Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Eylül 2021
P. 8

Eylül                                                                   8

       Kıyamet              savunuyor. Taziyeler, düğünler,  Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana  yıla göre 500 bin kişi düşmüş, 1 milyon

                        toplanmalar. Hem de maskesiz sosyal
                                         Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem
                                                           aday sınavın ilk aşaması TYT’de bile
       varyantı             mesafesiz. Mutantlar, varyantlar ve  Taşbakan’ı tanıdığımdan beri EKMUD  baraj altı kalmış.
                                         (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
                        en son “Kıyamet Varyantı”ndan söz
                                                           180 olan baraj puanı düşürüldü. Bu
                        edilmeye başlandı. İki doz komünist
                        (Çin), iki de kapitalist (Alman) aşımı  Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) web  durum eğitim ekonomisinin çarkının
                                                           dönmesi ve boş bölümlerin olmaması
                                         portalını izlerim. Şu salgın sürecinde
                        oldum, müminlerin de duasını aldım;  bilimsel verilere erişmenin rahatlığını  için bir çare miydi?
                        kendimi ve başkalarını korumak adına. yaşatıyor.           Bütün bunlar bize Türkiye’de eğitim-
                        Vakalar 20 binlerde ölüm oranları yüzde  EKMUD’un “Pandemiye karşı  öğretim sisteminin oluşturulmadığını
                        1’in üstünde. Bir haftada bin 680, 1-31  mücadelenin sürdürülebilirliği açısından  gösteriyor. Sistemler profesyonel ekipler
                        Ağustos tarihlerinde ise beş binden fazla  önerileri arasında yer alan “burun-boğaz”  ile oluşturulur. İşletme yüksek lisansı
                        kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. sürüntü örneği yerine “ağız çalkantı  yapmış biri olarak öğretmenevine beni
                        Birileri, daha algı yaratma peşinde.  suyu” veya “tükürük” örneği kullanılması,  müdür yardımcısı yapmayıp din kültürü
                        Komplo teorisyenleri ise kendini topluma  aşı olmaktan kaçınıp test olmayı tercih  ve ahlak bilgisi öğretmenini müdür yapan
                        tanıtma peşinde. Bizim Kozluk’ta  eden kişilerden her örnek için test  bir zihniyet ile sistem oluşturulmaz. Din
                        anlatılan, kendinden söz ettirmek  ücretinin bir kısmının (en az 20 lira  kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çok iyi
                        için köyün suyunu pisleyen “Pirenin  civarı) alınması önerisini dikkate almak  işletmecilik bilgisine sahip olabilir, buna
                        Oğlu” hikayesi misali. Korona virüsü  lazım.             elbette bir sözüm olmaz. Ama pisuarı
                        “aldatmaca” olarak adlandıran ilk  Yeni Eğitim öğretim yılı sancılı mı  mekruh diye kaldırıp, WC’de kuyruk
                        kişi olduğunu iddia eden eski bir CIA  olacak?            oluşturan zihniyeti asla af etmeyeceğim.
                                         Yüz yüze eğitim başlıyor. Karşıyaka’da
                                                           1980’li yıllarda yaşadığım acı gerçekler
                        görevlisi ve komplo teorisyeni olarak
       Yılmaz Durmaz          bilinen Robert David Steele, virüsten  okullarda sıkı çalışmalar yapıldı. bugünkü birçok rahatsızlığımın
                                         Eğitimde fırsat eşitliğinin giderilmediği/
                                                           başlangıcıymış. O yöneticileri,
                        hayatını kaybetti. Canını hiçe sayan
                        doktorlar “Aşı karşıtı olanlara, aşı karşıtı  giderilemediği ülkemizde yaklaşık iki  onları atayanları da asla af
                        doktorlar baksın” diyerek isyan ediyor. yıldır eğitim- öğretimdeki sıkıntılar, lise  etmeyeceğim. Kısacası bir ülkede
      Yaşamdan sayılmayan iki yıl…    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,   yerleştirmelerinde ve 2021 YKS ‘de  kendini yönetemeyenlere sınıfı,
      Birileri canını hiçe sayarak yaşatmak  geçtiğimiz haftalarda yaptığı  deyim yerinde ise patlak verdi. Liselere  sınıfı yönetemeyenlere okulu, okulu
      ister, birileri de insanların yok olması için  açıklamada aktif vakaların yüzde  yerleştirmelerde LGS’de 300 ve altı puan  yönetemeyenlere eğitimin plan ve
      fütursuzca davranışlarına devam eder. 87’sinin aşısı tamamlanmamış, yatan  alan öğrencinin okul başarı notu 90 ve  politikaları hazırlama yetkisi teslim
      Sağlık Bakanımız, doktorlarımız, sağlık  hastaların ise yüzde 95’inin de aşısı  üstü gibi sıkıntılar yaşandı. edilirse vah ki ne vah o ülkenin haline.
      emekçilerimiz, sanatçılarımız.   tamamlanmamış kişiler olduğunu   Sınava giren adaylardan 217 bin 504’ü  Bana göre eğitim-öğretimde “adamcılık”
