Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2023
P. 4

4
        Yılmaz Durmaz          ihtiyacı vardı.          Evrensel yönetim ilkelerini, demokrasinin  Öğretmen deyip geçmeyelim.
                        Bu cümleleri boşuna yazmadım.
                                                           Öğretmenler bir ülkenin geleceğinin
                                         yaşatılması lazım. Türkiye’nin aydınlık
                        Kafamda da kurgulamadım, bizzat  yüzü Karşıyaka’ya bu yakışır. Aktif  mimarıdır. Bir ülkenin kalkınması eğitim
                        yaşadım, yaşayanları dinledim.   ve etkin birçok STK var. Bunların çok  öğretime verilen değerle başlar.
                        Yüce Rabbim ’in beni güzel kullarını  çalışan, sosyal sorumluluk projelerine  “Gençlerin zihinlerini eğitirken
                        sevindirmekle görevlendirdiğini  imza atan yönetici ve üyeleri var. Halkla  kalplerini eğitmeyi de unutmamalıyız”
                        düşünürüm. Kullarına beni adres  iç içe olan, Karşıyaka’da kabul gören,  der, Dalay Lama.
                        göstermiş, onlara yardımcı olmakla  güzel yürekli isimler var. Gerekirse  Japon öğrenciler ilkokuldan itibaren
                        yükümlüyüm derim. İnsanların    onlar ikna edilmeli ve yönetime katılımı  Dōtoku diye bilinen derste ahlâk ve
                        sorunlarını götürdüğüm yöneticilerin ne  sağlanmalı. “Yerde iken avucumuzda  etik öğreniyor. Ahlak ve etik kavramları
                        kadar samimi olduklarını ne kadar ilgili  yerler, uçarken kafamıza s…lar”  eğitimin temelini oluşturur. Öğrenim
                        davrandıklarını çok iyi bilirim.  sözünü söylettirilmemeli.     sürecinin başarısı, iyi bir eğitimin
                        Seçim sathı mahaline yine girdik.  29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100.  verilmesi ile sağlanır.
                        Şimdilerde belediye başkanlığına,  Yılını kutladık. Kutlama programlarını  Öğrencilerime her zaman söylerdim
                        adaylığını açıklayan olmazsa bari  kaçırmamaya çalışırım. İnsanların o  ‘Saygılı insan dinler, dinleyen anlar,
                        meclis üyeliğine girerim diyenler  sevinçlerini fotoğraflama keyfini de  anlayan öğrenir, öğrenen öğretir’
      Egolar yerlere           etrafta kol geziyor. En çok yüreğimi  beraberinde yaşarım. Cumhuriyetin 100.  diye. Temel felsefe insana saygıdır.
                        acıtan da partilerdeki birileri tarafından
                                                           Kişiliği oturamamış birinin çocuklara
                                         Yıl kutlamasına bayramlık elbiselerimi
        saçılmış…           demokrasiyi hiçe sayarak, evrensel  giydim. Bizim dönemdeki öğrenciye  kişilik kazandırmasını beklenebilir mi?
                                                           “Kötü bir okul yöneticisi öğrencilerin
                        yönetim ilkelerini ayaklar altına alarak
                                         rol model olan öğretmenliğin hakkını
                                                           katilidir” sözüne katılmıyorum. Asıl
                                         vererek. Büyük bir coşku vardı çelenk
                        halktan kopuk, çevreyi tanımayanların
                        tepeden atanması. Her zaman yazarım  töreninde ve de kutlama alanında.  öğrencilere kötülük yapanın o okul
      Çok değil, daha birkaç gün önceydi.  Karşıyaka’yı Seyir Tepesi’nden tanıyanlar  Karşıyaka’da ilk kez bu kadar yoğun  yöneticisi değil onu atayan, kollayanın
      Gördüğümde Allah onu ayrıcalıklı  değil belediye başkanlığına, meclise  bir halk katılımını gördüm törenler  olduğunu düşünürüm.
      yaratmış bir tavırla yürüyordu. Sarılarak  bile girmemeli. Kaprisli, kibirli, ufku  için trafiğe kapatılan Bahriye Üçok  Öğretmenler gününde sosyal medyada
      şapur şupur öptüğü, kartvizitini  dar insanlar tarafından yönetilmemeli.  Bulvarındaki alanda.     sıkça paylaşılan bir paylaşımda
      ellerine tutuşturduğu, omzuna basarak  Hiçbir proje, hiçbir iyileştirme  Hafta sonuydu kutlamalar.   Japonya’da öğretmenlere verilen
      yükseldiği! insanları tanıma hafızasını  gerçekleştirmeyenler diskalifiye edilmeli.  Kurumlarda kutlama programları  saygıdan söz ediliyor.
