Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2024
P. 4

4
        Yılmaz Durmaz          gördüm. Seçim sonuçları bunu açıkça  Bana bazen soruyorlar “Yılmaz Hoca  ki cennetin biletine beleş kavuştuğunu
                        gösteriyor/gösterecektir.
                                                           sanan köylüler, delikanlıyı tekme tokat
                                         sence kime oy verelim?” diye. ‘Karar
                        Siyasette temel felsefe; karşındakini  sizin’ derim. ‘Görüyor ve düşünüyorsanız  perişan ederler. Delikanlı ilim aldığı yere
                        yanına alamıyorsa, karşısında durmasını  kararı rahatça verebilirsiniz’ diyorum.  geri döner, olup biteni hocasına anlatır.
                        engellemektir. Başarının temel koşulu  Siyaset ve ticaret ile işim olmadığı,  Hocası “Evladım sen ilim öğrendin,
                        da uygun insan ve uygun malzeme ile  kimsenin yanında ve karşısında  siyasetini öğrenmedin ki. Sana biraz
                        mümkün. Kurduğunuz/kuracağınız ekip  durmadığım için de halka karşı  da siyaset öğretelim” diyerek genci
                        başarınızı sağlayabileceği gibi isminizi  sorumluluğumun bilinciyle yanlışa yanlış,  bir süre daha eğitime alır. Delikanlının
                        de siyaset sahnesinden silebiliyor.  doğruya doğru diyerek tarafsız yazmaya  tek düşüncesi, köydekilere doğruyu
                        En çok neye yanarım biliyor musunuz?  çalışıyorum. Elbette benim de kendime  anlatmak ve o imamdan intikam almaktır.
                        Kazanması uğruna akraba, yılların dostu  göre bir dünya görüşüm var. Hak ve  Yola çıkar, dayak yediği köye namaza
                        ile tartış, kavga et, akraba ve dosttan  halk temel felsefem. Zalimin karşısında,  gider. Bakıyor imam yine bildiğini
                        ol. O seçildikten sonra seni tanımasın,  mazlumun yanında durmak kadar  okuyor. Ayağa kalkıyor “Ey cemaat;
                        adam yerine koymasın. Vah Mehmedim  onurluca bir duruş düşünemiyorum.  imam efendi ne kadar güzel konuşuyor.
                        vah.                80’li yıllarda İzmir’den Batman’a giderken  Her kim ki bu zatın sakalından bir kıl
                        “Aman Tanrım” filminin gösteriminin  Gavurdağı’ndaki zorlu yolculuğu  koparırsa doğrudan cennette gider”
       İlmi siyaset!           bazı Müslüman ülkelerde yasaklandığını  keyfe dönüştüren hikâyeyi seçimlerde  demesi ile cemaat imamın sakalını,
                                                           yetmiyor saçlarını da yoluyor. Ne de
                                         hatırlarım.
                        duyduğumda o filmi izleme isteği
                        doğmuştu. Buldum ve de izledim. Tövbe,
                        tövbe diyerek izlemeye başladığım  Hikâye şu. Delikanlının biri, din ilmine ilgi  olsa kolaycılığı seven insanlarız ya.
                                                           Bulmuşlar beleş cennetin biletini, onları
                                         duymuş. En iyi eğitim alacağı yeri öğrenir
      Son zamanlarda siyaset iyice
                        filmde öğrendiklerim de oldu. Hala  ve gider eğitimini alır. İlminde bir eksiklik  kim durdurabilir ki? Delikanlı, imamı
      ısındı. Siyasetçiler sahada. Kapıları
                        hafızamda yer alıyor.       yoktur. Ancaaak siyasetini öğrenmemiştir.  köyden uzaklaştırır. Köylüye öğrendiği
      arşınlamakta, gülücükler dağıtmakta.  Yüce Rabbim üç şeyi sevmez.
      Bana göre gerçekleştiremeyecekleri                  Evine dönerken cuma namazı vaktinde  doğruları anlatır. Köylüler, delikanlıyı
                        “Dünyayı ben yarattım, bak başınıza  yolunun üstündeki köyde cemaat ile  ikna edip köyün imamı yapar. Acı da
      vaatleri vermekten de geri kalmamakta.  yıkarım” deyip böbürlenmez, şirk
      Ülkemizin durumu bu maalesef.   koşulmasını sevmez ve özgür iradeye  namazımı kılayım der. Camiye girer.  olsa Cennete gitmenin o kadar da kolay
      Bazılarının tek derdi algı yaratmak.                 Cemaatin önündeki imam coşmuş,   olmadığını öğrenen köylüler, delikanlının
                        karışmaz. İsteseydi tüm insanları aynı  konuşuyor. Fakat imamın anlattıkları ile  ilminden yararlanmanın keyfini yaşar.
