Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Temmuz 2024
P. 5

5
        İSA GÜRLER          Yalnız bir tesadüf beni Karşıyaka’ya  olmaya gayret ettiği, sivil toplum  sizlerden ayrılmak üzereyim.
                                         kuruluşlarının iyilikte yarıştığı,
                       daha çok bağlamıştır. Karşıyakalılar!
                                                           Karşıyaka’dan ve siz değerli
       Karşıyaka Müftüsü        Annem sizin sinenizde, sizin    yetimlerin ve gariplerin, kimsesizlerin  hemşehrilerimden ayrılacak olmanın
                       topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar!
                                                           hüzün ve kederi, Karşıyaka’mıza
                                         gözetildiği, nerede bir gözyaşı varsa
                       İzmir’i gördüğüm gün evvela Karşıyaka’yı  onun dindirilmesine gayret gösterildiği,  layık olmaya çalışmış olmanın huzuru
                       ve orada yatan annemin mezarını   insanların takdirine ümit bağlamadan,  içinde tüm Karşıyakalılara sıcak ilgi
                       gördüm.”              kibir ve gurura kapılmadan, riya ve  ve desteklerinden dolayı sonsuz
                       Karşıyaka Atatürk’ün şehridir. Atatürk’ü  gösterişe kaçmadan iyilik peşinde  şükranlarımı, selam, sevgi ve saygılarımı
                       yetiştirip milletimize armağan eden büyük  koşulduğu bir kenttir Karşıyaka. arz ediyorum.
                       Türk kadını Zübeyde Hanım’ın şehridir  Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin Yazımı da şu dizelerle tamamlıyorum;
                       Karşıyaka. Bu şehrin sokaklarında Ulu  yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, kültür  “Kalbinizi kırdı isem /
                       Önder Atatürk’ün ve Zübeyde Hanım’ın  ve sanat derneklerinin düzenlemiş olduğu Bilmeden incitti isem
                       silinmez izleri vardır.       sosyal, kültürel etkinlik ve konserlerle  Bir kötü söz etti isem /
                       Atılan her adımda, bu şehirde Atatürk’ün  ruhların doyurulduğu önemli bir kültür ve  Hakkınızı helal edin.
                       ve Zübeyde Hanım’ın ayak izlerinin  sanat merkezidir Karşıyaka.    Belki bir gün üzdüm sizi /
                       olduğu bilinci içinde yaşanılan ve  Karşıyaka öyle sıradan bir kent değildir  Düşünmeden ettim sözü
                       Atatürk’ün en büyük eserim dediği  dostlar. Tarihine, geçmişine, hatırasına,  Oysa sevdim hepinizi /
                       Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin  şan ve şerefine yakışır ve yaraşır  Hakkınızı helal edin.
                       değerlerine, Atamıza, vatanımıza ve  hizmetlere layıktır.       Kardeşlerim, yeğenlerim /
      Hakkınızı helal edin        bayrağımıza her zaman sahip çıkılan bir  İşte Karşıyaka’mızda yedi yıldır İlçe  Sevmeyenler sevenlerim
                                                           Bende kusur görenlerim /
                       kenttir Karşıyaka.
                                         Müftüsü olarak görev yapmanın onur ve
      Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük  İnsana sırf insan olduğu için saygı  gururunu yaşadım. Görev sürem içinde  Hakkınızı helal edin.
                       gösterilen, kadın ve kız çocuklarının
                                         Karşıyaka’mızın tarihine, geçmişine,
                                                           Komşularım ahbaplarım /
      Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1925  hakları sonuna kadar savunulan,  şan ve şerefine layık olmanın ve  Unutmayıp soranlarım
      yılının Ekim ayında İzmir’i teşriflerinde  kadına karşı ayrımcılığın olmaması için  görevimi en güzel şekilde yapmanın  Varsa gönül koyanlarım /
      Karşıyakalılara hitaben şunları  büyük hassasiyet gösterilen, kimsenin  gayreti içinde oldum.     Hakkınızı helal edin.
      söylemiştir: “Ben İzmir’in tamamını tanır  inancının ve dindarlığının ölçülmediği ve  Buradaki görev sürem dolduğu için  Helal olsun hakkım size /
      ve severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli  yargılanmadığı sevgi ve hoşgörü, huzur  Kuvayı Milliye’nin önemli bir kenti  Gerek yoktur fazla söze
      insanlarının da beni sevdiklerinden  ve barış kentidir Karşıyaka.   Balıkesir’in merkez Karesi ilçesine  Selam olsun hepinize /
      eminim.              Herkesin iyi ve güzelin en iyi örneği  tayinim dolayısıyla Karşıyaka’mızdan ve  Hakkınızı helal edin.”
