Page 10 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2023
P. 10

Mart                                                                  10


      Olması gerektiği gibi       mevcudiyetini korumuştur...    görebilmeyi isterim. İskelemizin saatinin  çalışan siyasetçiler bile türemişti vakti
                                                           zamanında. Oysa ki Atatürk tarafından
                       Ufacık çocukken de bakardım, kazık
                                         olması gerektiği gibi yerine takılmasını
                       kadar adam olduktan sonra da bakmayı
                                                xxx
                       sürdürdüm. Karşıyaka İskelesi’ndeki  beklemeye devam...        söylenen her iki söz de aslında tüm

                                                           toplumu kapsayıcı anlam yüklü.

                       saatimizden bahsediyorum...    Gökhan Zan... Eski futbolcu.    Atatürk, hayatını ülkesine, toprağına,
                       Maalesef son haftalarda artık başımızı  Memleketinin depremde gördüğü ağır  milletine adamış bir şahsiyet olarak
                       kaldırıp baktığımızda yerinde bir boşluk  tahribat ve can kayıpları nedeniyle bu  ‘’şahsi meselem’’ dediği zaman zaten
                       görüyoruz sadece. Önce iskele önündeki  konudaki hassasiyeti de doğal olarak  tüm bir Türkiye’yi, tüm milleti ifade etmiş
                       dijital saat göstergesi kaldırılmıştı.  genel populasyonun çok daha fazla  olur! Yanısıra ne mutlu Türk’üm diyene
                       Hadi onun çok da üzerinde durmadık,  üzerindedir...          derken de, aynı bayrak altında, aynı
                       zaten eskiden de yoktu öyle bir şey  Geçenlerde katıldığı bir yardım  ülküler çevresinde birleşebilmeyi, etnik
                       düşüncesiyle... Ama; çook çok uzun bir  organizasyonunda şöyle bir ifade  kökenin ne olursa olsun bir olabilmeyi
                       geçmişi olan, adeta bir bütünün önemli  kullandığını gördüm; ‘’Düşünebiliyor  anlatmak istemiştir.
                       bir parçası haline dönüşmüş olan iskele  musunuz 1.5 dakika içerisinde aileniz,  Tüm bunları kavrayabilmek için öyle
                       üzerindeki analog saatimizin yokluğuna  akrabalarınız, tarihiniz, bir şehir yok  sanıyorum ki Atatürk’ün hayatını,
                       alışmak da, kabullenmek de pek   oluyor. Bu yüzden Hatay sadece Mustafa  Atatürk’ün nutkunu iyice bir okumak ve
                       mümkün değil gibi...        Kemal Atatürk’ün değil, 86 milyonun  kendisini iyice bir anlamaya çalışmak
                       Bir bakım veya giderilmesi gereken arıza  şahsi meselesidir.”     lazım.
                       nedeniyle olduğunu düşünmek istiyorum.  İçinde hiçbir art niyet olmadan,  Bu açıklamaları yaparken maksadım
                                                           üzüntüsü cidden çok büyük olan eski
                       Öyleyse eğer içim rahatlar. Peki ya ama
                                         son derece duygusal bir ruh hali
      Op.Dr.Serhan Çelikhisar      öyle değilse... Çok üzülürüm cidden.  içerisinde bu konuşmayı yaptığından  futbolcu Gökhan Zan’ı eleştirmek değil
                       Oranın boş kalma süresi uzadıkça,
                                         şüphem yok. Ama bu ifadede bir nebze
                                                           kesinlikle. Öylesi bir duygu durum
                       kaygılarımda da haliyle bir artış oldu.  de olsa beni ve öyle zannediyorum ki pek  halindeyken cümle kurabilmek dahi
                       En kısa sürede tekrar kavuşabilmeyi  çok kişiyi de rahatsız eden bir taraf var  zor. Art niyetsizce bir şeylere vurgu
      Ezelden beridir o oradadır... Önünden  umuyorum.           gibi sanki!             yapabilmek çabasından da tekrar
      geçerken başını çevirip de şöyle bir  Hem saatleri severim, hem denizi- Gökhan Zan, Atatürk’ün ifadesini biraz  söylüyorum ki zerre şüphem yok!
      bakmayan da yoktur...       vapuru-iskeleyi severim, hem de en  yanlış anlamış olsa gerek. Aynı yanlış  Ben sadece kendimce Atatürk
      Hatta bir nev-i sembolü haline gelmiştir  önemlisi Karşıyakamız sevdamız ve  anlaşılma ‘’ne mutlu Türk’üm diyene’’  konusundaki hassasiyetim çerçevesinde
      Karşıyakamızın... Zaman zaman   Karşıyaka’nın yerlisi için önem arz  sözü için de yaşandı ve yaşanıyor.  bu konuda birkaç kelam etme gereği
      ufak tefek değişimlere uğrayarak  eden sembolleşmiş kavramları da her  Hatta bu ifadeyi anlamayıp ‘’ne mutlu  duydum hepsi o...
      da olsa geçmişten günümüze kadar  daim Karşıyaka’daki yaşantımızda  Türkiyeliyim diyene’’ şekline çevirmeye  Sağlıcakla kalın!..
