Page 10 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mayıs 2021
P. 10

Mayıs                                                                 10

        Yenilsen de,         iş çıkarttınız, buraya kadar gelmeniz bile  Olmayınca suçlanan da çok olur, suçlamak da  halinde gelecek olan parayla futbolda
                                                           transfer yasağının kaldırılmasına büyük katkı
                       takdire şayan’’ anlamındaki bazı açıklamaları
                                         çok kolay olur. Bugünlere getirenlere gelinen
         yensen de!..         bana kalırsa final maçının kaybedilmesinin  bu nokta için teşekkür etmek de bir erdemdir,  sağlanacağına dair girdikleri beklenti ve bunu
                       ardından yapılmış olsaydı anlamlı ve
                                         tüm bunlar doğru! Ama final öncesinde
                                                           istediklerini ifade eden sözleri var ki insanın
                                                           biraz utanması olur!
                       güzel kabul edilebilirdi. Öncesinde yapılan
                                         yenilsen de yensen de diyerek başlayan
                       bu açıklamalar ise adeta bir ‘’kabulleniş’’  cümleleri kurmak da, bir ilki başardık demek  Evet, Karşıyaka bir bütündür ve gelecek olan
                       manasında izlenim yaratıyordu. Şayet bu  de tamamen yanlış ve ancak şu an itibariyle  parayla futbolun içinde bulunduğu durumdan
                       açıklamaları okuyan, duyan oyuncular  bunları söylemek doğru olur! Ben de şu  çıkması için bir çabaya girmek de olması
                       da olduysa (-ki olmuştur mutlaka) acaba  an itibariyle diyorum ki; teşekkürler takım,  gereken doğru bir yaklaşımdır. Ancak, bunu
                       bunlar onlarda daha da bir mücadele  teşekkürler emeği geçen herkese... dile getirenler arasında yer alan bazı tipler var
                       şevki mi yaratmıştır, yoksa zaten buraya  Bu teşekküre eklemenin şart olduğu bir cümle  ki sürekli basketbola hakaretler yağdırdıktan
                       kadar gelmemiz yeterince takdir görmüş  daha var ki o da; ‘’Karşıyaka için basketbolda  sonra bir de bunu yapmaları onların
                       düşüncesiyle rehavete ve inanç kaybına mı  bir Avrupa Kupası alınmadan benim için bu  karakterleri ile ilgili ciddi bir takım kuşkular
                       yol açmıştır diye düşünmek lazım!.. hikaye tamamlanmamış, yarım kalmış bir  yaratıyor maalesef.
                       Üstelik bir de headcoach Ufuk Sarıca’nın da  hikayedir’’. Burgos bizden iyi takım değildi,  ‘’Boşketbol’’ derken iyi güzel, senin boşketbol
                       final öncesi yaptığı ‘’bir ilki daha başardık’’  ama bizden iyi takım oyunu oynadılar.  dediklerinin kulübe kazandırdığı parayı
                       açıklaması var ki, sanki asıl varılmak istenen  Karşıyaka hep bireysel becerilerin ön planda  isterken ise utanma yok ama! Pes!
                       hedef kupa değil de finale kalabilmekmiş  olduğu bir sistemde başarılarını elde etti
                       ve bundan sonrası olmasa da nihai hedefe  ve bu sistem zaman zaman teklemeye  Tabi ki verilmeli, tabi ki bir bütünün parçaları
                       varılmış kabul edilebilir zannı yaratıyor adeta!  mahkumdu. Maalesef son teklemesini  birbirine destek olmalı ama bu basketbola
                       Şerefli Avrupa ikinciliğine çok çok sevinen  de bu finalde yaşadı. Üst üste atılan üç  laf edenlerin basketbola ne kadar da muhtaç
                       büyük bir çoğunluğun olduğu ortamda bunları  üçlük girmeyince maç da gitti. Ve kimse  olduklarını görüp, dillerini tutmayı da saygılı
                       yazmam eminim ki o çoğunluğun hoşuna  de o sayıları kaçıran oyunculara kızamaz.  olmayı da öğrenmeleri gerek aynı zamanda!..
                       gitmeyecektir. Ama her zaman çoğunluğun  Çünkü onlar önceki bir çok maçta takımın  Herneyse... Biz boş konuşanların, boşketbol
                                         kurtarıcısıydılar ve bu durumda kızılması
                       dediği doğru olmuyor maalesef. Bakınız,
                                                           laflarına aldırmadan sadede gelecek olursak,
      Op.Dr.Serhan Çelikhisar      1930’ların Almanyasında seçimle işbaşına  gereken şey, bu takımın bugüne kadar hiç mi  takımımızın elde ettiği Avrupa ikinciliği elbette
                       gelen, çoğunluğun tercih ettiği lider olan Hitler
                                                           ki bir başarıdır! Buna da sevinilmelidir. Ama,
                                         set hücumu yapma tecrübesi olmayışıydı...
                       örneği!..
