Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2023
P. 8

8
      Op.Dr.Serhan Çelikhisar      alınamamasının açıklamasını     yıllardır elektrik akımı ile ilgili yaşanan  biliyorum. Ancak bu durum, belediyeyi de
                       yapabilmekse çok güç…
                                                           sütten çıkmış ak kaşık yapmıyor tabii ki!..
                                         dalgalanmalar oluyor ve buna bağlı
                       Bu yağmurların beraberinde sürüklemesi  olarak bugüne kadar bir klima ve bir  Alt yapı hizmetlerindeki yetersizliğin bir
                       gereken çok kişi, çok kurum var belki  televizyon kaybetmiştim. Bu seferki yeni  ispatıdır bu yaşananlar aynı zamanda…
                       de!..                kesinti oluşurken de yaşanan ciddi voltaj  Tamam bisiklet yolu da yap ama
                       Yaşanan şey bir nevi doğal afetti.  oynamaları bu kez de bir klima daha, bir  altyapıya da bak!
                       Buna istinaden meydana gelen bazı  fırın, kombi ve buzdolabı kaybıma neden  Tamam İzmir’i Avrupa gençlik başkenti
                       enerji kesintilerine belli sürelerde  oldu. Buna ne maaş ne yürek dayanır.  yap ama altyapıya da bak!
                       olmak kaydıyla tabi ki de tolerans  Evin demirbaşlarını birkaç ayda bir  Tamam yerli ata mahsulümüz karakılçık
                       gösterilebilir. Ancak bu sürenin normal  kaybetmenin sabit gelirli, orta halli bir aile  tohumunu da canlandır ama altyapıya
                       yaşam şartlarını aşırı anormal hale  için ne demek olduğunu yaşayan bilir.  da bak!
                       getirmeyecek kadar olması gerekir… Buzdolabındaki erzakların tamamının  Tamam festivallerle, en ünlü sanatçılarla
                       Taşkınlara varan yoğun yağış sonrası  bozulması da cabası!..     şehir hayatını canlandır, ama altyapıya
                       çeşitli yerlerde elektrik kesintileri  Özellikle günümüzün zor, çok zor yaşam  da bak!
                       yaşandı. Buraya kadar normal! Ama,  koşullarında hiç de kolay kazanılamayan  Tamam vatandaşla koşuya da katıl
                       normal olmayan şey anında müdahale  paranın iş bilmez bir elektrik şirketi  denizin dibine dalıp fotojenik dalgıç
                       edilip de sorunun büyüklüğünden   yüzünden bu kadar kolayca tarumar  pozları da ver, ama altyapıya da bak!
      Yazık sana güzel İzmir       kaynaklı olarak çözümsüzlük falan da  edilmesinin bir bedeli olmalı aslında... Tamam en şaşalı resmi bayram
                                                           kutlamalarını, Tarkan’ı getirerek en
                       değil, normal olmayan şey sorunun
                                         Gelişmiş ve hukuki kanalların tüketici
                       yaşanmasının ardından Yamanların  lehine hızlı çalıştığı ülkelerde bu gibi  kalabalık konserleri de yap, ama
      Güzel İzmir… Hep böyle söylüyor ve
                       zirvesine kar yağacak kadar soğuklarda  durumlarda mağduriyet yaşayanların  altyapıya da bak!
      bunun hatırına bazı şeylere de yıllardır
                       vatandaşı dondurup, müdahale    zararı yüklüce tazminatlarla karşılanıyor.  Tamam sahnelere çıkıp danslar et
      katlanıyoruz. Ancak, temel yaşam
                       ekiplerinin olay mahalline 30 saat sonra  Fakat burası Türkiye ve ne yazık ki tek  gençlere hitap et çağdaş bir görünüm
      şartlarına erişim imkanı kalmayacak
                       gelmesi…              başına bir bireyin koskoca bir kuruma  çiz, ama altyapıya da bak!
      olursa bırakın ‘’güzel’’ tarafını, İzmir
                       En azından benim yaşadığım muhitte  karşı açacağı davanın sonucunu  Yani neresinden bakarsan bak gerek
      standart yaşam koşullarını taşımayan ve
                       bu yazı yazıldığı esnada kesinti sonrası  alabilmesi çok zor! Zaten o da ayrı bir  özel elektrik şirketi gerekse belediye bu
      yaşanılmayacak bir yer haline gelir. –Ki
                       34 saat geçtiği halde (ve daha da ne  masrafa neden olacağından, cebinden  sınavdan da yine geçemedi!
      yağan yoğun yağmurların ardından da
                       kadar süreceğini bilemediğimiz) halen  gidecek dava masrafının uğradığın  Bu yağmurların beraberinde sürüklemesi
      maalesef böyle oldu…
                       elektrikler gelmemişti ve ekipler 30’uncu  zarara eklenmesiyle kalacaktır süreç. Bu  gereken çok kişi, çok kurum var belki
      Aslına bakarsanız bu uzun yıllardır
                       saatte intikal etmişti. İşte en hafif ifadeyle  düzen maalesef böyle gelmiş ama böyle  de!..
