Page 7 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2020
P. 7

Aralık                                                                  7
     Karşıyaka'da Belediye ve bina


     yöneticileri birlikte çalışacak
                                         Karşıyaka Belediyesi deprem sonrasında  Whatsapp grupları sayesinde apartmanlar
                                         vatandaşlarda gelişen kaygıları en aza  ile belediye arasındaki iletişim daha
                                         indirgemek ve sonraki sürecin daha sağlıklı hızlı sağlanacak.Söz konusu eğitim ile
                                         ilerlemesini sağlamak amacıyla site ve  apartman yöneticilerinin yerel yönetim
                                         apartman yöneticileri ile birlikte çalışma  sisteminin etkili bir parçası haline
                                         kararı aldı. Bu kapsamda belediyede ilgili  getirilmesi ve çözüm odaklı çalışması
                                         birim kurulacak ve bina yöneticilerine  hedefleniyor. Projeye ilişkin konuşan
                                         eğitim verilecek.Deprem sonrasında  Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil
                                         ortaya çıkan bilgi kirliliği ile birlikte  Tugay, “Karşıyaka’daki apartman
                                         vatandaşların doğru adımı atması, doğru  yöneticileriyle ilgilenecek bir birim
                                         kurumlardan hizmet alması için apartman  kuruyoruz. Bu birim yöneticileri her konuda
                                         ve site yöneticilerine eğitim verilecek.  asiste edecek, yöneticilerin her türlü
                                         Eğitim mevcut koşulların durumuna göre  sorunuyla ilgilenecek. Basın Yayın ve
                                         interaktif ya da kısıtlı sayıyla yüz yüze  Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olacak
                                         gerçekleştirilecek. Karşıyaka Belediyesi  bu birim ile en büyük amacımız apartman
                                         ana binada kurulucak olan ofis ile de  yöneticilerimizden sağlıklı ve hızlı geri
                                         ihtiyacı olan vatandaşlara danışmanlık  bildirim almak..Karşıyaka’da meydana
                                         hizmeti verecek. Eğitimde deprem  gelen sorunlardan hemen haberdar olmayı
                                         mevzuatı, riskli yapılar, imar, inşaat gibi  ve en hızlı şekilde çözmeyi hedefliyoruz”
                                         konulara öncelik verilecek.     dedi. Planlanan eğitim kararı Karşıyaka
                                         Eğitimin ardından oluşturulacak bölgesel  Meclisi’nden de oy birliği ile geçti.     Doğru Parti Karşıyaka       Çarşı'ya geliyor
                                         Başkan Tugay’dan hasar tespiti

                                         görevlilerine teşekkür töreni                                          Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil  desteğine ihtiyacımız var.İzmir fayların
                                          Tugay depremin ardından kentteki riskli  üzerine ve çevresine yerleşmiş bir kent.
                                          yapıların tespit edilmesinde görev alan  Hayatımız boyunca deprem korkusunu
                                          hasar tespit ekibi görevlisi Karşıyaka  yaşadık ve her zaman daha şiddetlisinin
                                          Belediyesi personellerine ve destekte  olma olasılığı var. Karşıyaka da zemini
                                          bulunan izmir Büyükşehir Belediyesi,  problemli, binaları eski bir kent. Bu
                                          Ödemiş Belediyesi ve İZSU çalışanlarına endişeyi kökünden kazımanın yolu belli.
                                          teşekkür belgesi takdim etti.Zübeyde  Problemli yerleri en doğru yöntemleri
                                          Hanım Nikahevi’nde düzenlenen   kullanarak birlikte bulacağız, daha sonra
                                          tören salgın koşulları nedeniyle sınırlı  yeniden yapılması için kentsel dönüşüm
                                          sayıda katılımcı ile gerçekleştirilirken;  sürecinde birlikte çalışacağız. Bu
                                          sosyal mesafe, maske kullanımı ve  yolda İzmir Büyükşehir Belediye’mizle,
                                          hijyen kurallarına özen gösterildi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla
                                          Törende konuşan Başkan Tugay   birlik ve uyumu sağlayacağımıza
                                          şunları kaydetti: “ Kötü bir deprem  inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Çevre
                                          yaşadık. Sonrasında yaşadığımız  ve Şehircilik Bakanlığı riskli yapıların
                                          sıkıntılı süreçte sizlere görev düştü.  tescili konusunda kendisinde olan yetkiyi
                                          Normal dışında bir gayret gösterdiniz  İzmir ve Ankara’daki ilçe belediyelerine
                                          ve yaptığınız çalışma vatandaşa  devretti. Artık bu konuda yetkili bir
                                          güven vererek, onları rahalatlatan  belediyeyiz, bu yetkileri doğru
      Çoban Ateşi Hareketinin      yerinde, Karşıyaka Çarşı'daki (1717  sonuçları oldu. Bizim de durumu tüm  kullanmak lazım. Böylesine hayati bir
      partileşmesiyle doğan ve genel  Sokak Kemalpaşa Caddesi No:58)    boyutları ile anlamamıza katkı sağlayan  konuda mümkün olduğunca
      başkanlığını eski bakanlardan Rıfat  Ses İşhanı'nın 5. katındaki 507  güzel bir çalışma oldu. Çalışmalarda  gecikmeden, elimizi çabuk tutarak ve
      Serdaroğlu'nun yaptığı Doğru Parti  numaralı ofiste en kısa zamanda  gösterdiğiniz üstün performans bizleri  doğru kararlar vererek insanları içinde
      Karşıyaka İlçe Teşkilatı Karşıyaka  çalışmalarına başlayacak.     çok memnun etti. Bir daha benzer kötü  bulunduğu sıkıntılı durumdan onları
      Çarşı'da açılacak.Karşıyaka'nın  Doğru Parti Karşıyaka İlçe      tecrübeler yaşamamayı diliyoruz. Ama  çıkarmamız lazım.
      tanınmış kişilerinden deneyimli  Başkanı Nadi Karacalı, KASİAD'ın   bu sadece dileklerle olmaz, bunun için  Geçirdiğimiz o günler, kötü günlerdi.
      siyasetçi, Karşıyaka Spor Kulübü  taşınmasıyla boş kalan binayı    çalışmamız lazım.”Dönüşüm sürecinde  Sizler bir taraftan evinizle ve ailenizle
      ana yönetim ve voleybol şube eski  tuttuklarını ve tadilata başlayıp en  ortak akıl ve birliktelikle çalışacaklarını  ilgilenmek bir taraftan da bu sorunlara
      yöneticilerinden Nadi Karacalı'nın  kısa zamanda tamamlayıp hizmete  vurgulayan Tugay, “Önümüzdeki süreçte yetişmek durumunda kaldınız. Bu
      yapacağı Doğru Parti Karşıyaka İlçe  sokacaklarını ifade        Karşıyaka’daki sorunlu yapıların tespiti ve fedakarlığın farkındayım, her birinize
      Teşkilatı, KASİAD (Karşıyaka Sanayici ederek, Karşıyakalıları parti  yeniden inşası ile ilgili de yoğun çalışma minnettarım, hepinize teşekkür ediyorum”
      ve İş Adamları Derneği)nin eski  bünyelerine davet etti.
                                          dönemimiz olacak. Sizlerin katkısına ve  ifadelerini kullandı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12