                                                           yapılmamalıdır. Söylediğim gibi, gerek mevcut
                       Hal böyleyken de inandığım doğruların  Bir basketbol takımının hücumda veya  buna sanki bir şampiyonluk muamelesi
                                         savunmada oyun kurgusunu kim yapmalıysa
      Söylenecek hem çok şey var, hem de hiçbir  arkasında durmaya devam edeceğim.  ona kızılmalı diyecem ama onu da  koşullar gerekse rakibin gücü itibariyle
      şey yok! Bakış açısına göre değişen yorumlar  Karşıyaka’nın artık bir Avrupa kupası alma  diyemiyorum, zira bunu yapması gereken  olması olmamasından daha kolay olan bir
      yapılabilir. Çok pozitif, çok iyi niyetli bir kesim  zamanı gelmişti. Ve koşullar da, rakip de  kişi için de finale kalmak bir ilki başarmak  şampiyonluğu kaybettikten sonra bu ikinciliğe
      için elde edilen sonuç olan Avrupa ikinciliği  bunun için çok uygundu. Daha önce iki defa  anlamını taşıyordu ve nihai hedefe varılmıştı. bu kadar da sevinmeden, makul şekilde
      tebrik edilesi büyük bir başarı. Hatta bu  Avrupa kupası fırsatına çok yaklaşarak  İkinciliği konvoylarla kutladığımız günlerden,  takdirlerimizi sunup, şampiyonluk istediğimizi
      ikincilik, sanki Karşıyaka için varılabilecek  bu konuda yeterli tecrübeyi de edinmiştik,  şampiyon olamayınca üzülüp de bunu  ve bundan vazgeçmememiz gerektiğini tekrar
      zirve noktaymışcasına bir takım açıklamaları  karşımızdaki rakip de bizden güçlü değildi.  haketmediğimizi düşünerek asıl hedefin  ve çok net bir şekilde ifade etmeliyiz. Çünkü
      da henüz final karşılaşması oynanmadan  Hedefe varmak işten bile değildi. Hedef; tabii  daima şampiyonluk olması gerektiğinden  biz Avrupa’da kupa kaldırmayı hakediyoruz
      gördük.              ki de final oynayabilmek değildi, hedef; büyük  uzaklaşmayacağımız gerçeğine döneceğimiz  artık!
      Gerek başkan Büyükkarcı’nın, gerekse  düşünen, Karşıyaka’nın büyüklüğüne ve bu  günler yakındır umarım. Bu kaçan şampiyonluğu onlar kazanmadı, biz
      Karşıyaka Belediyesi’nin final maçı  kupayı hakettiğine inanan her Karşıyakalı  Bir de sürekli basketbola laf eden futbol  kaybettik ve bu ellerimizden kayıp giden son
      öncesi yaptıkları ‘’yenilsen de yensen de  için olduğu gibi (ya da olması gerektiği gibi)  fanatiklerinin, Karşıyaka’yı futbol-basketbol  Avrupa kupası olsun...
      sizleri seviyoruz, tebrik ediyoruz, harika  şampiyonluk kupasıydı tabii ki! Olmadı... diye ayrıştıranların bu kupanın alınması  Sağlıcakla kalın!..
                        Başkan Tunç Soyer: Hukukun, insan haklarının ve
                       eşitliğin üstün geldiği bir geleceğe el ele kavuşacağız
        Kurucusu: AVNİ ERBOY     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  tanımlamalarını kullanmayacağız. Eril  görevler yüklüyordu.
                       Soyer, Resmi Gazete’de yayımlanan  söylemlerden, ataerkil ifadelerden  İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak
      İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle  kurtulacağız. Her koşulda toplumsal  toplumun büyük bir çoğunluğunun
         MERT NAMIK ERBOY      Türkiye’nin çekildiği İstanbul   cinsiyet eşitliğini savunacağız. Kadın dizini kadınlar için ürettiği basmakalıp rollerin ve
          Genel Koordinatör ve   Sözleşmesi’nin 10. yılında açıklama yaptı. kırıp evinde oturmayacak, istediği yerde  tanımların farkındayız. Belediyemizin tüm
        Haber Müdürü: YİĞİT ERBOY   Başkan Tunç Soyer, “Şiddetle    kahkaha atacak. Dilerse kariyer yapacak  imkanlarıyla psikolojik ve fiziksel şiddet
                       mücadelede bahanelerin değil hukukun,  dilerse anne olacak, her şeyi başaracak  gören kadınların yanında olacağımızı bir
                       insan haklarının ve eşitliğin üstün geldiği  ve bu zihniyetle kadını hapsetmeye,  kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.
