Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2021
P. 8

Aralık                                                                  8


      Dost sohbeti şifadır        mutluluğunu görünce. Rahmetli Annem  her alanda farkındalık yaratan/yaratmaya  Havaların soğuması ile kapalı

                        bana hep şunu söylerdi. “Oğlum kapını
                                         çalışan yöneticilere sahip olduğumuz
                                                           mekanlarda hastalığın bulaşması
                        çalan, telefonla arayıp yardımcı olmanı
                                                           kolaylaşacak. Bu yüzden havalandırması
                                         için bence çok şanslıyız. Gönül dostu
                        isteyene elinden geleni esirgeme” Bu
                                                           mümkün ölçüde uzak durulmalıdır.
                                         başkanı Belediye Başkanımız Dr. Cemil
                        sözü hiç ama hiçbir zaman unutmadım.  Kaymakamımız Ali Rıza Çalışır, halkın  sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan
                        Gücüm yettiğince insanlarımıza yardımcı  Tugay, Karşıyaka’da gönüllere taht  Aşıların belirtilen sürelere göre
                        olmaya çalıştım. Allah günah yazmasın  kuran Cumhuriyet Başsavcımız Kazım  yapılmasının daha iyi sonuç verdiği
                        ama nankörlerden hep uzak durdum. Arapoğlu… Bana göre Karşıyaka’daki  unutulmamalı. Biz gerekli önlemleri
                        Karşıyaka farklı bir yer. Karşıyaka Haber  tüm kamu kurum yöneticileri hepsi de  alırsak ve mutasyonlar yeni varyantlara
                        Gazetesi, Aktüel Panorama Dergisi  çok değerli yöneticiler.     yol açmazsa 2022’nin ikinci yarısında
                        ve son olarak Ege Telgraf gazetesine  Fakültede Personel Yönetimi dersinden  rahatlayacağımıza inanıyorum.
                        yazılar yazmanın yanında Karşıyaka’dan  öğrendiğim hem görev hem ilişki  Hatta daha önceleri yazdığım gibi
                        haberler paylaştım. Karşıyaka’da  eğilimliler. Her zaman sorunları çözmek  coronanın mutasyona uğrayarak yok
                        yaşamanın ayrıcalığını hizmet etmeyi  için uğraştıklarının tanığıyım. Ve  olacağına da.
                        gerektirdi. Özellikle çocuklarımızın,  asıl konuya geleyim. Karşıyaka’daki  Bu illetten bütün dünya kurtulmak istiyor
                        öğrencilerimin yaşanılır bir kente  yöneticiler arasındaki birlik ve beraberlik,  artık. Corona toplum yapımızı da bozdu.
                        yaşamaları için “Halkın Hizmetkarı”,  iddia ediyorum ki Türkiye’de yok.  İnsanlar çıldırdı. Çocuğunun sütüne fare
                        işine yüreğini katan yöneticilerin  Bu birlik ve beraberliğin tüm ülkeme  zehiri koyarak, çocuğa büyük sürprizim
                        emrinde oldum. Her düşünceye, her  yayılması da en büyük temennim.  var diyerek öz çocuğunu keserek
                        cinsiyete, her dilden, dinden, ırktan  Sohbetlerimiz salgından dolayı geniş  öldürenler, köpek kümesteki yumurtaları
                        insanlar ile eşit mesafede durdurdum.
                                         katılımlı olmazsa da devam etti.
                                                           yedi diye ailelerin birbirine girenler…
       Yılmaz Durmaz          “Para alan, emir alır” sözünü bildiğim  Hem sohbet ettik hem Karşıyaka’nın  Allah sonumuzu hayır eylesin.
                        için para ile işim, kimseden beklentim
                                                           Bütün bu pisliklerin anası vahşi
                                         sorunlarını masaya yatırdık. Çok da
                        de olmadı. Bu yüzden de kimseye  yararlı yansımaları oldu. Salgının  kapitalizmdir. Kapitalizm, ruhsuzlaşmış,
                        eyvallahım da olmadı. Karşıyaka’daki  2022 de tehlike olmaktan çıkacağını  vicdansızlaşmış, insanî özellikleri
      Dost sohbeti salgın döneminin en  kamu, özel kurumlarının, siyasi parti ve  beklediğimden daha önce yapılan  sıfırlanmış, daha çok para, daha çok
      güzel gıdasıdır, şifadır. Karşıyaka’daki  STK yöneticileri sağ olsunlar öneri ve  geniş katılımlı aylık toplantılara başlarız  güç peşinde koşturan şeytanlaşmış ve
      dost sohbetlerinden bu şifayı almaya  görüşlerime değer verdiler. İnsanların  inşallah.        robotlaşmış açgözlü düzendir.
      başladık, iyi yürekli yöneticilerimiz ve  sorunlarını çözme keyfini yaşattılar.  Güney Afrika’dan yayılan ‘Omicron’  2-3 yıl içinde insanları birbirinden daha
      dostlarımızla. “Moral en kötü hastalığı  Davet edilen etkinliklere rahatsızlığımda  varyantının daha hızlı bulaştığı  da uzaklaştıracak bir yaşam biçimi
