Page 7 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2021
P. 7

17.yıl Karşıyaka
     Aralık                             HaBeR                                   7
                                     HaBeR
                                     Karsıyaka’nın En Güçlü Sesi... Siyasi Kent Gazetesi
     Metin Aşıkoğlu Ortaokulu'nun 25 projesine onay
     Metin Aşıkoğlu Ortaokulu öğrencilerinin  bilgiden bilgi üretme becerilerini  Öğrenciler için kapanma döneminde farklı  Çalışmalarımız ziyaretçiler tarafından
     Tübitak Bilim Fuarı için başvurduğu  gerçekleştirirken, pandemi nedeni  bir deneyim ve boş zaman etkinliği oldu.  taktir toplarken, beğeniler il dışından da
     25 projenin tamamı onaylandı.Metin  ile yüzyüze grup çalışmalarını   Aynı zamanda daha fazla denemeler  gelince Metin Aşıkoğlu Ortaokulu olarak
     Aşıkoğlu Ortaokulu'nun Tübitak Bilim  yapamadılar. Grup çalışmaları online  yaparak deney hatalarını en aza indirdik.  bizleri gururlandırdı.Çalışmalarından
     Fuarı için üç değişik proje alt türü, 12  gerçekleştirildi. Araştırma projelerinde  Daha kesin sonuçlara ulaştık." dedi. dolayı öğrencilerimizi kutluyor,
     farklı tematik alanda 25 projeye yaptığı  okul labaratuvarında başlayan  Zaim "Öğrencilerimiz tasarım proje  başarılarının devamını diliyorum. Başta
     başvuruda hepsi onay gördü.Proje  deneylerimiz evlerde devam etti.  çalışmalarında sorunlara çözüm önerisi  okul müdürümüz İbrahim Cin olmak üzere
     yöneticisi Gülay Zaim "7 danışman  İyi tarafından baktığımızda okulda  getirerek prototip, ve model geliştirdiler.  emeği geçen, katkı ve katılım sağlayan
     arkadaşımın da katkılarıyla 75 öğrencimiz  yetiştiremeyeceğimiz bitkileri evlerin  Üretirken öğrendiler, öğrenirkende ürün  herkese çok teşekkürler." açıklamasında
     proje çalışmalarını gerçekleştirdiler.  bahçelerinde, balkonlarında yetiştirerek  geliştirdiler. Bilime olan merakları ve  bulundu.
     Proje çalışmaları sırasında öğrencilerimiz  tüm öğrencilerimizi çalışmalara dahil ettik.  kendilerine olan güveni daha da arttı.
      Karşıyaka'da okuma       yazma seferberliği

      Karşıyaka'da İlçe Milli Eğitim  kalmış kız çocukları ve kadınlar
      Müdürlüğü okuma yazma      katılacak ve eğitim hayatına
      seferberliğini başlatıyor.    devam edebilecekler. Karşıyaka
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip    Halk Eğitimi Merkezi başta olmak
      Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın  okullarda açılacak kurslara devam
      başlattığı "Nerede Kalmıştık"  edebilecekler. Yapılan açıklamada
      projesi kapsamında başlatılacak  "Kadın istihdamının sağlanması ve
      olan Okuma Yazma seferberliğine  güçlü toplum oluşturma amacıyla
      Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü  başlatılan bu projeyle yaşı ne olursa
      Mustafa İslamoğlu'nun öncülük  olsun tüm kadın ve kız çocuklarımızı
      ettiği öğrenildi. Karşıyaka Halk  yarım kalmış eğitim hayallerini
      Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü  tamamlamak üzere Karşıyaka Halk
      bünyesinde açılacak olan kurslara,  Eğitimi Merkezimize bekliyoruz"
                                         Karşıyaka İlçe Milli Eğitim'den vefa yemeği
      herhangi bir nedenle eğitimi yarıda  sözlerine yer verildi.                                          Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  belirterek yaptığı konuşmada şunları
                                          24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri  söyledi. “Önceki kaymakamımız sayın
                                          çerçevesinde; emekli olan ilçe  Sadettin Yücel şunu söylerdi öğretmenin
                                          milli eğitim müdürü, okul müdürü  emeklisi olmaz kıdemlisi olur derdi.
                                          ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bende kıdemli öğretmenlerimizle
                                          Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Kampüsü  bir araya gelmenin yararını çok
                                          tarafından Çiğli Belediyesi Akvaryum  iyi biliyorum. Bu güzel günde bizi
                                          kafe restoranda verilen yemekte bir  kırmayarak davetimize icabet eden
                                          araya gelen emekli eğitimcilere çeşitli  tüm kıdemli öğretmenlerimize
                                          hediyeler verildi.Programda İlçe Milli  teşekkür ediyorum”Yemekten sonra
                                          Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ve  günün anısına İslamoğlu tarafından
                                          emekli İlçe Milli Eğitim müdürlerinden  Gezginci’ye bir buket çiçek, Bahçeşehir
                                          Muammer Gezginci birer konuşma  Koleji Karşıyaka Kampüsü tarafından
                                          yaptı.İslamoğlu, öğretmenin emeklisinin İslamoğlu’na çiçek, katılanlara çeşitli
                                          olmadığını kıdemli öğretmen olduğunu  hediyeler verildi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12