      kaybetmişti.            Benden olsun ne olursa olsun zihniyeti  olmadığı için gözlerim çelenk koyma ve  Bu saygıyı hak eden, kendi çocuğuna
      Oysa bugün yine etrafına gülücükler  değil mi ülkeyi bu hale getiren.  kutlama programına bütün kurumların  yapılmasını istemediğini, öğrencisine
      saçıyor. İnsanlara sarılıyor, şapur şupur  Israrla yazıyorum. Bütün siyasi partilere  yöneticilerini aradı. Uyku mu tatlı geldi  yapmayan öğretmenlerimizi buradan
      öpüyor. Egoları yerlerde sürünüyordu.  sesleniyorum. Halkın içinde yetişmiş,  yoksa daha öncelikli programları mı  saygı ile selamlıyorum.
      Çünkü seçim vardı, oraya kendini  halkla iç içe yaşayan, halkı ve çevreyi  vardı? diye kafamda sorular oluştu.  Sonsöz “En tehlikeli insan ne
      taşıyacak omuzlara sahip insanlara  iyi bilen, yöneticiler lazım. Yaşanılır bir  Bir 24 Kasım öğretmenler gününü  katabilirim diye değil ne kapabilirim
                        kent için işine yüreğini katanlar şart.  daha kutladık.       diye düşünendir.” Yılmaz Durmaz
      Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenler unutulmadı
     Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi  Hafızoğlu, gaziler, siyasi
     Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik  parti temsilcileri, İlçe Milli
     unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler  Eğitim Müdürlüğü Şube
     Günü Karşıyaka’da Hükümet Konağı  Müdürleri, okul müdürleri,
     Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk  öğretmenler, öğrenciler
     koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın  ve çok sayıda Karşıyakalı
     okunması ile başladı.        katıldı.
     İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu  Etkinlik Karşıyaka
     Atatürk Anıtına çelenk sunumundan  Belediyesi Deniz Baykal
     sonra saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı  Kültür Merkezi’nde
     okundu.               Karşıyaka Süleyman
     Çelenk törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü  Demirel Anadolu
     Kadir Kadıoğlu, Belediye Başkan vekili  Lisesi'nin düzenlediği
     Cemil Yüm, Gaziler Derneği Başkanı Halil  programla devam edildi.
     Taşçı, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı  Burada da saygı duruşu
     Kâmil Karadeniz, AK Parti İlçe Başkanı  ve İstiklal Marşı’nın
     Selahattin Köse, MHP İlçe Başkanı Akif  okunmasından sonra
     Yılmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Yetkin  programı düzenleyen
                                         Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü  müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok
                                         Mahir Dursun açılış konuşması yaptı. İlçe  sayıda Karşıyakalı katıldı.
                                         Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu bir  Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet
                                         aday ve emekli öğretmenin konuşması  şeref belgeleri, yarışmalarda dereceye
                                         ile devam eden program öğretmen   giren öğrencilere Karşıyaka Kaymakamı
                                         ve öğrenciler tarafından koro şarkılar  Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı
                                         söylendi. Atatürk’ün öğretmenliği ve köy  Dz. Kd. Albay Ertan Engerek, Belediye
                                         öğretmeni canlandırıldı.      Başkan vekili Cemil Yüm ve İlçe Milli
                                         Etkinliğe Karşıyaka Kaymakamı Özkan  Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu tarafından
                                         Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Dz.  ödülleri verildi.
                                         Kd. Albay Ertan Engerek, Karşıyaka  Duygulu anlar yaşandı
                                         Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San,  Terör ve deprem şehidi öğretmenlerin
                                         Belediye Başkan vekili Cemil Yüm, İlçe  sinevizyon gösterisi sırasında duygulu
                                         Müftüsü İsa Gürler, AK Parti İlçe Başkanı  anlar yaşandı. Oyun sırasında
                                         Selahattin Köse, MHP İlçe Başkanı Akif  salondakilerden gözleri yaşaranlar dikkat
                                         Yılmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Yetkin  çekti.
                                         Hafızoğlu, kamu kurum yöneticileri, okul  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9