Page 7 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2023
P. 7

7
                                         Sağlam, Marka Kent'i anlattı...                                          Merkezi Karşıyaka'da bulunan İzmir  kentlerin nasıl olacağını örneklerle
                                          Akhisarlılar Kültür ve Dayanışma  anlattı.
                                          Derneği tarafından Bahçelievler  Bir dönem Akhisar Belediye Başkan
                                          Sancar Maruflu Sivil Toplum    Aday adayı da olan Bülent Sağlam,
                                          Yerleşkesinde düzenlediği "Marka  projelerinin halen hazır olduğunu ve
                                          Kent Nasıl Olur?" söyleşisi yapıldı. bunu hayata geçirmek istediğini de
                                          Bahçelievler Sancar Maruflu Sivil  ifade ettiği konuşmasında marka kent
                                          Toplum Yerleşkesinde çok sayıda  konusunda harika önerilerde bulundu
                                          davetlinin katıldığı ve merakla  ve projelendirdiği kent kültürünü de
                                          izlediği İzmir Akhisarlılar Kültür ve  konukşlara aktardı.
                                          Dayanışma Derneği'nin düzenlediği  İzmir Akhisarlılar Kültür ve
                                          "Marka Kent Nasıl Olunur?"    Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ergun
                                          söyleşisinde Akhisarlı Emekli Genel  Kındıroğlu'nun da hazır bulunduğu
                                          Müdür, Yönetim Danışmanı, Marka  söyleşi sonunda konuşmacı Bülent
                                          İletişim Uzmanı Bülent Sağlam marka Sağlam'a teşekkür etti.


     Örnekköy 2.etapta tapular dağıtıldı     İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin  sahiplerine teslim etmiştik. Bugünkü
     garantörlüğünde, yerinde ve yüzde yüz  törenimizle birlikte 333 konutu hak
     uzlaşı ilkeleri çerçevesinde Türkiye’ye  sahiplerine kavuşturmuş olacağız.
     örnek olacak şekilde hayata geçirdiği  Üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplarda
     kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla  bin 600 bağımsız birimin yapımına devam
     sürdürülüyor. 6 bölgede toplam 248 hektar ediyoruz. Altıncı etabımızda ise kura
     alanda devam eden dönüşüm projelerinin  ve ihale hazırlık süreçlerine başlıyoruz.
     bir etabında daha tapu sevinci yaşandı.  Örnekköy’de gerçekleştirdiğimiz kentsel
     Karşıyaka Örnekköy’de tamamlanan  dönüşüm çalışmalarıyla toplam 3 bin 800
     ikinci etabın hak sahipleri tapularını  bağımsız birimin, yani Örnekköy’ün makus
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  talihini değiştirmiş olacağız. Deprem bu
     Soyer'in elinden aldı.       toprakların, İzmir’in bir gerçeği. Tarihi
     Yolumuzdan şaşmadık        yarım asır öncesine dayanan kentleşme
     Başkan Soyer, Örnekköy 2’nci Etap  problemleri bugün iklim kriziyle birleşerek
     Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları  pek çok metropolde krizlere yol açıyor.
     tamamlandı. İzmir’e söz vermiştik.  Göreve başladığımızda geleceğe güvenle  Öğrencilerden çevre
     Sözümüzü tuttuk. Bu söz şimdi   bakan, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir’i
                       ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nı temizliği seferberliği
     karşınızda duruyor. Kentsel dönüşüm  kurabilmek için 30 Ekim depremini bile
     seferberliğimizde her zaman üç temel ilkeyi yaşamadan önce Deprem Risk Yönetimi
     gözettik. Yerinde dönüşüm, yüzde yüz
     uzlaşı ve en önemlisi de İzmir Büyükşehir  kurmuştuk. İzmir Yüksek Teknolojisi
                                          Temiz bir çevre için proje üreten  Kadıoğlu da öğrencilere eşlik ederek
     Belediyesi’nin güvencesi ve garantörlüğü.  Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale 18
                                          Karşıyaka okullarımızdan birisi olan  çevre temizliği etkinliğinin başından
     Bugün 170 konut ve 20 iş yerinin tapu  Mart üniversitelerinden 80’in üzerinde
                                          Karşıyaka Lisesi, çevre temizliği  sonuna görev aldı ve çevreye zararlı
     teslimini yapıyoruz. İkinci etap hak  akademisyenle Türkiye’nin en kapsamlı
                                          seferberliği başlattı.      olan maddeleri topladı.