      Karşıyaka'da depreme nasıl hazır olunacağı konuşuldu
     KASİAD, TUNA Kültür ve Sanat Derneği,  Yönetimi Çalışma Grubunu 2021 yılında  meşhur yer bilimciler, gerek deprem  hazırlıklı/dirençli bir kent için, biz varız’
     İZ-AFED ve ASUD derneklerinin birlikte  kurduk. İzmir yerelinde faaliyet yürüten  bölgesinin, gerekse ülkenin tamamının fay diyor, yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı
     düzenledikleri panelde İzmir'de depreme  meslek odaları, bilim insanları ve paydaş  hatlarını saatlerce ve günlerce anlattılar.  öneriyoruz. Toplum tabanlı, katılımcı,
     nasıl hazır olunacağı konuşuldu.  STK’lar ile ortaklaşa panel, sempozyum,  Yer bilimcilerin yanı sıra arama kurtarma  şeffaf, her halükarda kamu yararını ve
     Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina  seminer, eğitim vb. gibi bir çok farkındalık  ekip liderlerine varana değin pek çok  ekolojik dengeyi gözeten, aklı ve bilimi
     Kültür Merkezi'nde düzenledikleri panelin  etkinliği düzenledik. Ayrıca Çevre-İklim ve  kişi televizyonlara, canlı yayınlara çıkıp  esas alan rasyonel bir afet yönetimi pek
     ilk konuşmacısı Jeofizik Yüksek Mühendisi Afet Yönetimi grubunun aktif üyesiyiz. konuştu. Sanrım bu algıdan dolayı olsa  ala mümkündür diyoruz."
     Prof. Dr. Zafer Akçığ; depremin ne  Bilimsel bir gerçektir ki; deprem bir doğa  gerek, afet yönetiminin sadece yer bilimi  Panelin üçüncü konuşmacısı olan ASUD
     olduğu, nasıl meydana geldiği, İzmir’in                                    Derneği Başkan Yardımcısı Selda
     Depremselliği. aktif fay hatları, mevcut                                   Altıntop ise, deprem afetinden sonra
     zemin yapısı, depremin zeminde                                        ortaya çıkan çevre ve halk sağlığı
     yaratacağı deformasyon gibi konularda                                     sorunlarına yol açan ikincil afetlere
     detaylı bir sunum yaptı.                                           dikkat çeken bir sunum yaptı. Altıntop
     Yerinde altında olup bitenlerin                                        “Asbest solunma ve akciğerlere
     konuşulmasından sonra, ikinci olarak                                     yerleşmesiyle, akciğer ve solunum
     söz alan İZ-AFED (İzmir Afet Bilinci,                                     yolları hastalıklarıyla ve kanserle karşı
     Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği)                                     karşıya getiriyor. Türkiye'de 2010 yılına
     Kurucu Başkanı ve Afet Bilinci Eğitmeni                                    kadar binalarda birçok malzemede
     Servet Ertaş "depremin bir doğa olayı                                     kullanıldığını biliyoruz. Binaların aniden
     olduğunu, dünya var oldukça da yerin                                     hızlı bir şekilde yıkılması, ortaya yüklü
     altında depremlerin olmaya devam                                       miktarda toz çıkardı. Enkazlarda
     edeceğini söyledi. Burada esas mesele,                                    çalışanlar, operatörler, görevliler var.
     bizler yerin üstünde ne yapacağız ve                                     Bölgedeki kişilerin etkin bir şekilde
     depremi afete dönüştürmeden, hasar ve                                     korunması yok. Normal maskelerin
     zararını en aza nasıl indireceğiz?" dedi.                                   kullanılmasından daha öte mutlaka
     Ertaş sunum ve anlatımına şöyle                                        toza karşı bizi koruyan FFP-3 tipi
     devam etti: "30 Ekim 2020 Depremi                                       koruyuculuğu yüksek derecelendirilmiş
     sürecinde aktif görev alan afet yönetimi                                   maskeler kullanılmalı” dedi.