      Aşılamaya çağırıyor, birileri de aşının  belirtmişti.        matematikte ve 312 bini de fende sıfır  ülkenin geleceğine ihanettir. Doğmamış
      hatta PCR testinin gereksizliğini  Rahatsızlığım nedeniyle gittiğim Ege  çekmiş. Barajı geçen aday sayısı geçen  torunlarımızın geleceğini çalmaktır.
      Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve
       Ahi Evran Karşıyaka'da anıldı     Karşıyaka Belediyesi’nin                                                sözünün yazılı olduğu
     2021 UNESCO Hacı                                                    Hünkar Hacı Bektaşi
     Bektaş Veli, Yunus                                                   Veli tasvirini hediye etti.
     Emre ve Ahi Evran Yılı                                                 UNESCO 40. Genel
     kapsamında düzenlediği,                                                Konferansında Türkiye’nin
     “Her ne ararsan kendinde                                                UNESCO 2021 Anma ve
     ara” başlıklı söyleşi,                                                 Kutlama Yıl Dönümleri
     Bostanlı Suat Taşer                                                  programına yönelik
     Sanat Merkezi’nde                                                   önerdiği Hacı Bektaş
     gerçekleştirildi.                                                   Veli’nin Vefatının 750. Yıl
     Programa, Karşıyaka                                                  Dönümü, Azerbaycan, İran
     Belediye Başkanı Dr.                                                  İslam Cumhuriyeti, Kuzey
     Cemil Tugay’ın yanı                                                  Makedonya ve Romanya’nın
     sıra, meclis üyeleri,                                                 desteğiyle; Yunus Emre’nin
     Karşıyaka Müftüsü İsa                                                 Vefatının 700. Yıl Dönümü,
     Gürler, Hacı Bektaşi                                                  Azerbaycan, Bosna-Hersek,
     Veli Anadolu Kültür                                                  Kuzey Makedonya ve
     Vakfı Genel Sekreteri                                                 Özbekistan’ın desteğiyle;
     Nurullah Gültekin, Hacı                                                Ahi Evran’ın Doğumunun
     Bektaşi Veli Anadolu        Ahi Evran’ların bıraktıkları büyük miras  Kültür Vakfı İzmir Şube Başkanı Zehni  850. Yıl Dönümü ise Kuzey
     Kültür Vakfı İzmir Şube Başkanı Zehni  vardır. Bunu inkâr etmek ya da yok  Çabuk açılış konuşmasında birlik mesajı  Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle
     Çabuk, Alevi derneklerinin başkanları,  saymak, her şeyden önce kendimizden  verdiler.Program, Zakirlerin seslendirdiği  İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak
     temsilcileri, üyeleri ile Dedeler, Zakirler  vazgeçmektir. Bugün ülkemiz ve dünya  deyişlerin ardından, Mehmet Turan Dede,  kabul görmüştü.
     ve Karşıyakalılar katıldı.Programda  binbir sıkıntı ve değer erozyonunda  Dr. Gani
     konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı  kıvranıyorsa, kurtuluş için o büyük uluların  Peksen
     Dr. Cemil Tugay, etkinliğin 30 Ağustos  özüyle, sözüyle ve erdemiyle yeniden  ve Derli
     Zafer Bayramı kutlamalarının hemen  buluşmak zorundayız. Her türlü sorunun  Divani’nin
     ardından gerçekleşmesinin çok anlamlı  çözümünün önce kendimizden başladığını  muhabbeti
     olduğunu belirterek, "Büyük Önderimiz  artık bilmek zorundayız" diye konuştu. ve
     Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz  Sevgiye, birliğe, beraberliğe ve barışa  seslendirdiği
     komutanlığında dünyanın en haklı  ihtiyaç duyulan günlerde, UNESCO’nun  deyişlerle
     direnişini gösterip, küllerinden yepyeni  2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan  devam etti.
     bir ülke yaratan atalarımız, dünyanın tüm  etmesinin bir anmadan öte evrensel bir  Etkinlikte
     ezilen halklarına cesaret ve ilham verdi.  çağrı olarak kabul edilmesi gerektiğini  Alevi
     Bir kere daha saygıyla, rahmetle, onurla  söyleyen Tugay, “Karşıyaka, bu çağrının  dernekleri
     andığımız o güzel insanların yalnızca  karşılık bulduğu ve örnek olduğu bir  Karşıyaka
     savaşta değil, sonrasındaki mucizevi  kenttir. Bu seçkin niteliğini yükseltmek için  Belediye
     ve muhteşem başarılarının altında, hiç  var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız.  Başkanı
     kuşkusuz kadim bir gerçek vardır; o  Can dostluğumuz ve yoldaşlığımız  Dr. Cemil
     gerçeğin adı Anadolu Aydınlanmasıdır.  sayesinde, hep birlikte başaracağız. O  Tugay’a
     Bu bilinç ve duyarlık sayesinde, yeniden  büyük insanlara yakışmanın başka yolu  “Her ne
     bin çiçekli ve adı Türkiye Cumhuriyeti  yoktur” dedi.Hacı Bektaşi Veli Anadolu  ararsan
     olan bir bahçeye kavuşmuşsak, temelinde  Kültür Vakfı Genel Sekreteri Nurullah  kendinde
     Hacı Bektaş-ı Veli’lerin, Yunus Emre’lerin,
                       Gültekin ve Hacı Bektaşi Veli Anadolu  ara”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13