Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Eylül 2023
P. 5

5
        İSA GÜRLER          kulları olan Rumlar kuyuları derin kazın,  dökülen, can sökülen bir kasaphane  kanlı ve katil tırnakları arasında eziliyor,
                                         idi. Diğer taraftan Kemeraltı’nda ne
                       bıçaklarınızı bileyin, yakında bu kuyuları
                                                           inliyor, yok oluyor. ”
       Karşıyaka Müftüsü        Türklerin leşleriyle dolduracağız” şeklinde  dükkan bırakılıyor, ne mal, ne ırz... Silah  “İzmir’de Neler Oldu?” kitapçığında
                                                           anlatıldığı gibi işte böyle bir durumda,
                       konuşmalarla Rumları teşviklerde
                                         seslerini takip eden ah ve of sadaları
                       bulunmuşlar. Bu durum İzmir valisine
                                                           Mayıs 1919’da İstanbul’dan hareket
                                         ediliyor, evler basılıp yaşlı ve genç
                       sorulduğunda, o da sudan bir cevap ile  ile şurada burada Müslümanlar şehit  İzmir’in işgalinden bir gün sonra 16
                       işi örtbas etti. Rumların hazırlıklarını  kadınların ırzlarına tasallut ediliyordu.  ederek 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
                       yapıp bitirdikleri bir zamanda Yunan  Artık vahşet bütün dehşetiyle İzmir’i  çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
                       vapurları İngiliz, Fransız, Amerikan  yakıp kavuruyordu. Öğlene doğru kordon  düşman işgaline karşı Türk Milli
                       ve İtalyan zırhlılarının gözü önünde  üzerinden göğsünün sekiz yerinden  Mücadelesini fiilen başlatmış, Atatürk’ün
                       İzmir limanına demir atarak askerlerini  süngülenmiş kan içinde Askerlik Şube  Samsun’da fitilini ateşlediği Milli
                       ve cellatlarını Kordon’a çıkarmaya  Başkanı Albay Süleyman Fethi Bey,  Mücadele, üç yılın sonunda 9 Eylül
                       başladı. Kordon boyunu dolduran   bir alay canavar sürüsünün ortasında  1922’de düşmanın İzmir’den denize
                       Rumlar ve papazlar Yunan bayrakları  dipçikler altında yürütülüyordu. Süleyman  dökülmesiyle sona ermiştir.
                       açarak, “Yaşasın Yunanlılar, gebersin  Fethi Bey kışlada Yunanlıların hücumuna  İzmir’in Kurtuluşu, Milli Mücadelenin
                       Müslümanlar, intikam alınız kahramanlar”  maruz kalmış, elindeki Kur’an-ı Kerim’i  sona ererek Türk Milleti’nin kurtuluşu
                       diyerek alkışlarla Yunan ordusunu  alıp ayaklarıyla çiğnemeye başlayan  ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi
                       karşıladı. Adeta kana susamış Yunan  Yunan subayına vurduğu tokattan sonra  olmuştur. Atatürk 13 Ekim 1925 tarihinde
                       orduları sekiz, on kol oldular. Evvelce  süngülenmiş, kan ve göz yaşları içinde  “Sevgili Hemşehrilerim” dediği İzmirlilere
                       Rumların hazırladıkları haritaları alarak,  Kur’an-ı Kerim’i yerden alıp öpüp başına  hitaben şöyle demiştir; “Saygıdeğer
                       Rumların ve papazların kılavuzluğunda  koymuş, bu sırada etrafını saran Yunan  İzmirliler! Siz çok üzüldünüz, çünkü çok
                       şehrin dört bir tarafına ilerlemeye  asker ve subaylarının ikinci hücumuna  acılar ve eziyetler gördünüz. Mutlusunuz,
                       başladılar, rast geldikleri Müslümanlara  maruz kalmış, ertesi gün şehit olmuştur.  çünkü bütün memleket sizi kutsal bir
      Bağımsızlığın simgesi İzmir    süngülerle, dipçiklerle saldırdılar,  Hisar Camii’ne murdar ayaklarıyla giren  kurtuluş hedefi olarak kabul etmiştir.
