Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2024
P. 6

6
      Erdoğan Arıpınar         adayları uyarsın, hatta beldeleriyle ilgili
                       sorunları vurgulayarak, hem onların hem
                       de seçmenlerin dikkatini çeksin diye
                       aradım, bir ses duyamadım. Türkiye
                       Belediyeler Birliği için küçük bir araştırma
                       yaptım. Teşkilatın yapısı şöyle: Onur
                       Kurulu, Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu,
                       Sempozyum Konuları. Onda da sporun
                       adı ve özel bir yeri yok. Bence izlenecek
                       yol, seçimde adayların tüm konuşmaları
                       incelenerek SPOR konusunda olan
                       bölümler varsa; yoksa da beldelerin
                       var olan sorunlarının altları çizilmeli,
                       Gençlik Spor Bakanlığı, Belediyeler
     Belediye Başkan adayları      Birliği ile bir toplantı yaparak, her
                       beldenin spor konusundaki sorunlarını
      spor için ne söz verdi?     bir araştırma raporu olarak hazırlamalı
                       ve bu sorunların hallolması için birlikte
                       bir çalışma programının yapılmasını
      31 Mart Türkiye’mizin çok önemli,  sağlamalıdır.
      can damarı bir seçim günü. Ülkemizin  Benim seçimlerle ilgili ilk kitabım mizahi
      beldelerinden sorumlu 30 büyük  oluşumları anlatan OY SANDIĞI’nda bir
      şehir, 51 il, 403 ilçe ve 390 beldesini  karikatür vardı. İki köylü seçmen üzerinde  Ünsal: Alaybey yeniden
      yönetecek olanları seçeceğiz. Günlerdir  “şunu yapacağız, bunu yapacağız” yazan
      her kademedeki adayların konuşmalarına  bir afişin önünde konuşuyorlar: Biri
      bakıyorum. SPOR yok gibi, yine diplerde.  “bunlar ne zaman olacak?” diye soruyor.
      Koskoca futbol liginde yer alan takımlar  Diğeri , “her seçimde” diye cevap veriyor.  cazibe merkezi olacak
      aylardır balçık sahalı statlardan şikayet  İnşallah bu seçim sonunda çalışma
      ededursunlar, net ve açık olarak spor  programlarında, afişlerde yazılsa da,
      konusuna değinen aday yok gibi. Bazıları  yazılmasa da, yapılacak hizmetlerin  CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı  görüşlerine büyük önem verdiğini dile
      deyip geçiyorlar. Bakıyorum; Spor Bakanı  içinde SPOR da olur.    B. Yıldız Ünsal; Bahçelievler, Alaybey  getiren Ünsal, hizmetlerini vatandaşların
                                         ve Tersane mahallelerinde esnaf ve  beklentilerine göre şekillendirmek için 5 yıl
                                         vatandaşlarla buluştu. Başkan Adayı  boyunca sokakta olmaya devam edeceğini
                                         Ünsal, "Alaybey yeniden cazibe merkezi  vurguladı.
                                         olacak" dedi.            Mahallelerde yaşanan ihtiyaçları iyi
                                         CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı  bildiğini ve çözüm için çalışacağını ifade
                                         B. Yıldız Ünsal; Bahçelievler, Alaybey  eden Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal “Ben
                                         ve Tersane mahallelerinde esnaf ve  de bu sokaklarda büyüdüm. Bölgeyi
                                         vatandaşlarla buluştu. Sorun ve talepleri  çok yakından tanıyorum, sıkıntıları
                                         dinleyen Ünsal, Alaybey Çarşısı ve  iyi biliyorum. Alaybey Çarşısı’nın eski
                                         çevresinin eski canlılığına kavuşması  günlerdeki gibi hareketli bir yapıya
                                         için çalışmalar yapacaklarını belirterek  kavuşması gerekiyor. Bu konuda mutlaka
                                         “Karşıyaka’mızı daha güzel ve daha  çalışmalar yapacağız. Alaybey eski
                                         yaşanabilir bir kente dönüştüreceğiz” dedi. Karşıyakalıların ağırlıklı olarak yaşadığı
                                         Karşıyaka’yı adım adım dolaşarak halkı  bir bölge. Gençliğimizdeki Karşıyaka
                                         dinlemeye ve projelerini anlatmaya  Festivali’ni o yüzden iyi hatırlarlar. Biz de
                                         devam eden Cumhuriyet Halk Partisi  bu festival geleneğini, günlerce sürecek
                                         Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B.  Karşıyaka Karnavalı ile bir üst basamağa
                                         Yıldız Ünsal, Bahçelievler, Alaybey  taşıyacağız. Ayrıca bölgede yoğun bir
                                         ve Tersane mahallelerini ziyaret etti.  kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Öncelikli
                                         Çiçeklerle karşılanan Yıldız Ünsal; gün  meselelerimizden biri de bu olacak. El
     Ünsal sahilde Karşıyakalılarla buluştu                 boyunca muhtarlara ve esnafa konuk  ele vererek Karşıyaka’mızı daha güzel ve
                                         oldu, sokaklarda vatandaşlarla sohbet
                                                           daha yaşanabilir bir kente dönüştüreceğiz”
                                         ederek istek ve önerilerini dinledi. Halkın
                                                           diye konuştu.
      Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka  gelecek yaratmak için yola çıktığını
      Belediye Başkan Adayı B. Yıldız  vurgulayan Ünsal “İzmir’in ve belki
      İşçimenler Ünsal, sahilde Karşıyakalılar  de Türkiye’nin en güzel sahil şeridine
      ile buluştu. Sahil turuna Tersane’den  sahibiz Karşıyaka’da. Bu sahili, bu
      başlayan Ünsal, her yaştan vatandaşlar muhteşem kenti böylesi aydınlık ve
      tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı.  çağdaş insanlarla paylaştığımız için
      Vatandaşların taleplerini dinleyen Ünsal, de çok şanslıyız. Karşıyaka’ya ve bu
      ihtiyaçlara çözüm olacak projelerinden  eşsiz Karşıyaka halkına yakışmak için,
      ve öncelikli hedeflerinden bahsetti.  değerlerimize sahip çıkıp geleceğe
      Halkın ilgi ve desteği sayesinde yerel  taşımak için kararlılıkla çalışacağız.
      seçimlerde büyük bir başarı elde  İşimiz gücümüz Karşıyaka olacak.
      edeceklerine inandığını belirten Başkan Çocuklarımıza güzel sokaklar,
      Adayı Ünsal, 1 Nisan’ın hem Türkiye  modern parklar ve yaşanabilir bir
      için hem de İzmir ve Karşıyaka için  ilçe bırakacağız. Engelli bireylerimiz
      yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını için erişilebilir olanaklar yaratacağız.
      söyledi. Ünsal ile kucaklaşıp hatıra  Büyüklerimiz, gençlerimiz, her bir
      fotoğrafları çektiren vatandaşlar da  yurttaşımız baş tacımız olacak. Her
      kendisine güvendiklerini ve başarılı bir  kesimi kucaklayan projelerimizi tek tek
      başkan olacağına yürekten inandıklarını yaşama geçireceğiz. Kentimizi birlikte
      dile getirdi. Sokaktan aldığı büyük  yönetip geleceğin Karşıyaka’sını el ele
      güçle pırıl pırıl bir kent ve aydınlık bir  yaracatacağız” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11