Page 13 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2021
P. 13

Kasım                                                                 13
      İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova’ya       katı organik gübre tesisi kuruyor


                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  geçilmiş olacak. Tesisten çıkan organik
                                         Tunç Soyer'in atıkların hammadde  gübreler kent genelinde İzmir Büyükşehir
                                         olarak değerlendirilerek ekonomiye  Belediyesi'nin peyzaj uygulamalarında
                                         kazandırılması politikası doğrultusunda  ve tarımda kullanılacak. Doğayı kirleten
                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye  kimyasal gübrelerin yerini organik
                                         örnek olacak çevre projelerine imza atmayı gübre alacak ve ürün verimi artacak.
                                         sürdürüyor. Çiğli Harmandalı Düzenli  Tesis, Başkan Soyer'in İzmir Tarımı
                                         Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde  vizyonu doğrultusunda, tarımsal üretimin
                                         budama, park bahçe, çim gibi bitkisel  güçlendirilmesi hedefinde de önemli bir rol
                                         atıkları organik gübreye dönüştürmek için  üstleniyor.
                                         tesis kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi,  Günde 30 ton gübre üretilecek
                                         Bornova Işıklar Mahallesi’nde daha  Türkiye’nin en büyük kapasiteli organik
                                         geniş kapasiteli katı organik gübre tesisi  gübre tesisinden günde 30 ton organik
                                         kurmak için ihaleye çıktı. İzmir Büyükşehir gübre elde edilecek. Mülkiyeti İzmir
                                         Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda  Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin 535
                                         düzenlenen kapalı teklif usulü ihaleye  metrekarelik alanda kurulacak
                                         İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi  tesiste ürün kabul alanı, ayrıştırma,
                                         Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik parçalama, öğütme ve karıştırmanın
                                         ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. yapılacağı ön işlem ünitesi, biyolojik
                                         ile Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji  bozunmayı sağlayan biyoreaktör
                                         ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. ortak girişimi sistemleri, eleme-soğutma ve nihai ürün
                                         katıldı. Girişim, tesisi bir yıl içinde kuracak stok alanı yer alacak. Bitkisel atıklar
                                         ve ardından 10 yıl boyunca Büyükşehir  tamamen kapalı reaktör sistemlerinde
                                         Belediyesi’ne yıllık 190 bin lira kira vererek işlenecek ve 24 saat içinde paketli
                                         işletecek.             organik gübreye dönüşecek. Herhangi bir
                                         Hem ekonomiye hem çevreye katkı   koku sorunu olmayacak ve çevre kirliliği
                                         Katı organik gübre tesisi, biyoreaktör  oluşmayacak. Tarımda organik gübre
                                         sistemleri ile 24 saat esasına dayalı olarak kullanımı toprağın yapısını iyileştirdiği,
                                         organik gübrenin üretileceği bir tesis  havalanmasını sağladığı için tercih ediliyor.
                                         olacak. Hallerden, park, site, apartman  Ayrıca topraktaki toksinleri nötralize ettiği,
                                         ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar
                                                           pH dengesini düzenlediği, büyümeyi
      Karşıyaka’da Alzheimer                        bu tesiste organik gübreye dönüşecek.  hızlandırdığı, bitkileri güçlendirdiği ve
                                                           kimyasal gübre gereksinimini azalttığı da
                                         Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği
                                         ile haşere üreme problemlerinin de önüne biliniyor.
       Merkezi yükseliyor      Bahriye Üçok Mahallesi’nde yapımı
      planlanan Karşıyaka Alzheimer Danışma
      ve Dayanışma Merkezi’nin inşaatı
      devam ediyor.
      Önemli oranda ileri yaş nüfusun
      yaşamını sürdürdüğü Karşıyaka’da
      büyük bir ihtiyaca yanıt verecek olan
      5 katlı bina 650 metrekarelik kullanım
      alanıyla hastalara ve yakınlarına
      hizmet verecek. Gündüz bakım evi
      olarak planlanan merkezde hastaların
      sosyalleşmesi için rehabilitasyon
      yapılacak ve yakınları için de eğitimler
      gerçekleştirilecek. Alzheimer Merkezi’nin
      yapımına katkı koymak isteyenler için
      bağış hesabı da açıldı.

                                          125 milyon liralık kara kış desteği

                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç zamanlardan hep birlikte çıkmak için
                                          Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı  kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”
                                          doğrultusunda sosyal yardımlar artarak  dedi.
                                          sürüyor. 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan Mamadan ev eşyasına
                                          kış ayları boyunca nakit desteği, gıda  İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal
                                          kolisi, sıcak yemek, giysi, çocuk bezi,  Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından
                                          mama, ev eşyası, soba, battaniye,  25 milyon lira nakit desteği, 30 milyon
                                          yakacak, eğitim ve kırtasiye malzemesi  lira tutarında gıda, öğrencilere 20 milyon
                                          başta olmak üzere 125 milyon lira  liralık eğitim ve kırtasiye malzemesi,
                                          tutarında sosyal yardım yapılacak. İzmir 20 milyon liralık bez, mama, bot, mont,
                                          Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  giysi ve ev eşyası desteği sağlanacak.
                                          Soyer, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ayrılan 30 milyon liralık kaynakla en
                                          Salgınla derinleşen ekonomik krize,  az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek
                                          işsizlik ve yoksulluğa karşı ihtiyaç sahibi üretilip yurttaşlara ulaştırılacak. Kış
                                          yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz.  boyunca yakacak, soba ve battaniye
                                          Öte yandan İzmir’in refahını artırıp tüm  desteğini sürdürecek Büyükşehir
                                          şehre adil bölüştürmek için canla başla  Belediyesi, ilk etapta bin hanenin soba,
                                          çalışıyoruz. İzmir’de her vatandaşımızın beş bin hanenin ise yakacak ihtiyacını
                                          ekmeğini büyütmek ve bu sıkıntılı  karşılayacak.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18