Page 12 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mayıs 2024
P. 12

12
       Prof.Dr. Yavuz Taşkıran     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  Bugün, bu hastalıkların önüne geçebilmek torunları olanların, onların spor yapıp
                       tarafından düzenlenen bu bilimsel
                                                          yapmadıklarını izleme görevi sizlerin
                                         için çeşitli önleyici tedbirler ve tedavi
                       aktivite, katılımcıların yaşlılık ve egzersiz  uygulamalarını izliyoruz. Ama sorunların  olmalıdır. İlkokulların ilk dört yılındaki ilk
                       konularındaki bildiklerini yeniden gözden  tamamının önüne geçilebilmesinin tek  üç dönemdeki spor dersleri beden eğitimi
                       geçirmesine neden olabilir.    yolu var: Egzersize, spora küçük yaşlarda öğretmenleri tarafından verilmelidir. Sınıf
                       İlk olarak, hangi yaş grupları içine  başlamak…           Öğretmeni olan arkadaşlarımız ve onları
                       girenlerin yaşlı veya genç, orta ve ileri  Diyeceksiniz ki, “hocam ne güzel şu  yetiştirenler pedagojik açıdan buna karşı
                       yaşlı şeklinde kategorik olarak ayrılacağı  yaşlıları konuşuyorduk, nereden çıktı  çıkıyorlar. Konuyu tartışmaya açıyorum…
                       konusunda iletilen sunuda kendimi genç  şimdi spora erken yaşlarda başlama?” Yaşlılar için yeterli sayıda hastanelerimiz
                       yaşlılar içinde buldum! Son yıllarda yaşlı  Bakınız, buna verilecek ilk basit cevap  yok. Onları Huzurevlerine yönlendirmek
                       sayısı artıyor. Yaşam kalitesinin artması,  bazı ülkelerdeki yaşlıların sayısı ve bu  iyi bir yol değil. Geriatri konusunda
                       daha düzenli bir yaşantı biçimlerinin  yaş grubunda karşılaşılan hastalıkların  daha ciddi adımların atılması gereklidir.
                       seçilmesi, olası risk faktörlerinden  istatistik rakamlarıdır. Sizleri istatistik  Travmatik egzersizlerle yaşlılara spor
                       biraz uzaklaşmayı becerebilenler bu  rakamları ile meşgul etmek istemem ama yaptırmak son derecede tehlikelidir. Daha
                       yaş grubunun oranını arttırıyor. Buna  yaşlılarımızın sayısının artması  çok yürüme ve yüzme ağırlıklı egzersizleri
                       sevinmek gerekir iken işin tam tersi  çok güzel fakat onların karşılaştıkları  kullanmalıyız. Bu vesile ile Spor Bilimleri
                                                          Fakültelerinde galiba geriatrik spor
         Yaşlılıkta         şeklinde ilerleyen tablolar yok değil… sorunları ve çözüm yollarının giderek  bilimleri bölümlerini kurmamız gerekiyor.
                       Diyabet, aşırı kilo, kalp rahatsızlıkları
                                         zorlaşması konusunun dikkatle izlenmesi
                                                          Yaşlılardan başlayıp, yeni bir bölümün
                                         gerektiğini savunuyorum. Gelişmiş
                       yaşlılarda daha çok karşımıza çıkıyor.
      egzersiz ve spor         Bunun çok çeşitli sebepleri var.  ülkelerdeki yaşlı toplum, geçmişte  kurulması teklifine kadar geldik.
                       Yıllar boyunca hareketsiz bir yaşam
                                         egzersizle buluşmuş hatta spor da yapmış Sempozyumun oturumlarını izlemek
                       şeklini tercih etme ya da zorunluluklarla  ise bunu yaşayanların yaşlılıkları daha  isteyen okurlarım, rumeli.edu.tr adresine
      Geçtiğimiz hafta içinde online yapılan                                  girerek bu bilimsel toplantının sunumlarını
      bir sempozyuma katıldım. Rumeli  karşılaşmaları, adını verdiğimiz  sakin, daha sağlıklı ve daha optimal  izleyebilirler. Herkese sağlıkla barışık bir
      Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  rahatsızlıkların birinci nedenini  geçmektedir.
                       oluşturuyor.            Bu yüzden, yaşlı demeyeyim ama   yaşlılık diliyorum…
     CHP Karşıyaka’dan cinsel
        istismar protestosu
     Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karşıyaka  “Ben bir kız evladıyım, kız erkek fark
     İlçe örgütü, 13 yaşındaki kız çocuğuna  etmez bir anneyim, kadınım ve ülkemde
     yapılan cinsel istismarı Karşıyaka Adliye  yaşananlar adına utanç duyuyorum.
     binası önünde protesto ederek basın  Daha 13 yaşında oyun oynaması, lise
     açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi  sınavına hazırlanması gereken küçücük
     (CHP) Karşıyaka İlçe başkanı Levent  bir kız çocuğu. Kimimizin kızı, kimimizin
     Güçlü, belediye meclis üyeleri, CHP Seçim kardeşi, O kız çocuğuyuz hepimiz, ister
     ve Hukuk’tan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı yaşı küçük ister büyük hepimiz korkuyoruz.
