Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2023
P. 8

Mart                                                                   8


      Ve karar verildi…          İnsanlarımız, Türkiye Büyük Meclis  deprem, ülkemiz ve dünya gündeminde  benziyor. HDP’nin seçim sonucuna etkisi

                                         Rus- Ukrayna savaşının önüne
                        Meclisi’ne hangi adayın Cumhurbaşkanı
                                                           tartışılmaz bir gerçek. Ancak istekler/
                        olacağına, kimlerin milletin vekili
                        olarak gireceğine odaklandı. Türkiye  geçmişken, İYİ Parti Lideri Meral  şartları ne kadar kabul görür bilemem.
                                         Akşener’in ittifaktan çekilme kararı
                                                           Siyaset için 24 saat bile uzun süre
                        60 gün sonra mevcut Cumhurbaşkanı  şok etkisi yarattı ve gündemin birinci  olduğuna göre. Bize de izlemek düşer.
                        ve hükümetle mi devam, yoksa yeni  maddesi oluverdi. Bir takım komplo  Umarım bu çetin ve zor seçimde
                        Cumhurbaşkanı ve yeni vekillerle mi  teorisyenleri, teoriler üretip durdu. Ağzı  binlerce canımızı yitirdiğimiz, milyonlarca
                        yönetilecek tartışmaları…     olan konuştu…           insanımızın etkilendiği, acısı hala
                        Zor ve çetin bir seçim olacağı kesin.  Kılıçdaroğlu’nun girdiği seçimleri  yüreklerimizde olan bu “Büyük kıyamet”
                        Cumhur ve Millet İttifakları saflarını  kaybettiğini söyleyenlere karşı,  dikkate alınır da şaşalı bir seçim
                        genişletme peşinde. Yeni partileri  ABD’de köleliği bitiren, Amerika  kampanyası düzenlenmez. Çevre ve
                        irtifaklarına katmak için uğraşıp  Birleşik Devletleri’nin 16. başkanı ve  gürültü kirliliğine de zemin hazırlanmaz.
                        duruyorlar. Bin üyesi bulunmayan,  Cumhuriyetçi Parti’nin ilk başkanı  Biraz yerel siyasetten söz etmek isterdim
                        seçimlerde yüzde binlik oyları olan  Abraham Lincoln’i örnek gösterenler var. ama kimler aday adayı olacağı biraz
                        partiler bile konuşulur oldu. Destek için  “Hep birlikte başaracağız” sloganıyla  daha belli olsun da öyle yazayım.
                        birtakım şartlar öne sürmekte, istekler/ yola çıkan Halkların Demokratik Partisi  CHP Genel Merkezi’nin MYK
                        şartlar ise diğer ittifak üyeleri arasında  (HDP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye  toplantısında il ve ilçe başkanlıklarına
                        derin ayrılıklara yol açmakta.   İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük  gönderdiği genelgede belediye
                        20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve  Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler  başkanları ve meclis üyelerinin aday
                        Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi  Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket  adaylığı için istifa etmemeleri yönünde
                        Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan  Partisi’nin (EHP) Emek ve Özgürlük  aldığı tavsiye kararı üzerine aday
       Yılmaz Durmaz          seçim ittifakına daha sonrasında Büyük  İttifakında yer aldı.    adaylığına soyunmaya hazırlananların
                                         Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti,
                                                           birçoğunun hevesi kursağında kaldı
                        Birlik Partisi (BBP)nin katıldığı kısa
                        adıyla CUMHUR olan Cumhur İttifakı.  Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi  sanırım. Kabul görmeyenler de tavsiyeye
                        Birtakım şartlarla HÜDA-PAR ve Yeniden  ise Ata İttifakını oluşturdu. Son zamanda  uydum diyeceklerdir.
      Aylardır erken seçim tartışmaları  Refah Partisi’nin da Cumhur İttifakı’na  Doğru Parti’nin ittifaktan çekildiği  Umarım ve dilerim hangi parti olursa
      sürüp giderken 14 Mayıs’ta seçimin  destek olacakları kesin gibi. Bunların  söylendi.         olsun millette vekillik yapacak kişileri
      yenilenmesi kararı alındı.     destek şartları birtakım tartışmaları  Türkiye’de “12 Eylül faşist darbesinden”  iyi seçer. Halk, demokrasi isteyenlerin
      Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa’nın  beraberinde getireceğe benziyor.  sonra kurulmuş ve son olarak resmi  önce kendi partilerinde demokrasiyi
      116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle  CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat  kayıtlarda 119 siyasi parti gözüküyor.  uygulanmasını bekliyor. Ve umarım
      18 Haziran’da yapılması gereken  Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Parti  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise 14  ki partiler atama adaylarla, kibirli,
      cumhurbaşkanı ve milletvekili   tarafından kurulan Millet İttifakı, 6’lı  Mayıs’ta yapılacak seçime 36 siyasi  kendi ile barışık olmayanları seçtirme
      seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi  masa toplantıları ile günlerce Türkiye’nin  partinin katılacağını duyurdu. dayatmalarından kaçınırlar.
