Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2024
P. 8

8
      Op.Dr.Serhan Çelikhisar      yazmaya beni mecbur eden nitelikte  niyetinizden şüphem yok… Ancak  İşte bu yüzden hep diyorum ya
                       sözler bunlar…
                                         tarihe Karşıyaka’nın silüetini bozan
                                                           Karşıyaka’ya Karşıyakalının
                                         başkan olarak adınızın kazılmasını  hassasiyetlerini bilen, gerçek Karşıyakalı
                       Bir kere bu açıklama kendi içinde  istemiyorsanız lütfen şu üst geçit  belediye başkanı olmalı diye…
                       çelişiyor. İskelenin yanlarını doldurup  konusunu gündeminizden çıkarın.  Siz illa ki iskeleye bir şey yapmak
                       iskeleyi ileri aldıktan sonra doldurulan  Şayet yapılabiliyorsa oraya bir battı-çıktı  istiyorsanız da; şu sökülen sembolümüz
                       deniz bölümünü sosyal alan ve otopark  sistemi yapıp iskele önünde ve çarşı  olan saatimizi yerine takın, o bile bizim
                       olarak kullanmayı düşündüğünü ifade  girişinde kocaman bir meydan oluşturun.  sizi takdir etmemize yeter.
                       eden cümleden sonra paragrafın   Şayet yapılamıyorsa da lütfen sevdamız  Bir diğer anlamakta güçlük çektiğim
                       sonunda yayalar tramvay ve araç   Karşıyakamızı bize sevdiğimiz haliyle  açıklama da tüm Karşıyakalıların
                       trafiği ile temas etmeyecek sözleri  bırakın…             heyecanla beklediği yarım kalan
                       geçiyor. Otopark olan yere araçlar  Bakınız yıllar yıllar önce Burhan  Mavişehir Opera Binası ile ilgili
                       girip çıkmayacak mı? Nasıl olacak da  Özfatura’nın Kordon’da yapmaya  açıklamaları… Biz Karşıyakalılar dünya
                       yayaların araç trafiği ile temas etmemesi  çalıştığını İzmir insanı asla unutmadı  çapında sanatçıları izlemek için mecbur
                       mümkün olacak bu durumda?!     ve hatta o zamanlar ilk seçimde de  muyuz yani körfezin taa öteki ucuna
                       Bir diğer konu da 1800’lü yıllardan beri  kaybetmesini sağladı. Kordondan  Ahmet Adnan Saygun sanat merkezine
                       var olan Karşıyaka’nın iskele bölümü ve  geçecek çift şeritli yüksek rakımlı yolla  gitmeye! Orada bir opera binası olacak
      İskele-Çarşı arasına üst      çarşı girişinin alışıldık siluetini nasıl olur  Çeşme otobanına bağlantı projesi vardı  olması düşüncesi bile bizleri mutlu