      çözülemeyen bir sorun…
                       bu; düpedüz insana, insan yaşamına,  gitmemeli…            Neyse ki seçimler yaklaşıyor.
      Bir sorunun bilinip de buna
                       yaşlıya, küçük çocuklara saygısızlıktır! Özelleştirilen elektrik şirketleri üzerinde  Hakkımızda, haklarında hayırlısı…
      rağmen çözümüne yönelik sonuç
                       Bir de yine bulunduğum muhitte zaten  belediyenin de bir söz hakkı yok diye  Sağlıcakla kalın!..
     Geleceğim Ol Derneği burs çıtasını yükseltecek
     Özellikle kız çocuklarına burs sağlanması  kültürel çalışmalar yapıyor
     amacıyla kurulan Geleceğim Ol Derneği  Sadece burs değil, ailelerin ekonomik
     (GOLD) ikinci yılını üyeleri ile bir araya  sıkıntısı varsa gıda ve eşya yardımı
     gelerek kutladı.          yapıyoruz. Bu iki yıl içinde, öğrencilerimize
     Karşıyaka’da Buket pastanesinde  burs, İngilizce, Almanca, satranç,
     düzenlenen bir kahvaltı programı ile bir  resim, basket gibi kurslar da verdik.
     araya gelen yüzü aşkın üye, daha çok  Çocuklarımızın sosyalleşmeleri için de
     kız çocuklarının okumasını sağlamak için  projeler hazırlandı. Tiyatrolar, konserler,
     burs çıtasını yükseltmeye karar verdi.  Atatürk’e ait müzelere, denize, uzay
     Geleceğim Ol Derneği Başkanı Serdar  kampına geziler, sosyologlarla anne ve
     Yavaşoğlu katılımcılara teşekkür ederek  çocuklara eğitimler, deprem gibi farklı
     yaptığı konuşmada şunları söyledi.  konularda seminerler düzenledik. Milli
     “GOLD olarak yalnız yaşayan kadınların  bayramlarımızda öğrencilerimizle birlikte
     kız çocuklarını okutmayı önemsiyoruz.  katıldık. Okul öncesi tüm çocuklarımızın
     Derneğimizin ikinci yılını tamamladık  giysi ve kırtasiyelerini aldık. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Yahşi,
     bugün. Her geçen gün hem üye sayımız  Şu anda 90 bursiyerimiz var.
     hem de öğrenci sayımız artıyor. Tam bir  Bursiyerlerimize İlkokul 400, orta okul 500,  ilkokul müdürleriyle bir araya geldi
     kurumsal yapıda çalışıyoruz. Evlatlarımızın lise 600, üniversite 800 Türk Lirası burs
     hepsinin notları yükseldi. Aileler ve biz çok sağlıyoruz. Bu burslar için 150 bağışçımız
                                          İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer  dedi. Gerek ülkemizde gerekse dünyada
     mutluyuz. Onlardaki bu başarıyı görmek,  derneğe her ay en düzenli olarak 200 ile
                                          Yahşi başkanlığında, il milli eğitim müdür çok önemli ve hızlı gelişmelerin
     hepimizi çok mutlu ediyor.     1000 TL para yatırıyor.”
                                          yardımcılarının ve ilkokul müdürlerinin  yaşandığını vurgulayan Yahşi, dünün
     Dernek burs veriyor, sosyal etkinlikler,  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
                                          katılımıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kabiliyetleriyle yetinilmemesi gerektiğinin
                                          15 Temmuz Şehitleri Konferans   de altını çizdi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr.
                                          Salonu'nda eğitim değerlendirme  Ömer Yahşi, öğretmenlerin öğrettikleri
                                          toplantısı yapıldı. 2023-2024 eğitim  bir kelimenin, yaptıkları bir etkinliğin,
                                          öğretim yılı çalışmalarının ele alındığı  kurdukları sağlıklı iletişimin, geleceği
                                          toplantıda ilkokullarda yürütülen  şekillendirecek öğrenciler üzerinde çok
                                          faaliyetler değerlendirildi.   büyük etkilere sahip olduğunu söyledi.
                                          İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi,  “Millî Eğitim Bakanlığı’nın Güncel
                                          “Attığımız her adım, aldığımız her  Değişiklikleri Takip Edilmeli”
                                          inisiyatifle bu ülkenin yarınlarına bir  Millî Eğitim Bakanlığının yönetmelik,
                                          tuğla da biz koyuyoruz. Biz insan inşa  mevzuat ve müfredatta yaptığı
                                          ediyoruz, bu ülkenin geleceğini sağlam  yeniliklerin takip edilmesi gerektiğini
                                          ellerde tutmaya gayret ediyoruz.  ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü
                                          Onun için de İzmir’de yaklaşık 850 bin  Dr. Ömer Yahşi, bu yeniliklerin hem
                                          öğrenciye ruh veren, heyecan veren,  takip edilmesi hem de uygulanması
                                          şekil veren ve onların kalplerini mâmur  noktasında okul müdürlerine çok büyük
                                          etmeye yönelik çalışmalar içerisindeyiz.” sorumluluklar düştüğünü söyledi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13