     Karşıyaka, Müftü Gürler’in veda yemeğinde buluştu
     Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler’in Balıkesir  Kardeşler Camii sosyal tesislerinde verilen
     Karesi İlçe Müftülüğüne tayini dolaysıyla  veda yemeğine Karşıyaka Kaymakamı
     veda yemeği düzenlendi.      Özkan Demir, İzmir Bölge Adliye
     Karşıyaka’da çok sevilen Atatürk ve annesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu,
     Zübeyde hanıma her duasında yer veren,  Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali
     Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili programlar  Rıza San, Hayırsever Niyazi Memur,
     düzenlemekle tanınan Karşıyaka Müftüsü  Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Emniyet
     İsa Gürler’in tayininin Balıkesir Karesi ilçe  Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Kaan
     Müftülüğüne tayini çıkması dolaysıyla bir  Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Ercan
     veda yemeği düzenlendi.      Kaçanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir
     Müftülük personelinin organizasyonu ile  Kadıoğlu, Çiğli Müftüsü Fetüllah Uydaş,
     Hayırsever Niyazi Memur’un Memur  Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu,
                                Emekli İlçe Jandarma
                                Komutanı Ahmet
                                Karaman, Duahan
                                İmam Adem
                                Uran, Diyanet
                                Vakfı Mütevelli
                                Heyeti Karşıyaka
                                Başkan Yardımcısı
                                Hayırsever Osman
                                Avcı, İş İnsanı
                                Tekinhan Onan,
                                kamu kurum
                                yöneticileri, müftülük
                                personeli katıldı. Karşıyaka’da 7 yıl görev yapmayı nasip etti Müftü İsa Gürler’e yeni görev yerinde
                                Duayen İmam    diyerek başladığı konuşmasında şunları  başarılar dileyerek şunları söyledi.
                                Adem Uran’ın   söyledi. “Atatürk’ün ve Zübeyde Hanım  “Karşıyaka’da iki yıldır birlikte çalıştık.
                                yemek duasından  annemizin şehri Karşıyaka’dan Kuvayi  Buradaki 7 yıllık görev sürecinde insanlarla
                                sonra müftülük  milliyenin önemli kentlerinden biri olan  kurduğu güzel ilişkilerle hoş bir seda
                                çalışanları duygu ve  Balıkesir’in Merkez Karesi ilçesine tayin  bıraktığına şahit olduk. Karşıyaka’da
                                düşüncelerini söyledi.  dolaysı ile buradan ayrılmak üzereyim. 7  müstesna bir yer edinerek ayrılıyor.
                                Daha sonra Müftü İsa  yıllık görevim süresinde görevimi en iyi  Kendisine yeni görevinde başarılar
                                Gürler ve Kaymakam  şekilde yapmanın gayreti içerisinde oldum. diliyorum, yolu açık olsun.”
                                Demir birer konuşma  Mesai arkadaşlarımızla ayırt edici değil  Konuşmalardan sonra Kaymakam
                                yaptı.      birleştirici, kavga ettirici değil barıştırıcı,  Demir, Müftü İsa Gürler’e başarı belgesi
                                “Ayırt edici değil  insanları yargılayarak, küçümseyerek hor  verdi. Kaymakam Demir’de programın
                                birleştirici ...” görerek, sınıflandırarak değil insan olarak  düzenlenmesinde katkısından dolayı
                                Müftü Gürler, Yüce  bağrına basan bir din hizmeti sunmaya  Memur Kardeşler Camii yapan hayırsever
                                Rabbimiz Türkiye’nin  çalıştık…”           Niyazi Memur’a bir demet çiçek verdi.
                                müstesna ilçelerinden  Kaymakam Demir de yaptığı konuşmada  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10