ülkesini  maaşlar neden güncellenmiyor?  sadece benim değil tüm Karşıyaka’nın
                        satanların olduğunu düşünmek insanlık  Ramazan ayında fiyatların şaha  gönlünde yer alan bir dost, arkadaş,
                                                           kardeş. Emniyetin son zamanlarda
                        adına beni ürkütüyor.
                                         kalkmasını da “Müslümanın
       Yılmaz Durmaz          Putin’in bu diktatörlüğe soyunması  Müslümana kazığı mı?” sözünü söyletir  yaptığı operasyonlarla ele geçirilen
                        ülkesinin geleceğini tehlikeye
                                                           uyuşturucuların miktarını öğrendikçe
                                         oldu. Bu fiyat artışlarına müdahale
                        sokmakla kalmadı, tüm dünyada kriz  edenin olduğunu sanmıyorum.   insanlarımızın ne kadar büyük tehlikeler
                        yarattı. Kilosu 2 TL olan soğanın 7  Yoksulluğun artması toplum   atlattığına şahit oluyoruz. Toplantıdan
      Bence adı konulmamış 3. Dünya
      savaşının başladığı tarihtir 24 Şubat  TL olmasını, bir damacana suyun  düzeninde ciddi yaralar açmasından  sonra bu başarılı ekiple çay sohbetinde
      2022                11 TL’den 28,5 TL’ye çıkmasını   endişelenmiyor değilim.      bulunmanın şansını yakaladım.
                                         Ne de çok özlemişiz birbirimizi
      Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya  hükümetin ekonomideki başarısızlığına                 Mehmet müdürümün cana yakınlığı,
      başlattığı saldırı, iki ülke arasındaki  bağlamayıp doğrudan savaşa  Bütün bu can sıkıcı koşullara rağmen  işine yüreğini koyduğunu görünce “Oh
      savaş gibi görünse de bana göre adı  bağlanması kolaylığını sağladı.  Karşıyaka’mızda güzel şeyler oluyor.  be güvende yaşamak ne güzel” dedim.
      konulmamış 3. Dünya savaşı. ABD,  Yaşamım boyunca kavgaya, savaşa  Bunlara değineyim de biraz yüreğimize  Dost sohbetlerim çok olur. Sohbet
      Avrupa ve Birleşik Karalık’tan peş peşe  karşı oldum. Çünkü kazanan tarafı yok.  su serpilsin. Salgın tehlikesinin  yaşam gıdam. Bu sohbetler de gecenin
      gelen yaptırım kararlarına rağmen  Kazanan silah üreticileri. Türkiye’nin  azalması nedeniyle önlemlerinin  ilerleyen saatlerine kadar uzar. Eve
      savaş kararından vazgeçmeyen Putin,  Rus- Ukrayna savaşındaki politikasını  gevşetilmesi ile Mübarek Ramazan  döndüğüm o geç saatlerde bile İlçe
      dünyadaki ekonomik dengeleri de  son derece başarılı buluyorum. Keşke  ayında “ne de çok özlemişiz birbirimizi”  Emniyet Müdürümüz Ercan Kaçanoğlu
      alt üst etti. NATO, ABD ve AB her ne  o başarı ekonomi de olsaydı. Fiyatı en  dedik.          ile zaman zaman karşılaşıyorum.
      kadar savaşın içinde yer almasalar  az yüzde yüz artmayan mal ve hizmet  Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil  Kendisinin o saatlerde bile görevde
      da verdikleri silah, teçhizat ve  kalmadığı halde çalışan ve emeklilere  Karadeniz ve ekibinin büyük fedakarlık  olmasını görmek, yaşadığım kentin
      ekonomik yardımlarla savaşın tarafı  yapılan yüzde 30’luk zam ekonomi  ve özverileri ile bağışçıların desteği ile  güvende olduğu mutluluğu yaşatıyor.
      gözüküyor. Bu destek olmasaydı   yönetiminin başarısızlığı değil de nedir?  kurdukları 300- 500 kişilik iftar çadırı
       İslamoğlu'nu Bornova'ya
     mesai arkadaşları uğurladı
                          Karşıyaka İlçe Milli Eğitim
                          Müdürlüğünden Bornova İlçe
                          Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan
                          Mustafa İslamoğlu'na uğurlama...
                          Uzun yıllar Karşıyaka İlçe Milli
                          Eğitim Müdürlüğü'nde şube
                          müdürü, müdür yardımcısı ve
                          son olarak da ilçe Milli Eğitim
                          Müdürlüğü görevlerinde bulunan
                          Mustafa İslamoğlu'nun geçen hafta
                          tayini Bornova'ya İlçe Milli Eğitim
                          Müdürü olarak çıkmıştı. Mesai
                          arkadaşlarıyla vedalaşan Mustafa
                          İslamoğlu'na Denizpark restoranda
                          mesai arkadaşları tarafından
                          uğurlama yemeği verildi. Zaman  Özel Çocuklar ''Yaşamda
                          zaman hüzünlü geçen yemekte
                          konuşan Mustafa İslamoğlu
                          dostluktan söz ederek, "iyi    Ben de Varım'' diyecek
                          dostluklar edinmenin mutluluğunu
                          yaşıyorum" dedi.
                                          Safiye Nadir Özel Eğitim Uygulama  becerisinin de kazandırılmasını
                                          Okulu’nda “Yaşamda Ben de Varım"  olduğunu belirterek şunları söyledi. “Bu
                                          eTwinning Projesi hayat buluyor.Safiye  bir eTwinning Projesi olan “Yaşamda
                                          Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu  Ben de Varım" projemiz ile özel eğitim
                                          öğretmeni Aynur Uç Ger tarafından  konusunda farkındalık oluşturmanın
                                          hazırlanan “Yaşamda Ben de Varım"  yanında birçok beceri kazandırmayı
                                          eTwinning Projesi ile özel eğitim  amaçladık. Bunun dışında Oyun Çocuğu
                                          konusunda farkındalık yaratmak,  projesi ve My Favourite projelerimiz
                                          toplumu ve velileri bilinçlendirme, özel  ile mutlu çocuklar yetiştirmeye
                                          eğitimli öğrencilerle normal gelişim  çalışıyoruz.”Safiye Nadir Özel Eğitim
                                          gösteren öğrencileri kaynaştırmayı  Okulu öğretmeni Aynur Uç Ger’in ,
                                          amaçlıyor.“Yaşamda Ben de Varım"  yer aldığı eTwinning projesi yabancı
                                          projesi ayrıca özel eğitim öğrencilerine  ve Türk ortaklı. Bireysel farklılıklar ve
                                          çeşitli alanlarda öz bakım, bilişsel,  bu farklılıklara saygı duymayı web2
                                          sosyal, dil, psikomotor beceriler  araçlarıyla destekleyerek öğrencilerde
                                          kazandıracak.Safiye Nadir Özel Eğitim  kalıcı öğrenme etkinlikleri yapılıyor.
                                          Uygulama Okulu öğretmeni Aynur Uç  Özel gereksinimli öğrenciler bu proje ile
                                          Ger, hedefleri arasında özel eğitimli  akranları ile birlikte mutlu oluyor.
                                          öğrencilere web20 araçlarını kullanma  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13