     Ahmet Doğukan Gül ve CHP örgüt üyeleri Okulda ayrı, işte ayrı korkuyoruz. Bu
     de açıklamada hazır bulundu.    korku iliklerimize kadar işletildi. Ülkemde
     Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Sekreteri  sayısı belli bile olmayan tacizi tecavüzü
     Deniz Ceylan Arslan, açıklamasında;  yaşayan çocuğuz biz! Senelerce devam
     bu iğrenç olayın erkek egemen bir  eden ve bir kişinin dahi çıkıp bu olay yanlış
     toplumda yaşandığını ve kadına değer  demediği, erkekliğini tatmin etmek uğruna
     verilmediğinin en büyük örneği olduğunu  bir çocuğa kıydığı iğrenç gerçekler bunlar.
     söyledi. Çocuklara, kadınlara yapılanlara  İstanbul’un göbeğinde. Bu iğrenç olay
     göz yummanın, sessiz kalmanın, bu  erkek egemen bir toplumda yaşadığımızın  Peyzaj mimarlarından
     yapılanlara ortak olmanın ahlaksızlık  ve kadına değer verilmediğinin en büyük
                       bu yapılanlara ortak olmak ahlaksızlıktır. Karşıyaka’ya hatıra ormanı
     olduğunu vurgulayan Ceylan, “Sessiz  örneğidir. Çocuklarımıza kadınlarımıza
     kalan, iyi hal indirimi alan, beraat eden, az yapılanlara göz yummak, sessiz kalmak,
     ölçülerde ceza alan suçluların gün yüzü
     görmemeleri en büyük temennimizdir”  Sessiz kalan, iyi hal indirimi alan, beraat
                                          13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü  anlamlı bir proje ile taçlandıran Peyzaj
     dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Sekreteri eden, az ölçülerde ceza alan suçluların
                                          etkinlikleri kapsamında kuruluşunun 30.  Mimarları Odası İzmir Şubesi’ne yürekten
     Deniz Ceylan Arslan’ın okuduğu basın  gün yüzü görmemeleri en büyük
                                          yılını kutlayan TMMOB Peyzaj Mimarları teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir ve
     açıklamasında:           temennimizdir” iafadelerie yer verdi.
                                          Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka Belediyesi sürdürülebilir bir gelecek yolunda el ele
                                          iş birliğiyle hatıra ormanının temellerini  çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini
                                          attı. Şube tarafından bağışlanan bin adet kullandı.
                                          fidan, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki  “BİRLİKTELİĞİMİZİN SEMBOLÜ”
                                          Kent Ormanı’nın üçüncü etap alanında  ‘Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 30.
                                          toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan  Yıl Hatıra Ormanı’ projesini Karşıyaka’da
                                          Şube Başkanı Salih Yeşilbaş ve üyeler,  hayata geçirmekten mutluluk
                                          hatıra ormanının ilk fidanlarını da kendi  duyduklarını belirten Şube Başkanı
                                          elleriyle dikti.         Salih Yeşilbaş da “Hatıra ormanımıza,
                                          SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK      mesleğimize olan bağlılığımızın ve
                                          YOLUNDA EL ELE          birlikteliğimizin sembolü olması dileğiyle
                                          Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız  her bir üyemiz adına bir fidan bağışında
                                          Ünsal “Bilimin ışığında gerçekleştirdikleri bulunduk. Karşıyaka Belediyesi ile uzun
                                          çalışmalarla çevreye ve kentlere değer  yıllardır süregelen iş birliğimizin bundan
                                          katan peyzaj mimarlarımızın 13 Mayıs  sonra da devam edeceğine inanıyor; bu
                                          Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nü  ormanı oluşturmamıza imkan sağlayan
                                          kutluyorum. Bu özel günü ve 30. kuruluş Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız
                                          yıl dönümlerini hatıra ormanı gibi çok  Ünsal'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17