Page 14 - Karşıyaka Haber Gazetesi Nisan 2022
P. 14

Nisan                                                                 14

     Hanri Benazus'un adı Karşıyaka'da yaşayacak

                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa  İzmir, doğum yerimi İzmir yapmak
                                         Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar  isterim. Burasının adı ben fotoğrafları
                                         ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk  bağışladığım için verilmedi. Benim
                                         fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar  fotoğrafları bağışlamamdan çok önce
                                         Hanri Benazus'un adını Karşıyaka’nın  meclisten bu karar çıktı. Herkese çok
                                         Mavişehir Mahallesi'nde yaşadığı  teşekkür ederim” dedi.
                                         caddeye verdi. İzmir Büyükşehir Belediye “Karşıyaka’ya çok yakışacak”
                                         Başkanı Tunç Soyer, “Hanri Benazus  Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay
                                         Caddesi’nin” açılışını yazarla birlikte  ise Benazus’un örnek bir insan olduğunu
                                         yaptı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye  söyleyerek, “İş, spor ve kültür sanat
                                         Başkanı Tunç Soyer ve Hanri Benazus’un çalışmalarıyla İzmir’in simgelerinden ve
                                         yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı  ülkemizin önemli isimlerinden olan Hanri
                                         Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Benazus’un adının Karşıyaka’mızda
                                         Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir  yaşamasından dolayı onur duyuyorum.
                                         Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri  Kentler değerlerine sahip çıkanlarındır.
                                         Dr. Buğra Gökçe, İzmir Sanayici ve İş  Bu inanç ve kararlılığı yaşamın her
                                         İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim  alanında göstermeye devam edeceğiz.
                                         Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, iş  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
                                         dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve Hanri Soyer’in gösterdiği vefa ve saygının bir
                                         Benazus'un yakınları katıldı.    örneği olan Hanri Benazus Caddesi,
                                         “Benazus’un Atatürk, ülke ve İzmir  aynı zamanda Atatürk’ün ve Zübeyde
                                         sevdası örnek olsun”        Hanım’ın kenti olan Karşıyaka’mıza çok
                                         Benazus’un İzmir kent tarihi konusunda  yakışacaktır” diye konuştu.
                                         uzman, entelektüel ve önemli bir Atatürk  Hanri Benazus kimdir?
                                         sevdalısı olduğunu ifade            Türkiye’nin en büyük
                                                                   Atatürk fotoğrafları
                                         eden Başkan Soyer,
      CHP'li Bakan: Karşıyaka Vali Erol Çakır                usta yazarın
      Anadolu Lisesi'nin adı neden değişti?      CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan,  Yıkılıp yeniden yapılan okulların kaçının
      İzmir’de yıkılıp yeniden yapılan okullara adı değiştirilmiştir? Bunun gerekçesi
      dikkat çekti. Bu okullarda yapılan isim  nedir? Yeniden yapıldıktan sonra isimleri
      değişikliklerini irdeleyen Murat Bakan,  değiştirilen okulların eski ve yeni isimleri
      Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e  nelerdir? Yıkılıp yeniden yapılan kaç
      konuya dair detayları sordu ve son beş  okulun kademesi değişmiştir? Örneğin;
      yılın verilerinin paylaşılmasını istedi. ilkokulken lise olan, liseyken ortaokul
      CHP’li Bakan, “Yıkılıp yeniden yapılan  olan, ortaokulken ilkokul yapılmasının
      okulların bazılarının isimleri değiştiriliyor. gerekçesi nedir? Yıkılıp yeniden yapılan
      Örneğin; Karşıyaka Vali Erol Çakır  okullar için kaç TL harcanmıştır?
      Anadolu Lisesi yıkıldı, yeni bina  Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla;
      yapıldı, asılan tabeladan okulun adının  son 5 yılda yıkım kararı verilerek yıkılan
      Adnan Menderes                  okulların kaçının
      Anadolu Lisesi olarak              yapımı tamamlanmış
      değiştirildiğini gördük.             kaçının yapımı    sınırları
      Ya da bir ilkokulun               devam etmektedir?”  Türkiye’yi                        koleksiyoneri,
      binası yıkılıyor yenisi             sorularını yöneltti.  aşan ünü ve                     iş insanı ve
