Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2020
P. 4

Aralık                                                                  4
     Tunç Soyer Karşıyaka'ya bisikletle geldi


     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  ile Karşıyaka’da yapacağı çalışmalar
     Soyer, beraberinde İzmir Büyükşehir  konusunda da karşılıklı görüş
     Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Genel  alışverişinde bulundu. Karşıyaka Belediye
     Sekreter yardımcıları, Büyükşehir Daire  Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka’nın
     Başkanları ile birlikte Karşıyaka’yı  uzun yıllardır bekleyen sorunlarına
     ziyaret etti.Bisikletiyle Karşıyaka'ya  hep beraber çözüm üretme konusunda
     gelen ve Karşıyaka Belediye Başkanı  paylaştığımız ortak irade bizlere güç
     Dr. Cemil Tugay tarafından karşılanan  verdi, moral aşıladı. Başkanımızın
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  toplantıya bisikletle gelmesi hepimiz
     Soyer, Karşıyaka'da bir süre dolaştıktan  için çok hoş bir sürpriz, ve her zaman
     sonra Karşıyaka Belediyesi Başkan  hatırlayacağımız keyifli bir anı oldu. Değerli
     Yardımcılarının da katıldığı ortak toplantıda Başkanımız Tunç Soyer ve Büyükşehir
     Karşıyaka’da devam eden projelerle  Belediyemizin Yöneticilerine Karşıyaka
     birlikte, geleceğe dönük planlanan işler  Belediyesi ve Karşıyakalılar adına en
     konusunda bilgi aldı.       içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı
     Tunç Soyer ve ekibi, Karşıyaka Belediyesi sunuyoruz. dedi.