      geçti olmaz! Olmamalı...      da bu kadar fütursuzca bozmaya cüret  ve Kordon Kordon’luktan çıkacaktı.  ederken nereden çıktı şimdi bu ‘’başka
                                                           bir tesis olarak mı değerlendirelim’’
                       edilir?! Kesinlikle ve kesinlikle orada
                                         Bereket versin ki memleketini seven
                       çirkinlik abidesi olarak yer alacak olan  İzmir insanı hemen gereğini yaptı ve  sorusu?!
      Karşıyaka İskelesi’nin sağ ve solunda
                       bir üst geçide müsaade edilmemelidir. Kordonun doldurulan bölümleri düz ayak  Bir de Örnekköy tramvayı konusu
      girinti olduğu için yurttaşlar tarafından
                       Tek umudum; sevgili Cemil Başkan’ın  yeşil park alanlarına dönüştürülerek  var tabi… Ben kendi adıma bu
      kullanılamadığını anlatan Tugay’ın
                       Karşıyaka Belediye Başkanı olmadan  adeta bir kurtuluş savaşı kazanılmış  proje gündeme alındığında Girne
      açıklamaları;
                       önce verdiği taahhütlerini de yerine  oldu…              Caddesindeki orta kısımdaki onlarca ve
      “O alanı doldurup sosyal alan ve
                       getirmediği gibi bu sözlerini de yerine  Siz İskele önünden, tepeden  hatta belki de 100’ün üzerindeki sayıdaki
      otopark gibi kullanabiliriz. İskele yıkılıp
                       getirmemesi...           çarşıya bağlanacak bir üst geçitle  çınar ağaçlarına ne yapacağınızın da
      ileri alınacak. Bunlar plana işlenmiş
                       İngiltere’deki London Eye olarak  Karşıyakamızın kalbine hançeri   yakın takipçisi olacağım… Ve kesilecek
      işler. İskelenin her iki yanında vapurlar
                       bilinen dönme dolabın bir benzerini  saplayacak olursanız, emin olun ki  her ağaç için de bu köşeden devamlı
      için çekek alanları oluşacak. Yayalar
                       yapma taahhüdü, deniz taksilerinin  Karşıyaka’sına aşkla bağlı bu toprağın  olarak Karşıyakalı hemşehri’lerime
      çarşıdan iskele tarafına estetik ve
                       olacağı taahhüdü, iskele önüne battı- insanları da çok çok hızlı bir refleks  haber vereceğim. Yeşili en seven ve
      keyifli bir yaya üst geçidi ile geçecek.
                       çıktı yapacağı taahhüdü daha dün gibi  gösterecektir ve üst geçit eninde  en çok arttıran başkan olma iddianızla,
      Alttan araçlar kesintisiz olarak geçecek.
                       aklımda olanlar ve ilk akla gelenler… sonunda tekrar oradan kaldırtılacaktır… Örnekköy tramvayı projenizin paralel
      Yayalar tramvay ve araç trafiği ile temas
                       Umuyorum ki bu üst geçit hevesinden  Yazık değil mi Karşıyaka’nın kalbini  seyredip seyretmeyeceğini hep birlikte
      etmeyecek.”
                       aklı-selim kişilerce vazgeçirilir ve gerçek  çirkinleştirmeye, değer mi Karşıyakalıları  göreceğiz…
      Yukarıdaki sözleri Sayın Cemil
                       Karşıyakalıların asla istemeyeceği bir  üzmeye, günah değil mi bu memleketin  Sayın başkanım sürekli diyorsunuz ki
      Tugay’ın açıkladığı projelerinden alıntı
                       şey olacağı gerçeğini kendisinin de  insanlarının parasının çarçur olacak  ‘’çok heyecanlıyım’’. Şu heyecanınızın
      yaptım. Doğal olarak beni öncelikli
                       idrak etmesiyle asla ve asla gündemine  olmasına… Üstelik de bunu yapmayı  tesiriyle hatalar silsilelerine girmek
      olarak Karşıyaka ile ilgili olan sözleri
                       almaz. Ya da dediğim gibi, umuyorum  düşünen kişi Karşıyaka Belediye  yerine heyecanınızı doğru yönetip doğru
      ilgilendiriyor diye sadece bu kısmını
                       ki alışıldık üzere zaten uygulamayacağı  Başkanlığından İzmir Büyükşehir  kararlar almanız herkesin yararına
      alıntıladım. Daha bir önceki yazımın
                       projelerinden biri olarak kalır yine… Belediye Başkanlığı’na geçecek olan  olacaktır.
      mürekkebi kurumadan yeni bir yazı
                       Sayın Cemil Başkanım, iyi      birisi!!!             Sağlıcakla kalın!..
       İYİ Parti adayları kan verdi...
     İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye  çalışmalar hakkında bilgi aldılar. İYİ Parti
     Başkan Adayı, Prof. Dr. Ümit Özlale,  İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan "İlgi,
     Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yetkin  alaka ve misafirperverliklerinden dolayı
     Hafızoğlu, Milletvekili Hüsmen Kırkpınar  Şube Başkanı Kamil Karadeniz’e teşekkür
     ve İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan,  ederiz." açıklamasında bulundu.
     Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil  Hafızoğlu, Özlale ile kan verdi…
     Karadeniz'i ziyaret etti. İYİ Parti'li adaylar  İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı
     Başkan Karadeniz ile Kızılay'ın yaptığı  Bilgisayar Mühendisi Yetkin Hafızoğlu, İYİ


                                         Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  veren Yetkin Hafızoğlu ve Ümit Özlale’ye
                                         Prof. Dr. Ümit Özlale ile birlikte Karşıyaka  teşekkür eden Türk Kızılay Karşıyaka
                                         Kan Aracında kan bağışında bulundu. Şube Başkanı Kamil Karadeniz, “Azalan
                                         Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka   kan stoklarına destek amaçlı Karşıyaka
                                         Spor Salonu’nda Pınar Karşıyaka’nın  Çarşımızda bulunan kan bağış aracımıza
                                         Büyükçekmece basketbol maçını izledikten gelerek bağış yapan Prof. Dr. sayın.Ümit
                                         sonra Karşıyaka Çarşıda bulunan Türk  Özlale, sayın Yetkin Hafızoğlu ve ekibine
                                         Kızılay Kan Aracına giderek burada kan  teşekkür ederiz dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13