     emekçileri olarak bir araya gelip, 17                                     İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30
     Kasım 2020 tarihinde Derneğimizi                                       Ekim 2020’de gerçekleşen depremin
     kurduk. Afet yönetimi sürecinin                                        ardından hasarlı binaların yıkımında
     multidisipliner (çok meslekli, çok                                      ilgili Yönetmeliğe uyulmadığı, gerekli
     yönlü ve çok paydaşlı) bir alan olması  olayı olup, onu afete dönüştüren yer  ile arama kurtarmadan ibaret olduğu  çevre ve halk sağlığı önlemi alınmadan
     gerçeğinden hareketle; birçok meslek  üstündeki insan yapımı binalar ve yine  yönünde büyük bir yanılgı oluştu. kara düzen ve paldır küldür yıkımlar
     grubundan insanın bilgi, deneyim ve  insanlarca alınmayan önlemlerdir. Bu  Oysa afet yönetimi; afetlerin öncesi,  yapıldığı, bu konuda denetim yetkisi
     yeteneklerini İZ-AFED Derneği bünyesinde da “deprem afetinin sadece yer bilimi ile  sonrası ve esnası ile birlikte, risk  olan ilçe belediyelerin ise hiçbir denetim
     bir araya getirdik. Derneğimiz bünyesinde  açıklanmasının yeterli olmayacağını” diğer yönetimiyle, kriz yönetimiyle, müdahale  ve müdahalede bulunmadığı ortalık toz
     AFAD Arama kurtarma çalışanları, itfaiye  bilim ve meslek alanlarının da çok önemli  kapasitesiyle çok yönlü, çok paydaşlı,  içinde yıkım yapılıyor. Oysa bu konuda
     çalışanları, çevre mühendisleri, inşaat ve  olduğunu göstermektedir. Doğa olayı olan  çok meslekli, çok aşamalı komplike bir  çıkarılan “‘Binaların Yıkılması Hakkında
     jeoloji mühendisleri, endüstri mühendisi,  depremin, afete dönüşmesi sürecinde  alandır. Her bir aşama, her bir çalışma,  Yönetmelik` binalarda bulunan, insan
     elektrik mühendisi, iş güvenliği uzmanları,  birçok faktör ve aktör belirleyicidir. Afet  her bir aktör, her bir meslek gurubu bu  ve çevre sağlığı açısından son derece
     afet yönetimi-sivil savunma uzmanı, afet  yönetiminin multidisipliner bir alan olması,  çarkın bir dişlisi gibidir. Afeti yönetmek  tehlikeli olan asbest maddesi hakkında
     hukukçuları, sağlıkçı, sosyal çalışmacı,  buradan gelir. Yani yerin altı kadar, yerin  ise bilimsel, gerçekçi ve uygulanabilir  düzenlemeleri içeriyor. Yönetmeliğin
     psikolojik danışman, öğretmen ve afet  üstündeki yapılaşma, inşaat, mimarı, imar  afet yönetimi planlarıyla ve bu planları  Genel İlkeler başlıklı 5. Maddesi 7.
     bilinci eğitmenleri gibi pek çok meslekten  planları, şehir plancılığı, yapı denetimi,  anlamış, özümsemiş eğitimli ve nitelikli  Fıkrası uyarınca; ‘Yapılardaki, asbest ve
     profesyonel ile birlikte çevre, iklim ve  afet mevzuatı, afet yönetimi (risk ve  kadrolarla mümkündür. İZ-AFED Derneği  benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar
     afetler üzerine bugüne kadar birçok  müdahale yönetimi) arama kurtarma,  olarak biz de; bu bilimsel gerçeğin  sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat
     farkındalık etkinliği yaptık. Üyelerimizden  afet ön iyileştirmesi, barınma, beslenme,  ışığında, faaliyetlerimizi çok yönlü, çok  Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
     ve hitap ettiğimiz çevreden gelen talep ve  sağlık, güvenlik, haberleşme, ulaştırma,  meslekli, çok paydaşlı olarak sürdürüyoruz Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım
     öneriler doğrultusunda, paydaş STK’larla  alt yapının onarımı, hasar tespit, enkaz  Kentimizi afetlere karşı dirençli kılmak için, yapılmadan ana yıkıma geçilemez’ hükmü
     ortaklaşarak, bu etkinlikleri ihtiyaca binaen kaldırma, çevresel sorunlar, ikincil afetler,  bu sürece katkı sunuyoruz. Derneğimiz;  içeriyor. Ancak denetim olmadığı için
     düzenlemeye devam edeceğiz.    psikososyal desteğe değin, pek çok konu  alanında deneyimli ve nitelikli ekibi ile İl,  uygulanmıyor. Tam bir başı boşluk ve
     Kentimizi afetlere karşı dirençli kılmak  yadsınamaz değerde önemlidir. İlçe, Mahalle ve Bina Ölçeğinde Afet ve  kuralsızlık var. Milyonlarca İzmirli kanser
     için yaptığımız çalışmalar dahilinde İzmir  6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ilk Acil Durum (Risk ve Kriz) Yönetim Planları tehlikesi ile karşı karşıya.." diye kaygılarını
     Kent Konseyi bünyesinde Bütünleşik Afet  gününden itibaren bütün TV kanallarında,  yapmaktadır. Bu doğrultuda ‘afetlere  dile getirdi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15