Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi 17 Yaşında
P. 4

Mart                                                                   4
      Soyer: Bu tesis Türkiye’ye


      bir model sunmuş olacak

     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                     sanat müzesi ile engelli yurttaşların
     Tunç Soyer, Büyükşehir’in Nisan ayında                                   sanata erişimde yaşadıkları zorlukların
     hizmete açmaya hazırlandığı Örnekköy                                    aşılması hedefleniyor. Müzede İdol Sanat
     Sosyal Projeler Merkezi’ni ziyaret etti.                                  Evi sanatçıları tarafından çalışılan kırk
     Yerleşkede incelemelerde bulunan Soyer,                                  dört seramik kabartma tablo ile beraber
     “Birçok üniteyi bir araya getiren görkemli                                 Picasso, Dali, Miro, Monet, Degas,
     bir tesisin açılışına hazırlanıyoruz. Büyük                                Botero, Gauguin, Kandinski, Magritte,
     bir heyecan içindeyiz. Bu tesis Türkiye’ye                                 Matisse ve daha pek çok modern dönem
     bir model sunmuş olacak. Sadece İzmir’e                                  sanatçısının eserleri dokunulabilir ve sesli
     değil, tüm Türkiye’ye önemli bir mesaj                                   betimlemeli olarak yer alıyor.
     vereceğiz. İzmir aynı zamanda çok önemli                                  Meslek Fabrikası Kurs Merkezi: Mesleki
     bir tesis kazanacak. İlk hedefimiz elbette                                 eğitimler veren İzmir Büyükşehir
     bölgede yaşan yurttaşlar. Kütüphaneden                                   Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası
     etüt salonlarına yoga atölyelerinden                                    birimleriyle atölyelerini içeren merkezde
     sinema salonuna ve konferans salonlarına                                  İŞKUR, meslek odaları ve sektör
     kadar pek çok ünite var” dedi.                                       temsilcileriyle bağlantı kurularak kadın
     Başkan Soyer kadınlar, çocuklar, gençler                                  istihdamı ve girişimciliği desteklenecek.
     ve engelli bireyler için oluşturulmuş                                   Bu kapsamda tekstilden bilişime, gıdadan
     merkezleri tek bir yerleşkede toplayarak                                  sağlık ve turizme kadar birçok alanda
     bir ilke imza attıklarını da sözlerine ekledi.                               eğitim verilecek.
     Yerleşke’deki ANAHTAR Kadın                                        Masal Evi ve ÇOGEM: Çocuklar ve
     Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin                                  gençlere yönelik hizmetlerin verileceği
     iki cephesine yapılan mural çalışmalarını                                 ÇOGEM ile beraber yerleşkede yer alan
     da inceleyen Başkan Soyer, eser sahibi                                   Masalevi’nde 3-6 yaş arası çocuklara,
     sanatçılar Zarife Arslan, Hümeyra Tepe,                                  ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde
     Bengü Şener’i tebrik etti.                                         bulundurarak fiziksel, bilişsel, ruhsal ve
     Merkezin bir cephesinde Büyükşehir  Hizmet Merkezi: Kadınlar için bir ortak  aklı harekete geçirmeyi hedefliyor. sosyal gelişimlerini destekleyici eğitimler
     tarafından düzenlenen Uluslararası  yaşam ve dayanışma merkezi olan  Engelli Farkındalık Merkezi: Engelli  verilecek.
     Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karikatür  ANAHTAR; eğitimleri, destek programları  bireylerin hayatını kolaylaştırmak,  Genç İzmir: Gençlerin ders çalışma
     Yarışması'nda üçüncülük ödülü alan Halit  sosyal ortamlarıyla yeni bir buluşma  sosyal yaşama katılımları konusunda  alanlarını genişletecek bir mekan ve
     Kurtulmuş Aytoslu'nun eserinin grafik  noktası olarak tasarlandı. ANAHTAR’da  onlara destek olmak ve günlük yaşamda  kütüphane ile yeni bir eğitim alanı
     ögelerle desteklendiği, diğer cephesinde  kadınlar için birçok etkinlik ve hizmet aynı  karşılaştıkları zorlukları toplumun diğer  oluşturuldu. Pandemi sürecinin
     ise Merkez’in adı olan anahtar temasını  çatı altında toplandı. Merkezde toplumsal  kesimlerine de hissettirerek toplumsal  koşullarına ve eğitimin içeriğine bağlı
     işleyen ve yine kadını odağına alan mural  cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı, medeni  duyarlılığı artırmak amacıyla kuruldu.  olarak merkezde veya online olarak
     çalışması yer alıyor.       haklar, şiddetle mücadelede koruyucu- Merkez’de tekerlekli sandalye parkuru,  verilmesini planlanan eğitimlerle
     Yerleşke ziyaretinde Başkan Soyer’e İzmir  önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar,  üstün yetenekliler alanı, özel öğrenme  gençlerin sosyalleşmelerinin yanı
     Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.  ayrımcılık, iletişim gibi konularda eğitim  güçlüğü alanı, duyu labirenti, karanlık ve  sıra tutunma ve güçlenmeleri
     Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı  etkinlikleri, istihdam ve girişimcilik kursları,  aydınlık mekânlar etkinlik alanı, karanlık/ hedefleniyor.
     Ertuğrul Tugay, İZBETON Genel Müdürü  psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki  aydınlık ev alanı ve ruh sağlığı alanı gibi  Misafirhane: Yerleşkede aynı zamanda
     Heval Savaş Kaya da eşlik etti.  danışmanlık ile spor ve sanat etkinlikleri  etkinlikler alanları yer alıyor. EBA ve kütüphane salonunu da
     Örnekköy Sosyal Projeler      yapılacak. ANAHTAR aynı zamanda kadın  İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern  bünyesinde barındıran 34 oda kapasiteyle
     Yerleşkesi’nde neler var?     alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve Sanat Müzesi-İZDEM: Engelli bireyler için  sosyal hizmet binası olarak faaliyet
     ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül  meslek odalarını bir araya getirerek ortak  düzenlenmiş, dünyada ilk ve tek modern  gösterecek misafirhane de bulunuyor.
     Yamanlar Sanatoryumu teklifi kabul edilmedi

      İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Grand  kullanılan ancak yıllar önce kaderine terk  reddedildi.Yamanlar Dağı’ndaki arazi ve  şartnamede ve ihale ilanında belirtilen
      Plaza şirketi aracılığıyla Yamanlar  edilen tesis için Orman Bölge Müdürlüğü  tesislerin işletilmesi için Tarım ve Orman  konaklamalı iş deneyim belgeleri
      Dağı’nda uzun süre sanatoryum olarak  tarafından açılan ihaleye sunduğu teklif  Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube  kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle
                                         Müdürlüğü tarafından ihale yapılmış ve  kabul edilmediği öğrenildi.Yamanlar
                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza  Dağı Tabiat Parkı İşletmecilik ihalesi,
                                         şirketi, ihaleye yıllık 120 bin TL ile teklif  önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak.
                                         veren tek katılımcı olmuştu.Ormanlık  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
                                         bölgede bulunan ve uzun bir süredir atıl  Soyer ve kurmayları da ihale döneminde
                                         kalan tesisler için verilen teklif, teknik  tesisleri gezmişti.
                                            CHP'li Bakan: Sanatoryumu verin
                                         Büyükşehir’e burayı da ayağa kaldırsın
                                         CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan,  aynı çağrıyı yaptık. Ama bir inat uğruna
                                         “Kamu kaynaklarını çürütmeyin,   süreci kangren ettiler. Yamanlar, Elektrik
                                         verin Büyükşehir’e burayı da ayağa  Fabrikası gibi kangren olmasın. Tıpkı
                                         kaldırsın” dedi.CHP’li Bakan şu şekilde  Tarihi Havagazı Fabrikası gibi kamuya
                                         konuştu:“Yamanlar Dağı Tabiat Parkı  kazandırılsın, kent hafızasına ve
                                         İşletmecilik ihalesi yenilenecek. Bu alanın İzmirlilerin hizmetine sunulsun.
                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini  Yönetim ve hizmet; kamucu anlayış
                                         bekliyoruz. İhaleye de lüzum yok. İzmir  ve sosyal devlet bilinciyle bir arada
                                         halkının hizmetine kazandırılabilecek bu  olursa anlam kazanır, sürekliliğini
                                         alanın çürümeye terk edilmesi bir kez  de bu anlayışla, bu bilinçle sağlar.
                                         daha bu kente ve İzmirlilere ihanet olur.  Kamu kaynaklarını çürütmeyin, verin
                                         Elektrik Fabrikası için de defalarca  Büyükşehir’e burayı da ayağa kaldırsın.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9