      İnsanların özgür iradelerine müdahale
                        düşünenlerden yaratırdı veya aynı  öğrendikleri örtüşmüyor. Delikanlı hemen  Karşıyaka şanslı, iyi ilçe yöneticilerimize
      etmek. Demokrasiden söz ederler, kendi
                        düşündürtürdü. Kâinatın yaratıcısının  atılır “Hoca Efendi, siz cemaati yanlış  ve siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına
      içlerinde demokrasiyi uygulamazlar.
                        karışmadığı özgür iradeye karışmak  bilgilendiriyorsunuz” der daha sözünü  sahip olmakla çok şanslıyız.
      Kentteki yöneticilerini dinlemeyip, genel
                        biz kulların ne haddine diyeceğim  tamamlayamadan imam köylülere karşı  Güzelliklerle, çevre ve gürültü kirliliği
      merkezde güçlü olanların dayattıkları
                        ama… Bunu düşünerek bugüne kadar  itibarı elden gidecek korkusu sarar.  olmadan bir seçim sürecini daha
      adayların olduğu seçimin ne kadar
                        kırmızı çizgilerimi aşmadığı sürece  Cemaate “Bu münafığa kim bir tokat  yaşayacağımıza inanıyorum.
      demokratik olduğu bence tartışılır.
                        karşımdakinin özgür iradesine hep  atarsa cennete gider” demesi üzerine,  Sonsöz; “İsraf etmeyin; Yaşamı,
      Nasılsa kazanırım deyip sadece
                        saygı duymuşumdur. ‘Kimse benim gibi  öteden beri süre gelen hemen köşe  zamanı, sevgiyi, saygıyı! Ve en çok da
      kazanmaya odaklanıp, partisinin gücünü,
                        düşünmeye mecbur değil’ derim.   dönmecilik istekleri o zamanda varmış  iyi niyeti...”
      oyunu artırmayı düşünmeyenleri de çok
     Karşıyakalı İş Kadınları'ndan muhteşem 8 Mart kutlaması
     Karşıyakalı İş Kadınları Derneği (KAR- Akpınar, doktorlar, hemşireler ve diğer
     İŞKAD) “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”  sağlık çalışanları katıldı.
     nedeniyle kadın sağlıkçılarla bir araya  Karşıyaka Semt Polikliniği bahçesinde
     gelerek günlerini kutladı.     düzenlenen etkinlikte çalışan kadın
     Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir,  sağlıkçılarla bir araya gelen KAR-İŞKAD
     Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve  ’lı kadınlar ikram sofrasını kurdu, Kızılay
     Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.  Karşıyaka Şubesi ile çeşitli hediyeler verdi.
     Adnan Yamanoğlu, İlçe Müftüsü İsa Gürler, Pembe TIR’da kadınların mamografileri
     İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Benli, İlçe  çekildi.
     Jandarma Komutanı Ahmet Karaman,  Kaymakam Demir ve Başhekim Yamanoğlu
     Sosyal Hizmetler Müdürü Müge Hanay  kadın sağlık çalışanlarının “8 Mart Dünya
     Ünveren, KAR-İŞKAD Başkanı Nil Güneri, Kadınlar Günü” nü kutladı, günün anısına
     Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil  gül verdi.
     Karadeniz, Karşıyaka Polikliniği yöneticisi  “Salgın döneminde bizlerin yaşaması için
     Op. Dr. Avni Şamlı, Başhemşire Yıldız  bebeklerinden, çocuklarından, ailelerinden


                                         günlerce uzakta kalmalarını asla  uzakta kalmalarını asla unutamayız.
                                         unutamayız.”            Tüm kadınlarımızın ve çok değerli sağlık
                                         KAR-İŞKAD başkanı Nil Güneri salgın  çalışanı kadınlarımızın “8 Mart Dünya
                                         sürecinde sağlık çalışanlarımızın bizleri  Kadınlar Günü” kutlu olsun.
                                         yaşatmak için yaşamlarını riske attıkları  Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kâmil
                                         günleri unutamadıklarını belirterek  Karadeniz’de Böyle bir anlamlı günde
                                         şunları söyledi. “Sağlık çalışanlarımız  yaşatmak için yaşamlarını feda eden sağlık
                                         bizim için çok değerlidir. Özellikle kadın  çalışanı kadınlarımızla bir araya gelmekten
                                         sağlık çalışanlarımız salgın döneminde  büyük mutluluk duyduğunu “8 Mart Dünya
                                         bizlerin yaşaması için bebeklerinden,  Kadınlar Günü” kutlu olsun dedi.
                                         çocuklarından, ailelerinden günlerce  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9