      kararını imzaladı.         gündeminde yer aldı.        Şimdi 36 Siyasi partinin 60 günde nasıl  Ülke çıkarını, kendi çıkarının üstünde
      Muhalefetin “Şu zaman olmazsa olmaz”  “Büyük kıyamet” denilen    davranacağı tartışılıyor. HDP’nin tavrı ve  tutacak adaylara şimdiden selam
      söylemleri de bu karardan sonra bitti. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizdeki  HDP’ye karşı tavırlar çok tartışılacağa  olsun.
      Karşıyaka Kent Ormanı'nda örnek uygulama
     Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal
                       geçen yıldan beri yaptığımız uygulama
     Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal  geçen yıldan beri yaptığımız uygulama
     Mahallesi’nde 23 hektarlık arazi üzerinde  kapsamında da ormanımızda yüzlerce
                       kapsamında da ormanımızda yüzlerce
     Mahallesi’nde 23 hektarlık arazi üzerinde
     kuruluş çalışmalarına devam ettiği Kent  hendek kazılmış, yağmur kapanı denilen
     kuruluş çalışmalarına devam ettiği Kent
                       hendek kazılmış, yağmur kapanı denilen
     Ormanı’nda yağmur sularının yeraltı
     Ormanı’nda yağmur sularının yeraltı  sistemler oluşturulmuş durumda. Bu
                       sistemler oluşturulmuş durumda. Bu
     rezervlerine ulaşmasını sağlayan ve sel  şekilde temiz yağmur sularının kanallardan
     rezervlerine ulaşmasını sağlayan ve sel
                       şekilde temiz yağmur sularının kanallardan
     oluşumunu önleyen örnek bir sistem kurdu.
     oluşumunu önleyen örnek bir sistem kurdu. ve derelerden geçip denize karışmasının, ve derelerden geçip denize karışmasının,
     Geçtiğimiz yıldan bu yana orman alanında
     Geçtiğimiz yıldan bu yana orman alanında yani kaybedilmesinin önüne geçilmiş yani kaybedilmesinin önüne geçilmiş
     açılan çok sayıda su tutucu hendek ve
     açılan çok sayıda su tutucu hendek ve  oluyor. Yağmur suları toprak tarafından . Yağmur suları toprak tarafından
                       oluyor
     yağmur kapanı sayesinde, tonlarca yağmur sayesinde, tonlarca yağmur tutuluyor ve emiliyor, yeraltı su kaynakları tutuluyor ve emiliyor, yeraltı su kaynakları
     yağmur kapanı
     suyunun toprak tarafından tutulması  beslenmiş oluyor.”.”
                       beslenmiş oluyor
     suyunun toprak tarafından tutulması
                       SEL
     sağlandı.             SEL RİSKİ AZALIYOR RİSKİ AZALIYOR
     sağlandı.
                       Bu uygulamanın, ileride karşılaşılacak su
     Karşıyaka Kent Ormanı’nda model olarak
     Karşıyaka Kent Ormanı’nda model olarak  Bu uygulamanın, ileride karşılaşılacak su
     gerçekleştirdikleri uygulamanın hem
     gerçekleştirdikleri uygulamanın hem  krizine karşı yapılması gereken en önemli
                       krizine karşı yapılması gereken en önemli
                       işlemlerden biri olduğunu vurgulayan
     doğa hem de kentler için büyük önem  işlemlerden biri olduğunu vurgulayan
     doğa hem de kentler için büyük önem
     taşıdığını ve yaygınlaşması gerektiğini
     taşıdığını ve yaygınlaşması gerektiğini  Başkan
                       Başkan Tugay “Yağmur yağdığı zaman Tugay “Yağmur yağdığı zaman
     belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, . Cemil Tugay, su akıp gidiyor, toprak tarafından su akıp gidiyor, toprak tarafından
     belirten Belediye Başkanı Dr
     örnek çalışmayı şöyle anlattı: “Yağmur ağmur
                       emilemiyor. Bu nedenle söz konusu su . Bu nedenle söz konusu su
     örnek çalışmayı şöyle anlattı: “Y emilemiyor
     sularının toprakla ve dolayısıyla yeraltı su
     sularının toprakla ve dolayısıyla yeraltı su  tutucu çalışmalar büyük önem taşıyor
                       tutucu çalışmalar büyük önem taşıyor. .
