Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi Nisan 2022
P. 6

Nisan                                                                   6


     Bisiklet kullanımı İzmir'de zirve yaptı


     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  olan bisiklet sayımızı 890’a yükselttik.
     Soyer’in bisikletin ulaşım aracı olarak  Ayrıca 120 adet tandem ve 120 adet çocuk
     da kullanılması hedefi doğrultusunda  bisikletiyle de hizmet vermeye başladık.
     kentteki bisiklet ağını güçlendiren İzmir  Pandemi sürecinde 25 kilometrelik bir
     Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları  bisiklet yolu imalatı yaptık. Bununla
     meyvesini verdi. Çevre dostu, ekonomik,  beraber toplamda 89 kilometrelik bir
     sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım aracı  bisiklet yoluna ulaştık. Birçok ilçemizde de
     bisikletin kullanımı İzmir’de zirveye çıktı.  altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Kısa
     Akaryakıt zamlarının da etkisiyle binlerce  vadede bisiklet yolumuzu 107 kilometreye
     yurttaş bisiklet kullanmayı tercih etti.  çıkarmak istiyoruz” dedi.
     İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin BİSİM  Bisiklet yolları çevre ilçelerle uzuyor
     istasyonlarını kullanan üye sayısı 422 bin  İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
     kişiyi geçti. Son üç yılda yaklaşık 1 milyon Dairesi Başkanlığı tarafından pandemi
     kişi BİSİM istasyonlarından bisiklet kiraladı.  sürecini fırsata çevirerek Konak'ta Şehit
     2022 yılının zamlarla geçen ocak, şubat  Nevres, Vasıf Çınar, 2. Kordon ile Plevne
     ve mart aylarında ise 7 bin 900 kişi BİSİM  Bulvarı’nda, Narlıdere'de Narlıdere Merkez
     Mobil üzerinden yeni üyelik sağladı. ile Sahilevleri bisiklet yolu arasında,
     Bisikleti ile vapuru tercih edenlerde  Yeşildere Caddesi yan yolunda, Şirinyer-
     rekor sayı             Basmane arasında, Dikili'de Sevgi Yolu
     Eylül 2020'den itibaren bisikletli yolcuların  ve Uğur Mumcu Caddesinde, Çeşme’de
     körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruş  Rıza Erten Caddesinde, Karşıyaka’da
     karşılığında faydalanması kararı Türkiye'ye Bostanlı dere kenarı, Peynircioğlu dere
     örnek oldu. Uygulamayla çevreci ulaşım  kenarı, Halkpark ve 1671 Sokak’ta,
     aracı bisiklet ile vapuru tercih eden  Konak’ta Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet
     yurttaşların sayısı giderek arttı. Mart  Bulvarı’nda yaklaşık 25 kilometrelik
     ayında ise rekor sayıya ulaşıldı. 2021  bisiklet yolunu hizmete açtı. Gaziemir,
     yılının mart ayında bisikleti ile vapuru  Buca, Çeşme, Menderes, Bayındır, Tire,
     tercih eden yurttaşların sayısı 7 bin 14  Bergama, Selçuk ilçelerinde bisiklet
     iken 2022’nin mart ayında ise bu oran yüz yolu için planlama ve projelendirme  Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı
     yüz artış göstererek 14 bin 456’ya ulaştı.  çalışmalarında önemli ilerlemeler
     2021’in ilk 3 aylık döneminde ise 19 bin  kaydedildi.
                       BİSİM sürücüsü olmak çok kolay
     469 olan biniş sayısı 2022 yılının ilk üç  ilk defa İzmir’de BİSİM istasyonlarında QR Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı
     ayında yüzde 82 artışla 35 bin 380 oldu. İZULAŞ A.Ş Genel Müdürlüğü Türkiye’de
     “Bisiklet kullanımı yüzde 30 oranında
     arttı”               kod entegrasyonu işlemlerini başlattı. Mobil
     Bisiklet altyapısındaki artış hakkında  uygulama ile desteklenen uygulamayla  Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı  Bankası Karşıyaka Şubeleri Müdürleri,
     bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi  yurttaşların daha kolay kiralama  Koruma Kurulu Başkanlığı olağan  Türkiye Kızılay Derneği Karşıyaka
     Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür,  hizmetinden yararlanması sağlandı. 5  toplantısı İzmir Orman Bölge  Şube Başkanı, Çiğli İŞKUR Temsilcisi,
     “Çevresel sorunların azaltılması, karbon  TL. olan BİSİM kart ücreti kaldırıldı. Tek  Müdürlüğü'nün toplantı salonunda  Menemen Ziraat Odası Başkanı, Çigli
     ayak izinin minimum düzeye düşürülmesi  noktadan tüm üyelik işlemlerini hızlı  gerçekleştirildi.Pandemi sonrası  Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi,
     ve pandemi sürecinde toplu taşımalardan  ve kolay şekilde imkân tanıyan “BİSİM  yapılan ilk toplantıya Karşıyaka, Çiğli,  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
     özel araç kullanımına geçiş daha çok  Mobil” uygulaması hayata geçirildi.  Menemen, Foça ve Aliağa’dan katılan  Müdürlüğü Temsilcisi, Yaşar Eğitim
     yaygınlaştığı için bu sürede bisiklet  Böylelikle mobil uygulama sayesinde  yeni üyelere sunumlarla denetim  ve Kültür Vakfı Müdürü, EBSO ve İTO
     kullanımı önemli bir rol oldu. Bisiklet  artık tüm istasyonlardan kolaylıkla kart  serbestlik ve işleyişi anlatıldı.Karşıyaka  Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.Pandemi
     altyapısının güçlendirilmesiyle bisikletli  gerektirmeden QR kod ve tek şifre ile  Cumhuriyet Başsavcısı Kazım  sonrasi ilk toplantı olması ve yeni
     ulaşımın toplu ulaşıma entegre edilmesi  kiralama yapılabilmesi sağlandı. Arapoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya üyelerin kurula katılmış olması nedeniyle
     de güçlendi. Özellikle vapurlardaki 5 kuruş Bisiklet kenti İzmir     Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı   tanışma ile başlayan toplantı sunumlar
     uygulamasının da etkisiyle bisikletli yolcu  Bisiklet yollarına 35 ücretsiz tamir  Vekili Bülent Dinçel, Karşıyaka,  ile devam etti.Yeni kurul üyelerinin
     sayısının toplamda yüzde 30’un üzerinde  istasyonu, 50 de bisiklet pompası  Çiğli, Menemen, Foça ve Aliağa  bulunduğu toplantıda Karşıyaka
     artığını gözlemledik” diye konuştu. yerleştirildi. Son bir yıl içerisinde 104  Belediye Başkan Yardımcıları, Sosyal  Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan
     60 istasyon, 890 bisiklet, 89 kilometre  noktada bin 47 bisiklet park yeri hizmete  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Kaykaç denetimli serbestliğin işleyiş
     bisiklet yolu            alındı. 2022 yılında 20 tamir istasyonu ve  Müdürleri, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler ve çalışmalarını anlattı. Konuşmanın
     İzmir’in bisiklet yatırımlarının giderek  1000 bisiklet park yerinin daha yurttaşların  İl Müdürlüğü Temsilcisi, Menemen  ardından eski hükümlülerin talepleri
     arttığını söyleyen Özgür, “Başkanımızın da kullanımına sunulması planlanıyor.  Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,  görüşüldü, talepler ilgili kurumlarca
     ana hedeflerinden bir tanesi de bisikletli  Bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini park  İzmir Barosu Başkanlığı Temsilcisi,  değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
     ulaşımı yaygınlaştırmak. Başkanımız Tunç ettiklerinde güvenliklerini sağlamak  Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
     Soyer’in göreve gelmesiyle birlikte, 35  amacıyla kent genelinde 5 noktada 10  Şube Müdürü, Halk Bankası ve Ziraat
     adet olan BİSİM istasyonunu 60’a, 400  elektronik bisiklet kabini yapıldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11