      yener” derler büyüklerimiz. Buna  bile gitmeye özen gösterdim. Elbette  ve öldürücü olduğu ilk başlarda  metaverse (sanal evren) ile tanışacağız.
      kesinlikle katılıyorum. Kendimi yorgun  ki bütün bunlar Karşıyaka’daki işine  açıklandıysa da şimdilerde hızlı yayıldığı  Sonsöz “Bir araya gelmek başlangıçtır
      bitkin hissederken bile dost sohbetleri  yüreğini katan yöneticilerin sayesinde. ancak öldürücü etkisinin az olduğu  bir arada durabilmek ilerlemedir birlikte
      ile canlanıyorum. Bir de bir insanın
                        Karşıyaka’nın güzelliğine güzellik katan,  belirtiliyor.       çalışmak başarıdır.” Henry Ford
      Cihat Kora Anadolu Lisesi şampiyon oldu
     Cihat Kora Anadolu Lisesi, Dünya Robot  düzenlenen yarışmaya ilkokul ortaokul ve
     Olimpiyatı İzmir Özel Turnuvası’nda  liselerden olmak üzere 36 takım katılırken,
     şampiyon oldu. İzmir İl Milli Eğitim  Cihat Kora Anadolu Lisesi’nin Robotik
     Müdürlüğü EBA İçerik          ve Kodlama Takımı RoboKod
     Geliştirme Ekibi ve            HighFive şampiyon olmayı
     Bilim Kahramanları              başardı.RoboKod HighFive
     Derneği işbirliği                danışman öğretmenleri
     ile "RoboKodlar                 Neslihan Yıldırım Çayırcı
     İklim Krizi İçin                 rehberliğinde turnuvaya
     Buluşuyor" Dünya                  katılım gösterdiklerini
     Robot Olimpiyatı                  söyleyen Cihat Kora
     İzmir Özel                     Anadolu Lisesi Okul
     Turnuvası’nda                    Müdürü Süleyman
     Cihat Kora                     Yetişken, “Takım
     Anadolu                       üyesi öğrencilerimiz
     Lisesi Robotik                   Enes Emre Karakaş,
     ve Kodlama                     Efe Toprakçı ve
     Takımı RoboKod                   Furkan Uzunca’yı
     HighFive                      ve danışman
     şampiyon oldu.                  öğretmenlerimizi
     İklim değişikliği                kutluyorum” dedi.
     konusunda                    İklim Krizi’nin dünyanın
     farkındalık arttırmak,            en önemli gündemlerinin
     fosil yakıtlardan sera           başında geldiğini söyleyen
     gazı salınmasını önlemek         Yetişken, “Bu konuda her kesim
     veya sera gazı emilimini arttırmak  kafa yoruyor. Bu anlamda çok önemli bir
     için robotik bilgisi kullanarak yenilikçi  yarışmada bu başarıyı elde etmekten çok
                                         Karşıyakalı miniklere seramik eğitimi
     çözümler oluşturmayı sağlamak temalı  mutluyuz” diye konuştu.                                          Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı   bir kısmını harcıyoruz kalan hamur ile
                                          anaokullarında 5-6 yaş arası çocuklara  çocuklar kendi istedikleri şekli yapıyorlar.
                                          seramik eğitimi veriliyor.    Bazen başka renkler ile boyama yapmak
                                          Seramik sanatçısı Mehtap Satıral,  istiyorlar, bu konuda da onları özgür
                                          seramik eğitiminin çocuklar    bırakıyoruz.
                                          üzerindeki olumlu etkilerine değindiği  Çocuklarımızın bu atölye sayesinde;
                                          konuşmasında şunları kaydetti:  sanata olan bakışları değişiyor ve el
                                          “Çocuklarla ilk tanışmamda seramik  becerileri gelişiyor. Çocuklar kendi
                                          hakkında bilgiler veriyorum. Seramiğin  öğretmenlerinden farklı bir öğretmen
                                          topraktan geldiğini, evimizde bulunan  ile çalışma yaptıkları için onlara bu
                                          tabakların ham maddesinin seramik  etkinlik ilgi çekici geliyor. Çocuklar bazen
                                          olduğunu, bu ürünlerin fırınlanarak bizim öğretmenlerine, bazen de annelerine
                                          sofralarımıza geldiğini anlatıyorum.  hediye yapmak istiyorlar. Bu zamanlarda
                                          Önemli olan çocuklarımızın el   magnet yapıyoruz. Evlerinde
                                          becerilerinin gelişmesi. Etkinlik neyse  buzdolabına asıyorlar. Çocuklar
                                          ona göre tasarımlar yapıyoruz.  bu etkinlik ile çok mutlu oluyorlar.
                                          Bazen de çocuklar kendi hayal   Yaptıkları şekilleri evlerine götürmek için
                                          gücüyle yapıyorlar. Hamurun belirli  heyecanlanıyorlar.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13