                       attıkları her adımda en kaba küfürleri
                                                           Ahmak düşman buraya gelmeseydi, belki
                                         Yunanlılar Kur’an-ı Kerim’leri sokaklara
                                                           bütün memleket dikkatsizlikte dalmış
                       savurarak Müslümanları öldürmeye
                                         kadar fırlatıp atarak “burayı kilise
      1920 yılında Antalya Müdafa-i Hukuk  başladılar. Kordon üzeri bir kasaphaneye  yapacağız” diye bağırıyor, 70 yaşındaki  olarak kalırdı. Siz bütün millet adına,
      Cemiyeti tarafından, İzmir’in işgaline  dönmüş idi. Şurada bir zavallı ihtiyarın  imam efendiyi ellerini bağlayarak döve  bütün memleket adına sıkıntı çektiniz.
      tanık olan bir zatın kaleminden İzmir’in  sekiz on yerinden süngülenmiş naaşı,  döve hapse götürüyorlardı. Fakat bugün bu sıkıntının ödülüne
      işgalinin ilk günleri hakkında ayrıntılı  Yunan çizmesiyle tekmelendikçe on  Menemen’de Kaymakam boğazına ip  sahipsiniz. Tebrik ederim. Bütün dünya
      bilgiler veren “İzmir’de Neler Oldu?”  birlerce Rum “Yaşa” diye bağırıyor,  takılarak yerlerde sürüklenmiş, vücudu  duysun ki efendiler! Artık İzmir, hiçbir kirli
      isimli kitapçık bastırılmıştır. Kitapçığın  tütün mağazasına çalışmaya giden  delik deşik edilerek şehit edilmiş, üç  ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir
      üzerinde, bu kitapçığın “her Müslümanın  çocuğu sırtında bir kadın kanlar içinde,  yüzden fazla Müslüman kızın namusu  topraktır.”
      okuması gerektiği” belirtilmekte ve  saçlarından sürüklene sürüklene getirilip  berbat edilerek süngülenmiş şehit  9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yıl
      “okuyan okumayana versin ve herkes  Rum kümelerinin gözü önünde karnı  edilmiş. Camilere sığınan yaşlılar,  dönümünü kutlarken bu cennet vatanın,
      bunu birbirine anlatsın” uyarısıyla “Şu  yarılmak, gözü çıkarılmak suretiyle  kadınlar kimi gözü çıkarılarak, kimi  milletimizin, devletimizin, bayrağımızın
      ibretli yazıları okuyup uyanalım” ifadesi  parçalanıyor ve böylece her Müslüman  karnı yarılarak, kimi saçlarından ateşe  varlığını, istiklâl ve hürriyetimizi, milletçe
      bulunmaktadır. Kitapçıkta özetle şöyle  şehit edildikçe gözleri çanaklarından  verilerek hunharca şehit edilmiştir.  namus ve şerefimizle yaşıyor olmamızı
      denilmektedir; “Yunanlılar daha İzmir’e  fırlamış katiller “Yaşa” diye bağırıyorlardı.  Bergama’da kadınlar öldürüldükten sonra  borçlu olduğumuz Ulu Önder Atatürk’ü,
      girmeden Rumlar hazırlıklara başladı.  İzmir’in en namuslu, bilgili memurları,  naaşları yakılmış, bin iki yüz Müslüman  aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez
      Yüz seneden beri incitilmeyen, askere  eşrafı, tüccarı, öğretmenleri toplanmış,  çeşitli işkencelerle şehit edilmiştir. Hiç  daha hatırlayalım. Onlar bize hür bir
      alınmayan, ticaret ellerine bırakılan  başları, gözleri dipçik ve süngüden kana  şüphe edilmesin ki İzmir’de ve diğer  vatan bırakmasaydı varlığımızı devam
      ve ülkemizin en güzel yerlerinde rahat  boyanmış bir halde kordon üzerinde  yerlerde yapılan zulümler, Bursa’da,  ettirebilir miydik? Huzur ve güven