     sahipleri bugün sadece yeni konutlarına  depremsellik ve tsunami riski araştırmasına
                                          Proje kapsamında Karşıyaka Lisesi  Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir
     kavuşmuş olmakla kalmayacaklar. Aynı  hem karada hem de denizde devam
                                          partneri Almanya'nın Mulvany   Kadıoğlu, Karşıyaka'da okulların eğitim
     zamanda Örnekköy’de çok sağlıklı bir  ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odamızla
                                          Berufskolleg Koleji ortaklığıyla "Karbon ve sosyal aktivitelerindeki projelerini
     altyapıya da kavuşmuş olacaklar. Depreme beraber her bir binamızın deprem güvenlik
                                          Ayak İzini Azaltmaya Yönelik" yapılan  her zaman desteklediklerini ve onların
     dayanıklı, güvenli binalara yerleşecekler.  karnesini çıkartıyoruz” dedi. projenin bir parçası olan çevre temizliği  yanında olduklarını ifade ederek,
     Örnekköylüler yeni evlerinde, güvenli,  Binaların özellikleri
                                          etkinliğini gerçekleştirdi.    "Bu güzel etkinlikte yer almak bizlere
     sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşayacaklar.  7 ve 10 katlı 2 bloktan oluşan ikinci etapta
                                          Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir mutluluk verdi" dedi.
     Uzun yıllar bekledikten sonra gerçekleşiyor 2 kat bodrum, 94 araçlık kapalı otopark
     olması çok büyük mutluluk bizim için.  bulunuyor.  29 bin 352 metrekarelik
     Çünkü çok zor koşullarda başladık.  proje alanında 53 metrekarelik (1+1), 62
     Pandemi, deprem, ekonomik kriz, yüksek  metrekarelik (2+1), 74 metrekarelik (2+1),
     enflasyon… Ama yolumuzdan şaşmadık.  84 metrekarelik (2+1), 96 metrekarelik
     Geçen hafta yağmur nedeniyle erteledik  (3+1) ve 107 metrekarelik (3+1) olmak
     ya, ‘önümüzdeki hafta kar yağsa, tsunami  üzere toplam 6 ayrı konut tipi yer alıyor.
     olsa, ne olursa olsun yapacağız’ dedim.  Diğer etaplarda çalışmalar sürüyor
     Allah razı olsun, sizler de bizi yalnız  Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin
     bırakmadınız. Gerçekten bize düşen  birinci etabında 2020 yılında 143 bağımsız
     sizlere hizmet etmenin, sözümüzü  birim tamamlanarak hak sahiplerine teslim
     tutmanın, tapularınızı teslim etmenin  edilmişti. Bugün yapılan törenle projenin
     gururu ve heyecanı” dedi.     ikinci etabında 170 konut ve 20 işyerinden
     “Örnekköy’ün makus talihini    oluşan 190 bağımsız bölümün de tapuları
     değiştirmiş olacağız”       hak sahiplerine verildi. Bin 600 bağımsız
     İzmir’de yürüttükleri kentsel dönüşüm  birimin bulunduğu 3, 4 ve 5’inci etapların
     projeleriyle sadece binaları dönüştürmeyi  yapımı tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca bir
     amaçlamadıklarını ifade eden Başkan  yandan da 6’ncı etap için kura ve ihale
     Soyer, “Asıl amacımız yurttaşlarımızın  hazırlık çalışmaları yapılıyor. 3 bin 800
     hayatlarını iyileştirmek. Örnekköy’de  bağımsız birimin üretileceği alanda 333
     birinci etapta 143 bağımsız birimi hak  bağımsız birim tamamlanmış oldu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12