Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi Nisan 2022
P. 4

Nisan                                                                   4
      Rize Belediyesi Karşıyaka Anıtı’nı taklit etti

                                         Karşıyaka’nın simgesi olan, 2018 yılında  kadınlarına olan saygımızı simgeleyen, her
                                         yenilerek görkemli bir hal alan Karşıyaka  sütünü bölgelerimizi haritada ki ölçeğiyle
                                         Anıtı taklit edilmeye başlandı…   temsil eden anıtımızı daha özgün hale
                                         Rize Belediyesi, şehrin orta yerine, yeni  getirerek altına da kadına saygı müzesini
                                         düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve  yaptık. Bu güzelliği de halkımız ve emekçi
                                         Cumhuriyet Meydanı'na Karşıyaka Anıtı’nın kardeşlerimizle paylaştık. “HAYALLER
                                         benzerini yaptı.          EMEK VE CESARET İSTER” Yaptığımız
                                         Rize’deki anıtı gören Karşıyaka   yatırımların, ortaya koyduğumuz
                                         Belediyesi’nin önceki dönem belediye  hizmetlerin, duruşumuzun tüm Türkiye
                                         başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar sessiz  tarafından örnek alınmasına alışkındık!
                                         kalmadı ve “Paha biçilmez eserlerin  Ama bu kadarı da olmaz! Örnek desek,
                                         taklitleri yapılır!” dedi. 1972 yılında yapılan örnek sayılmaz! Belediye başkanlığı
                                         ancak son dönemde yıpranan ve tehlikeli  dönemimde yenilediğimiz, gururumuz;
                                         bir duruma gelmesi nedeniyle 2018 yılında Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın
                                         41,7 Metre olarak görkemli bir şekilde  başarısız bir kopyasına Rize’de rastladım.
                                         yenilenen anıtın alt kısmı da müzeye  Müellifi hayattayken, bir sanat eserinin bu
                                         dönüştürüldü. Anıtın yenilenmesiyle  kadar kötü bir örneğini, hem de sanatçının
                                         birlikte “Kadına Saygı Müzesi”ni de yapan  iznini almadan yapmak hiç yakışmamış!
                                         dönemin belediye başkanı Hüseyin Mutlu  İyi ki de yeniledik… Taklitlerini takdirinize
                                         Akpınar, “Belediye başkanlığı dönemimde  bırakıyorum” dedi.
                                         yenilediğimiz, gururumuz; Atatürk Annesi  Anıtın müellifi olan Taner Başoğlu www.
                                         ve Kadın Hakları Anıtı’nın başarısız bir  karsiyakahaber'e telif hakları yasasına
                                         kopyasına Rize’de rastladım. İyi ki de  göre kendilerinden izin alınması gerektiğini
                                         Anıtımızı yenilemişiz. Yeni halini görenler  ancak izin alınmasının söz konusu
                                         hayranlıklarından kendi şehirlerine taklidini olmadığını, olayın yasal yönü bulunduğunu
                                         yapıyorlar! Ulu Önder Gazi Mustafa  ve bu konuda gerekli girişmleri
                                         Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızı ve Türk  yapacaklarını ifade etti.
      6 Yıl sonra İzmir’e ilk kruvaziyer geldi

      İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı  için çok yoğun süreç geçirdik. Bu ilki.  başarması.”
      Tunç Soyer’in kentin turizm potansiyelinin 34 sefer daha olacak. 3 Mayıs’ta büyük  “Amacımız bu seferleri yoğun ve kalıcı
      geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar  gemi gelecek” diye konuştu. şekilde arttırmak”
      sürüyor. Kent ekonomisini canlandıracak  İlk etapta hedef 4,5 milyon turist İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut
      kruvaziyerlerin ilki İzmir Limanı’na  İzmir’in turizm sektöründe hak ettiği yeri  Özgener ise İzmir’in geleceğinde turizmle
      yanaştı. 6 yıl aranın ardından kruvaziyer  alamadığını da kaydeden Başkan Soyer,  ilgili büyük hedeflerin bulunduğunu
      ile kente gelen ilk turistleri İzmir   şunları söyledi: “Kısa vadede  belirterek, “İzmir sevgisiyle bu hedeflere
      Büyükşehir Belediye              İzmir Vakfı olarak ortaya  ulaşmak için çalışıyoruz. 6 kıtada 60
      Başkanı Tunç                   koyduğumuz hedef,  ülkeyi gezecek bir turist grubu geldi.  Toplu ulaşıma
      Soyer, İzmir Vali                 İzmir nüfusu kadar  Bu, İzmir’in geleceği açısından önemli.
      Yardımcısı                     turist oranına  Kruvaziyer seferlerini arttırabilmek için
      Hikmet                        kavuşmak. Çok  önemli çalışmalarımız var” diye konuştu. talep arttı
      Dengeşik,                       daha fazlasına  Üstü açık tur otobüsleri tahsis edildi
      İzmir Ticaret                     muktediriz.  Limandaki gümrük alanı İzmir Vakfı
      Odası                         Ama adım   tarafından oluşturulan ve İzmir kent
      Başkanı                        adım olacak.  kimliğini yansıtan İzmir görselleriyle  Covid-19 salgınının neden
      Mahmut                         Kruvaziyer  yenilendi. Turistlerin “Visit İzmir”  olduğu zorlu dönemin ardından,
      Özgener                        turizmi de   uygulamasıyla şehri keşfetmeleri için  aşılamaların artması ve hastalığın
      karşıladı.                      bunun içindeki  düzenlenen görseller liman içine ve liman  seyrinin de hafiflemesi ile toplu
      Gemiye binen                    en önemli    çıkışına yerleştirildi. Gümrük alanında  ulaşım araçlarının kullanım oranı,
      Başkan Soyer,                   başlıklardan biri.  yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi’nde  pandemi öncesi döneme ulaştı.
      kaptan Maroje                  Turizmi canlandırmak  turistlere Turizm Şube Müdürlüğü’nün  Özellikle son aylarda akaryakıt
      Brajcic’e çiçek verdi.            için birçok çalışma  uzman personelleri tarafından     fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar
      “Uzun zamandır beklediğimiz       yürütüyoruz. Visit İzmir  yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi  da yurttaşların toplu ulaşıma
      buluşma”             Türkiye’nin ilk dijital ansiklopedisi oldu.  hakkında bilgilendirmeler yapılıyor,  yönelmesinde etkili oldu. Kentte
      Çok heyecan verici bir gün olduğunu  İzmir’den dünyaya, dünyadan İzmir’e  broşürler dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir  tüm toplu ulaşım araçlarına
      söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye  yapılan direkt uçuşların tanıtımını yapan  Belediyesi, üstü açık tur otobüslerini  yapılan binişlerin ortalaması,
      Başkanı Tunç Soyer, “Uzun zamandır  directizmir.com web sitesini hayata  de turistler için tahsis etti. Turistler,  pandemi öncesini yakaladı, günlük
      beklediğimiz bir buluşma. Kruvaziyer  geçirdik. İzmir’den yurt içinde 23, yurt  nostaljik tramvay ile Kordon gezisine  1 milyon 900 binlere dayandı.
      turizmi özellikle pandemi sonrasında  dışında 48 noktaya direkt uçuş var. Bütün erişme imkanına da sahip. Ayrıca Turizm  Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi
      dünyada daha da itibar kazanan  mesele İzmir’in gücünü birleştirerek,  Zabıtası ekipleri ile turistlerin güven  de etkisi altına alan Covid-19
      ve büyüyen bir sektör haline geldi.  bu alanlarda birlikte hareket etmeyi  içinde kentte seyahat imkanları arttırıldı. salgınının, hayatın her alanında
      İzmir’in de bundan payını alması en                                    olduğu gibi toplu ulaşımda da
      büyük arzumuz. Pandemi öncesinde                                      ciddi olumsuz etkileri yaşanmıştı.
      İtalya’da kruvaziyer şirketleriyle birçok                                 Pandemi öncesi, tüm toplu ulaşım
      görüşme yapmıştık. Ve aslında pandemi                                   araçlarına günlük ortalama 1
      olmasaydı çok daha erken başlatacaktık.                                  milyon 900 bin biniş yapılırken,
      Ne yazık ki pandemiyi beklemek                                       bu rakam, 2020 yılının ikinci
      durumunda kaldık. Şimdi kaldığımız                                     çeyreğinden itibaren yüzde 90’ları
      yerden devam ediyoruz. Çok daha yoğun                                   bulan oranda düşüşle 200 binlere
      sayıda kruvaziyer misafirini İzmir’de                                   kadar gerilemişti. Toplum sağlığını
      ağırlama fırsatı bulacağımıza eminim.                                   koruma adına Cumhurbaşkanlığı
      Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.                                 kararnameleriyle uygulanan ‘yolcu
      “Çok emek verdik”                                             kapasitesi azaltma’ kararlarının da
      Bu yıl içerisinde İzmir’e 34 geminin                                    tetiklediği hasılat kaybı, hizmetin
      geleceğini ifade eden Başkan Tunç                                     sürdürülebilirliğini çok büyük
      Soyer, “Bu ilk gelen en küçük gemi. 6                                   ölçüde negatif etkilemişti. İzmir
      aylık dünya turunda İzmir’e geldi. Bu                                   Büyükşehir Belediyesi, tüm toplu
      konuda çok emek var. İzmir Ticaret                                     ulaşım kurum ve kuruluşlarını
      Odası, İzmir Kalkınma Ajansı ile                                      sübvanse etmiş, geçen iki yıldaki
      kruvaziyer gemilerini buraya getirmek                                   sübvansiyon miktarı 1 milyar 309
                                                            milyon TL’yi bulmuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9