                                         Mavişehir'e geçici olarak


                                          topraktan set çekildi

                                          zmir’de etkili olan şiddetli yağışlar bazı  önlemek amacıyla sahile geçici olarak
                                          ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.  topraktan set çektiklerini belirten Atak,
                                          Meteoroloji verilerine göre kentte  “Bu bölge deniz seviyesinin altında
                                          dört gün içinde metrekareye düşen  kaldığı için gel-git olaylarında, lodosta
                                          194,6 kilogram yağışla, Aralık ayının  deniz seviyesi yükseldiğinde taşkınlar
                                          ortalaması aşıldı. Yağışlar deniz  yaşanıyor. Projemiz tamamlandığında
                                          seviyesinin altında kalan Mavişehir’de  bu sorunlar yaşanmayacak. İmalat
                                          ise taşkına neden oldu. Bölgede  çalışmalarının dörtte birini tamamladık.
                                          Mavişehir sakinlerinin sıkıntılarını sona  Toprak seti de bu bölgeye yağışın ve
                                          erdirmek amacıyla 32,5 milyon liralık  lodosun su girişini önlemek amacıyla
     Mavişehir’deki kıyı projesi sürüyor                   sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi,  toprak seti de kaldıracağız” dedi.
                                                           yaptık. İmalatları tamamladığımızda
                                          yatırımla Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni
                                                           İmalat hatası vardı
                                          denizin yükselmesi nedeniyle dün
                                                           Türkiye Emlak Bankası A.Ş. tarafından
                                          gece saatlerinde 40 kişilik ekiple sahile
                                          tedbir amaçlı toprak set çekti. İzmir
                                          Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  1997 yılında tamamlanan Mavişehir
                                                           2. Etap Konutları’ndaki yağmur suyu
      İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz  koruyacak. Yapılacak kaya tahkimatı  Soyer, bölgedeki su taşkınlarını sona  projesi, bölgenin deniz seviyesinin
      seviyesinin altında kalan Mavişehir'de  deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre  erdirecek imalat çalışmaları sürerken  altında olması nedeniyle, ortalama
      özellikle denizin yükseldiği dönemlerde  yüksekte olacak. Ayrıca yerleşim  bu olayın yaşandığını belirterek, “İlk  +1.70 koduna göre hazırlanarak İZSU
      yaşanan su baskınlarını önlemek için  bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak  kez denizin içine su içi betonu atıyoruz.  tarafından onaylandı. Ancak Emlak
      başlattığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi  üzere bin 750 metre uzunluğunda  Üzerine de kaya tahkimat yapacağız.  Bankası, proje gereği yapılması gereken
      çalışmaları hızla sürüyor. Peynircioğlu  yağmur suyu hattının da yapımı başlıyor.  Böylelikle deniz seviyesinin altında kalan zemin dolgusunu gerçekleştirmediği
      Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki  bu bölgeye lodosun ve yağışın etkisiyle  gibi, yağmur suyu şebekesini de
      önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi  pompalar aracılığıyla denize verilecek.  su girişini önleyeceğiz. Mavişehir  olması gereken kodlarda yapmadı ve
      Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik Proje kapsamında yurttaşların denizle  sakinlerinin yaşadığı bu sıkıntı son  uygulamada bazı yerlerde kotlar 0.40’a
      sahil hattında Fen İşleri Daire Başkanlığı bağını güçlendirmek için 55 metre  olacak” dedi.       kadar düşürüldü. İZSU da yaptırılan
      tarafından yürütülen çalışmalarda  uzunluğunda deniz merdiveni ve   Deniz suyunun önü kesilecek    yağmur suyu tesisini “proje kotlarında
      kısa sürede önemli aşama kaydedildi.  çocukların kuşları tanıyacakları su içi  Peynircioğlu Deresi yakınındaki  olmaması ve projeye aykırı davranılması”
      Sahil bölgesinde hem deniz suyu  sınıfı olacak. Bu alan sanatsal etkinlikler  Deniz Kent Restoran önünden başlayıp  nedeniyle teslim almadı. Söz konusu
      kabarmasıyla meydana gelebilecek  için de kullanılacak. 32,5 milyon liraya  kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de  imalat hatası yüzünden, denize deşarj
      taşkını hem de zemin altından deniz  mal olacak çalışmalar 2021 yılı Ağustos  içine alan 2 kilometrelik sahil hattında  olan yağmur suyu hatları, deniz
      suyu geçişini engellemek için yerin 4  ayında tamamlanacak.      Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından  seviyesinin yaklaşık
      metre altında yapılan 2 bin 88 metrelik                 yürütülen Kıyı Rehabilitasyon Projesi  40 santim altında kaldı. Bu yüzden
      su içi                                 çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir  özellikle yağışlı günlerde rüzgarın da
      betonunun                                Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter  etkisiyle kabaran deniz, bölgede su
      500 metresi                               Yardımcısı Eser Atak, “Sahil bölgesinde  baskınlarına yol açıyordu. Mevcut
      tamamlandı.                               hem deniz suyu kabarmasıyla meydana  zemin kotları yükseltilemeyeceğinden
      Ön kısımda                               gelebilecek taşkını hem de zemin  TOKİ ile yapılan görüşmeler sonucunda
      yeniden imal                              altından deniz suyu geçişini engellemek  2009 yılında özel bir protokol imzalayan
      edilecek                                için yerin 4 metre altında yapımına  Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
      kaya                                  başladığımız 2 bin 88 metrelik su içi  Müdürlüğü, önlem olarak bölgeye yağmur
      tahkimatın                               betonunun 620 metresini tamamladık.  suyu kanalı ızgaraları döşedi, denizin
      da kazısına                               Ön kısımda yeniden imal edilecek  önünde sedde oluşturdu, terfi istasyonu
      başlandı.                                kaya tahkimatın da kazısına başladık.  kurarak yağmur sularının toplanarak
      Ön kısımda                               Bu proje sadece bugünü kurtarmaya  denize deşarj edilmesini sağladı. İzmir
      yeniden imal                              yönelik hazırlanmadı, küresel ısınmadan Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin
      edilecek                                dolayı deniz seviyesi yükseliyor. Buranın etkilerini de göz önüne alarak 2020
      kaya                                  geleceğine yönelik de bir sorun büyük  yılında bölgedeki su taşkınlarını sona
      tahkimat                                ölçüde çözülmüş olacak” diye konuştu. erdirmek amacıyla kapsamlı bir proje
      dalga                                  Geçici toprak set yaptık     hazırladı. Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon
      etkisinden                               Proje tamamlanıncaya kadar denizin  Projesi’nin imalat çalışmalarına Ekim
      alanı                                  yükselmesi nedeniyle bölgeye su girişini ayında başlandı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9