                       Biz Karşıyaka’da kurduğumuz sistem
     rezervleri ile buluşmasını sağlamak için
     rezervleri ile buluşmasını sağlamak için  Biz Karşıyaka’da kurduğumuz sistem
                       sayesinde tonlarca yağmur suyunun
     Karşıyaka Kent Ormanı’nda kurduğumuz  sayesinde tonlarca yağmur suyunun
     Karşıyaka Kent Ormanı’nda kurduğumuz
     yağmur kapanları ve hendeklerin sağladığı                DEÜ ekipleri deprem atıklarının bertarafı için çalışıyor
     yağmur kapanları ve hendeklerin sağladığı kaybedilmesinin önüne geçmiş olduk. kaybedilmesinin önüne geçmiş olduk.
     yararları gözlemlemeye başladık.
     yararları gözlemlemeye başladık. Toprağın Toprağın Diğer taraftan, bu sistemlerin başka bir Diğer taraftan, bu sistemlerin başka bir
     canlılığının her geçen gün daha da arttığını önemli faydası da sel riskini azaltması. önemli faydası da sel riskini azaltması.
     canlılığının her geçen gün daha da arttığını
     görüyoruz. Yaygınlaştırma hedefiyle Kent Yaygınlaştırma hedefiyle Kent
     görüyoruz.             Bir anda meydana gelen aşırı yağışlarda  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığı
                       Bir anda meydana gelen aşırı yağışlarda
     Ormanı’ndan model olarak başlattığımız  taşkınlar yaşanabilecekken, su toprak  Bakanlığının çağrısı üzerine DEÜ  açısından uygun alanlarda işlenmesi ve
                       taşkınlar yaşanabilecekken, su toprak
     Ormanı’ndan model olarak başlattığımız
                       tarafından tutulup emiliyor ve sel önlenmiş
     bu çalışma, dünyada oldukça başarılı  tarafından tutulup emiliyor ve sel önlenmiş  Mühendislik Fakültesi Çevre  bertaraf edilmesinin altını çizen DEÜ’lü
     bu çalışma, dünyada oldukça başarılı
     örnekleri olan bir uygulama. ‘Sünger
                       oluyor. Bütün yamaçlarda bu uygulamanın . Bütün yamaçlarda bu uygulamanın
     örnekleri olan bir uygulama. ‘Sünger  oluyor              Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği  uzmanlar, depolama sahaları için yer
     Şehir               yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.  ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile  seçimi, alınan farklı atık örneklerinde
     Şehir’, ‘Sünger Köy’ gibi başlıklar altında ’, ‘Sünger Köy’ gibi başlıklar altında
                       yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
     kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bizim . Bizim
     kapsamlı çalışmalar yapılıyor                      Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim  tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi,
                                         üyelerinden Prof. Dr. Azize Ayol, Prof.  deprem bölgesinde ortaya çıkan
                                         Dr. Görkem Akıncı, Prof. Dr. Okan  özellikle tıbbi ve endüstriyel atıkların
                                         Fıstıkoğlu, Prof. Dr. Burak Şengöz,  yönetimi gibi konularda önemli çalışmalar
                                         Prof. Dr. Celalettin Şimşek, Prof. Dr.  ortaya koydu. Deprem bölgesinde
                                         Cem Kıncal ve Araştırma Görevlisi Dr.  coğrafi bilgi sistemleri araçlarını
                                         Efem Bilgiç’ten oluşan 7 kişilik araştırma kullanarak yerleşim yerlerinde yıkıntı
                                         ekibi, bir haftadır deprem bölgesindeki  atıklarının geri kazanım alternatiflerini de
                                         çalışmalarını sürdürüyor. DEÜ Ekipleri,  değerlendirdiklerini belirten DEÜ Çevre
                                         TÜBİTAK 1002-C “Doğal Afetler Odaklı  Mühendisliği
                                         Saha Çalışması Acil Destek Programı”  Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize
                                         tarafından desteklenen “Deprem   Ayol, “Bu atıkların uygun yöntemlerle ve
                                         Bölgesinde Oluşan Atıkların Yönetimi:  kısa sürede toplanmaması, işlenmemesi
                                         Atık Envanteri, Atık Karakterizasyonu  ve bertaraf edilmemesi halinde;
                                         ve Atık Yönetim Uygulamaları” ile  patojenik kaynaklı salgın hastalıkların
                                         “Gaziantep ve İlçelerinde Yüzey  ortaya çıkması, su kaynaklarına bu
                                         Suyu ve Yeraltı Suyu Kaynaklarının  atıkların karışması sonucunda yeraltı
                                         Kullanılabilirliğinin İnsan Sağlığı  ve yüzeysel su kaynaklarında, kirlilik ve
                                         Açısından İncelenmesi” projeleri ile  sağlık riski oluşturabilecek durumların
                                         sahaya yönelik yoğun araştırmalar  gözlemlenmesi muhtemeldir” ifadesinde
                                         gerçekleştirdi. Deprem sonrası oluşan  bulundu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13