       İdari İşler Danışmanı: Arsoy SAYIN
       Haber Danışmanı: Ömer SOYSAL  bir geleceğe el ele kavuşacağız” dedi.  baskılamaya, yok saymaya çalışan herkes Değerler ve düşünce sisteminin dayandığı
        Spor Danışmanı: Can BARHAN  İlk imzacısının Türkiye                                ve dayattığı ayrımcılığa
      Haber Merkezi: O. Onur BERBEROĞLU olduğu sözleşme                                   ket vurmak kanunlarla
       Hukuk Danışmanı: Av. Fevzi AKER hakkında Başkan                                   mümkündür, kanunlarla
        Mali Danışman: Tülay ŞENER  Soyer’in açıklamasının                                 olasıdır. İstanbul
                       tam metni şöyle:                                    Sözleşmesi, kadına
           Yayınlayan       “Geçen 10 yılda                                    yönelik psikolojik
                       hayallerinden ve                                    ve fiziksel şiddetin
                       bizlerden koparılan 3291                                önlenmesi, şiddet
                       kadın bugün aramızda                                  mağdurlarının
                       değil!                                         korunması, suçluların
        Yayıncılık Reklamcılık Özel Eğitim Hizmetleri Sanayi ve
           Ticaret Limited Şirketi Gelenek, namus ve                                  cezalandırılması ve
                       başkaca bahanelerle                                  şiddetle mücadele
          YÖNETİM YERİ ve     toplumsal cinsiyet                                   politikalarının hayata
          HABER MERKEZİ      ayrımcılığından beslenen                                geçirilmesi ilkeleri
      1690 Sokak No: 24 Karşıyaka İş Merkezi  erkekler, her yıl yüzerce                           üzerine kuruludur.
        Kat:2 Daire: 8 KARŞIYAKA/İZMİR
          Tel: 0532 7826461    kadına şiddet uyguluyor.                                ‘Ya beni bulursa?’
         e-mail: erboy@erboy.com.tr Yeri geliyor tecavüzcüler                               diyen… ‘Ölmek
          BASKIYA HAZIRLIK:     kürtaj yaptırmak isteyen                                istemiyorum’ diyen…
      Erboy Yayıncılık, Reklamcılık, Özel Eğitim  kadınlardan masum                             ‘Yaşamak istiyorum’
        Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. görülüyor. Çalışma                                diyen… Hayatı ve
        1690 Sokak No: 24 Kat: 2 Daire: 8  hayatında yan yana                               hakları için mücadele
       KARŞIYAKA-İZMİR Tel: 0 532 7826461 yürüdüğümüz kadınların                               eden kadınların
                       hayatları, annelikle                                  sesi olmaktan
           Baskı: İHLAS      sınırlandırılmaya                                   vazgeçmeyeceğiz.
           Gazetecilik A.Ş     çalışılıyor. Anne                                   İstanbul Sözleşmesi’nin
         Fatih Mahallesi 1199 Sokak  olmayanlara sorgulayıcı                                geçen on yılda bizlere
          No:1/7 Gaziemir - İzmir  bakışlar çevrilirken, kadın kimliği bir obje  kadının gücünü seyredecek. sunduğu kazanımları, şiddetle mücadele
            Tel: 4839660
                       ile eşdeğer hale getirilmek isteniyor. Yeri  Bundan on yıl önce tarafı olduğumuz  yöntemlerini, ilkelerini, yerel yönetimlere
                       geliyor şen kahkahalar suçlunun affı, kendi ancak bugün feshedilmiş olan uluslararası  yüklediği önleyici ve koruyucu tedbirler
        KARŞIYAKA HABER GAZETESİ,
      Basın Ahlak Yasasına Uymayı Tahahhüt eder.  ayakları üstünde duran kadınlar artan  İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelenin konusundaki sorumlulukları, iç hukukumuz
       KARŞIYAKA HABER’de yer alan haber ve  işsizliğin sorumlusu oluyor. Geleneklerin  önemli bir dayanağıydı. Ve şiddetle  çerçevesinde kadınları yaşatmak
       fotoğraflar izin alınmadan ancak mahreç  gölgesine sığınıp kadınların gülüşlerini  mücadelede uluslararası dayanışmayı  ve erkekleri şiddet uygulamaktan
        kullanılarak iktibas edinilebilir. Yazıların
      sorumluluğu tamamen YAZARLARA aittir. Yazar  solduranlar, kirlenmiş vicdanlarda  da beraberinde getiriyordu. Ülkemizde  uzaklaştırmak için tüm politikalarımızda
      ve muhabirlerimiz fahri görev yapmaktadır. Yazı  aklanırken şiddet karanlığına her gün bir  imzalanmıştı. Türkiye’nin her yerinde  gözeteceğiz.
      ve fotoğraf konusunda tüm yasal sorumlulukları  yenisi ekleniyor.  şiddet gören kadınları koruyordu. Şiddet  Şiddetle mücadelede bahanelerin
       kendilerine aittir. Hiç bir hak talep edemezler.  Hayır! İşe önce dilimizi değiştirmekle,  uygulayan erkeklere caydırıcı yaptırımlar  değil hukukun, insan haklarının ve
        MAYIS - 2021 Yıl: 17 - SAYI: 196 dilimizi medenileştirmekle başlayacağız.  ve cezalar getiriyor, şiddetle mücadelede  eşitliğin üstün geldiği bir geleceğe el ele
         (Baskı Tarihi: 19/05/2021)
                       Övgü için ‘adam gibi’, ‘erkek gibi’  devletlere, yerel yönetimlere önemli  kavuşacağız.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15