Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2023
P. 4

Mart                                                                   4

     Başkan Soyer’den ''Umut Hareketi'' çağrısı


                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, deprem  ve insanlarımız güvenli sağlıklı ve huzurlu
                                         felaketinin hemen sonrasında başlattığı  hayatlarını sürdürecekler” dedi.
                                         yardım seferberliği devam ediyor. İlk  “Tekrar canlandırmak zorundayız”
                                         günden itibaren İzmirlilerin ve Büyükşehir  İzmirlileri dayanışmayı sürdürmeye davet
                                         Belediyesi’nin sağladığı binlerce ton insani eden Başkan Tunç Soyer, “Depremin
                                         yardım malzemesinin depremzedelere  acıları, yaraları devam ediyor. Binlerce,
                                         ulaştığını söyleyen İzmir Büyükşehir  on binlerce vatandaşımız açıkta, soğukta
                                         Belediye Başkanı Tunç Soyer, başlattıkları hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. İlk
                                         Umut Hareketi adlı yardım kampanyasına  günlerdeki olağanüstü büyük kampanya
                                         destek çağrısı yaptı.        maalesef bir hayli sönümlenmiş görünüyor.
                                         “Depremden ölmek kader değildir”  Şimdi tekrar bunu canlandırmak ve
                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  desteklerimizi bölgeye ulaştırmaya
                                         Soyer, “Ayağa kalkmak için birbirimizin  devam etmek zorundayız. En çok ihtiyaç
                                         elini tutmalı, sorgusuz seferberliğimizi  duyulanlar gıda malzemeleri, hijyen
                                         sürdürmeliyiz. İzmir, depremin yaralarını  malzemeleri ve sıcak yemek. Tüm
                                         birlikte sarmak için her zaman yanınızda  vatandaşlarımızı tekrar kampanyamıza
                                         olacak. İbni Haldun’un dediği gibi coğrafya destek vermeye davet ediyorum.
                                         kaderdir. Fay hatları üzerinde bir ülkede  Ele ele kampanyamızı sürdürmek
                                         yaşıyor olmak hepimizin kaderidir. Ölüm  zorundayız. Hayat devam ediyor.
                                         de mukadderattır, ancak depremden  Büyük zorluklarla yaşam mücadelesini
                                         ölmek kader değildir. Depremden ölmek,  deprem bölgesinde sürdüren
                                         cehalet ve hıyanettendir. Bu büyük  vatandaşlarımızın yanında olmamız
                                         felaketten dersler çıkartarak, benzer bir  lazım. Herkesi Umut Hareketi üzerinden
                                         afette bu kadar büyük kayıp ve tahribat  destek vermeye davet ediyorum” diye
                                         yaşamamak için dirençli kentler kuracağız konuştu.
     Karşıyaka “hasta”neye hasret!..


      Önce Karşıyaka Devlet Hastanesi,  olarak yerine çeşitli alternatiflerin
      yerine yenisi yapılacak diye yıkıldı.  yapılacağının konuşulmaya
      Yapılmadı…            başlaması üzerine de halkın tepkisi
      Sonra Bahriye Üçok Bulvarı’ndaki  ve bağışçılarının “hastane yeri”
      semt polikliniği yenilenecek dendi,  işareti nedeniyle 2019 yılında
      bitti…              prefabrik poliklinik yapıldı.
      Ardından da Kilise Sokağındaki  2016 yılında kapatılan Bahriye Üçok
      poliklinik için karar alındı ve kapısına Bulvarındaki poliklinik kapatılmadan
      kilit vuruldu!          önce 17 uzman doktor ile günde
      Bugün Karşıyaka “hasta”neye    700-800 hastaya bakıyordu. Bina
      hasret. Hastalara adres: Çiğli…  daha sonra çeşitli kurumlara geçti.
      Karşıyaka Devlet Hastanesi 50 yıldır Sonunda da yıkım kararı alındı.
      Karşıyakalılara hizmet verirken,  Karşıyakalılara hizmet veren bir
      “çağın gereklerini karşılayamadığı”  başka sağlık kuruluşu olan Kilise
      gerekçesiyle yıkılarak yerine yenisi  Sokağındaki poliklinik de yıkılacak
      yapılması kararlaştırıldı ve 240  gerekçesi ile 2021 yılında kapatıldı.
      yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi  350 bin nüfusa yaklaşan Türkişye’nin
      2016 yılında kapandı. Hastanenin  göz bebeği Karşıyaka şimdi ülkede
      yeniden yapılmaması ve sürekli  hastanesi olmayan tek ilçe…                                         Karşıyaka Milli Eğitim'den
                                         Karşıyaka Milli Eğitim'den

                                            Ad
                                            Adıyaman'a destekıyaman'a destek                                          Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  çadırı, kırtasiye malzemeleri ve müzik
                                          bünyesindeki eğitim kurumlarıyla  aletleri gönderilmiştir. Çocuklarımıza
                                          deprem bölgelerimize desteğe devam  hayırlı olmasını dilerim. Depremin ilk
                                          ediyor. Son olarak Adıyaman’a çeşitli  gününden itibaren deprem bölgelerine
                                          eğitim malzemeleri gönderdiklerini  desteklerimizi elimizden geldiğince
                                          ifade eden Karşıyaka İlçe Milli Eğitim  yapmaya devam ediyoruz.
                                          Müdürü Kadir Kadıoğlu şöyle dedi:  Bu konuda bizlere büyük destek olan
                                          “Adıyaman kardeş ilimizde depremzede öğretmen ve öğrencilerimize çok
                                          çocuklarımız için kurulan 7 adet eğitim  teşekkür ederim”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9