      yapılıyor burası                 Okullar için çıkılan  koleksiyonerlik için verdiği         yazar Hanri Benazus,
      ortaokul oluyor.                 ‘bakım,’       emeği anlattı. Soyer, “Bizim için ne büyük İzmir’in işgalinde Basmane Garı’nda
      İzmir’de kaç okulda               ‘onarım’ ve     bir gurur ki; Hanri Benazus bu 20 bin  kâtiplik yaparken işgal kuvvetlerine dair
      isim ve kademe                  ‘güçlendirme’    karelik müstesna koleksiyonunu İzmir  bilgileri cepheye aktaran gizli Kuvayı
      değişikliğine gidildi,              ihalelerine de dikkat  Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Ne  Milliyeci İsak Benazus’un oğludur. 1492
      bunun gerekçesi                 çekti        yapsak hakkını ödeyemeyiz. Hiç şüphesiz yılından bu yana İzmirli olan bir ailenin
      nedir? Bilmek                  Murat Bakan ayrıca,
      istiyoruz” dedi.                 İzmir’deki okullar  ki, bu kıymetli arşivi en yakın zamanda  çocuğudur. Benazus İzmir Atatürk
      Yıkılıp yeniden                 için çıkılan ‘bakım,’  farklı projelerle vatandaşlarımızın  Lisesi’nden mezun oldu, ancak maddi
      yapılan okullardaki isim değişikliğinin ‘onarım’ ve ‘güçlendirme’ ihalelerine  erişimine sunacağız. Hanri Benazus’un  imkânsızlıklar sebebiyle yükseköğrenimini
      gerekçesi nedir?         de dikkat çekti ve Mahmut Özer’e,  Atatürk ve ülke sevgisini, sanıyorum  tamamlayamadı. 1960’larda kurduğu
      CHP’li Bakan, Milli Eğitim Bakanı  “İzmir’de 2018, 2019, 2020, 2021 ve  en güzel ‘Niçin Atatürk’ adlı kitabının  firmayla Türkiye’de endüstriyel
      Mahmut Özer’e “İzmir’de 2018, 2019,  2022 yıllarında yıl yıl ve ilçe ilçe olmak  arka kapağındaki şu sözler ifade ediyor:  tavukçuluğu başlattı. 1985 - 1987’de
      2020, 2021 ve 2022 yıllarında yıl yıl ve  üzere; Kaç okul için ‘bakım,’ ‘onarım’ ve  'Atatürk'ü anlamak; dünü bilmek, bugünü  Altay Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı.
      ilçe ilçe olmak üzere; Kaç okul hakkında ‘güçlendirme’ kararı verilmiştir? Bakım,  yaşayabilmek, yarını görebilmektir.  1937 yılının 9 Ekim’inde 7 yaşındayken
      yıkım kararı verilmiştir? Bu okulların  onarım ve güçlendirme yapılacak okullar  Kafamızı bilimle, yüreğimizi umut ve  Aydın’ın Ortaklar beldesinde Atatürk’le
      kaçı ilkokul, kaçı ortaokul, kaçı lisedir?  için kaç TL harcanmıştır?” diye sordu. yurt sevgisiyle, benliğimizi özgürlük ve  tanıştı ve onun masasındaki leblebiler ile
                                         bağımsızlık heyecanı ile doldurmaktır.  ceplerini doldurdu. O günü hiç unutmadı.
                                         İyiye, güzele, doğruya bağlanmak, çağı  Ömrünü Atatürk'ü ve onun hayalindeki
                                         yıllar önce yakalayan Mustafa Kemal'in  Cumhuriyet'i anlatmaya adadı. 1947’den
                                         çağdaşlık anlayışına varabilmektir’ Hanri  bu yana 10 bini çekildiği yer ve tarih
                                         Benazus adının Karşıyaka Mavişehir’deki belli olmak üzere toplam 20 bin adetlik
                                         bu caddede anılacak olması, onun bize  Atatürk fotoğrafından oluşan dev bir
                                         bıraktıklarına bir nebze olsun karşılık  koleksiyona ulaştı. Yeni Zelanda, Sidney,
                                         verebilmek, büyük bir onur kaynağı.  Canberra, Londra, Paris ve Berlin harp
                                         Kendisinin Atatürk, ülke ve İzmir  arşivlerinden edindiği 900 kare fotoğrafla
                                         sevdasının, her birimize örnek olmasını  Çanakkale Savaşı’nın görsel arşivini
                                         temenni ediyorum” şeklinde konuştu. oluşturdu. Yunanistan, Fransa ve İngiliz
                                         “Adımı soyadımı İzmir olarak    arşivlerinden, birçok ülkedeki savaş
                                         değiştirmek isterim”        muhabirlerinden ve bireysel olarak
                                         Törende konuşan Hanri Benazus, “En  ABD’den topladığı Atatürk fotoğraflarının
                                         onurlu günüm. Biliyorsunuz genellikle  kopyalarını, pek çok kuruma verdi. 20
                                         cadde adları, sokak adları insan öldükten bin karelik koleksiyonunu 2021 yılı Aralık
                                         sonra verilir. Başkanım ben sağken bunu ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
                                         yaptı. Bunun karşısında ne diyebilirim!  bağışladı. Londra’da Avam Kamarası,
                                         Ben bir İzmir tutkunuyum. İzmir   Paris’te Parlamentosunun da aralarında
                                         hastasıyım. Elimden gelse nüfusumu  bulunduğu binlerce kurum ve kuruluşta
                                         değiştirmek isterim; adımı İzmir, soyadımı sergi açtı, konferanslar verdi.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19