      bir şekilde yaşayan Rumlar, Yunan’ın  inleyen, kanlar içinde boğulan Müslüman  Uşak’da, Salihli’de hem de daha kanlı ve  içinde yaşayabilir miydik? Bayrağımız
      İzmir’e geleceğini haber alınca İzmir’in,  naaşları arasından Yunan gemilerine  daha dehşetli bir şekilde yapılmaktadır.  dalgalanabilir miydi gönderde? Ezanımız
      civar kasaba ve köylerin haritalarını  götürülüyordu. Hele biri dipçikten yere  O güzel yurtlarımız da Yunan zulmünün  okunabilir miydi minarelerde? Kur’an
      çizip, Müslümanların evlerini, mallarını  düşsün de derhal toparlanıp kalkmasın,  altında inim inim inliyor, oralarda da  okuyabilir miydik? İbadetlerimizi rahatça
      işaretlemeye başladılar. Başta İzmir  hemen sekiz on çizme ve tekme  Kur’an ayaklar altında, İslam ırz ve  yapabilir miydik? ...Minnetarız onlara...
      Metropoliti Hrisostomos olmak üzere  kafatasını Kordon’un taşlarıyla yamyassı  namusu Yunan hırsının azgınlığının  Ruhları şad olsun. Mekanları cennet
      papazlar kiliselerde; “Ey Allah’ın sevgili  bir hale getirirdi. Kordon bu haliyle kan  karşısında, İslam’ın malı mülkü Yunan’ın  olsun. Devletimiz milletimiz var olsun.
      Balık sezonu açıldı,
      denetleme başladı
     Balık avı sezonu tüm Türkiye'de olduğu  Mavişehir balık mezatını ziyaret ederek,
     gibi Karşıyaka'da da “Vira Bismillah”  herm balıkçılara yeni sezonun hayırlı
     diyerek bereketli başladı.     olmasını diledi hem de denetimlerini
     Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sürdürdü.Müdür Üngür, balıkçıların ve
     başta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent balıkçı esnafın yeni av sezonunda bol av
     Üngür ve teknik personel Cumartesi  ve satış temennisinde bulundu ve kurallara
     buluşmaları kapsamında Şemikler ve  uyulması talimatını da hatırlatmayı
     Bostanlı Su Ürünleri Kooperatifleriyle  unutmadı.

                                          Sağlam, marka yönetimini anlattı                                          Karşıyaka Sancar Maruflu STK   panelde davetlilerden ilgi gören ve alkış
                                          Yerleşkesinde bulunan Akhisarlılar Kültür alan Bülent Sağlam ayrıntılı bilgi verdi.
                                          ve Dayanışma Derneği panellerine  Dernek Başkanı Dr. Ergun Kındıroğlu
                                          devam ediyor.           da gelenlere teşekkür ederek, "Bülent
                                          Karşıyaka'da ikamet eden, derneğin  Sağlam'ın Marka yönetimi seminerine
                                          üyelerinden Akhisarlı emekli genel  katılan üyelerimiz seminer sonunda aktif
                                          müdür, marka ve iletişim uzmanı Bülent katılım ile sorularla konu genişletilip,
                                          Sağlam bu kez de üye ve davetlilere  her yönü ile tartışıldı. Ülkemiz ve
                                          Marka Yönetimini anlattı.     Dünyada Markalaşmanın önemi
                                          Karşıyaka Belediyesi'nin katlı  vurgulanıp, gelişmiş zengin bir ülke
                                          pazaryerindeki Karşıyaka Sancar Maruflu olmak için vazgeçilmez, Dünya markaları
                                          STK Yerleşkesi toplantı salonundaki  oluşturmanın önemi anlatıldı" dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10