Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2020
P. 5

Aralık                                                                  5

      Su gibi aziz, toprak        şekilde vurgulamış. Pek büyük bir  olan su, ne yazık ki insanlar eliyle yok  Tahtalı Barajında su seviyesinin

       gibi mütevazi           nimet olduğuna dikkat çekmiş. Su,  edilme tehlikesine maruz kalmış. Yüce  büyük ölçüde azaldığını bu nedenle
                                         Allah Kur’an-ı Kerim’de; “Suyunuz
                        Allah’ın bizlere bahşettiği aziz bir nimet.
                                                           suyumuzu tasarruflu kullanmak zorunda
                        O nedenle milletimiz ikram edilen bir
                        bardak suyu aziz bilmiş. Teşekkür  çekiliverirse size yerden kaynayan suyu  olduğumuzu, su tüketimi konusunda
                                         kim getirebilir?” buyurmuş... “İçtiğiniz
                                                           duyarlı davranmamız gerektiğini”
                        ederken “su gibi aziz ol” duasında  suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz  belirtiyor.
                        bulunmuş. Çeşme yaptırmak, susuz  mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indiren?  Uzmanlar boşa giden her damlanın
                        kalmış bir insana su ikram etmek, susuz  Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde  küresel ısınmayı arttırdığına dikkat
                        kalmış bir ağacı, bir hayvanı sulamak en  şükretmeli değil misiniz?” buyurmuş... çekiyor. Küresel ısınmanın su israfı
                        büyük hayırlardan biri kabul edilmiş. Hz. Peygamber, çevrenin asli  yapmayarak azaltılabileceğini ifade
                        Suyu canımız gibi aziz bilmeli.  unsurlarından biri olan suyun   ediyor. Bilinçli bir tüketici olarak suyun
                        Gözümüz gibi korumalı. Su hoyratça  korunması üzerinde hassasiyetle  boşa harcanmaması, israf edilmeden
                        kullanılmamalı, israf edilmemeli.  durmuş. Suyun israf edilmemesini,  ihtiyaçlarımızı karşılayacak biçimde
                        Nimetleri ölçüsüzce kullanmaktan, israf  gelişigüzel harcanmamasını istemiş.  kullanılması hususunda hepimize
                        ve savurganlıktan kaçınmak insanın  Peygamberimiz bir gün Sa’d İbni Ebi  görevler düşüyor.
                        görevlerinden biri değil mi?    Vakkas’a uğramış. Sa’d o esnada abdest  Araştırmalara göre, dakikada 10 damla
                        Yüce Allah evrende her şeyi bir ölçü ve  alıyormuş. Peygamberimiz onun suyu  su kaçıran musluk ayda 170 litre su
                        dengeye göre yaratmış. İnsanoğlundan  aşırı bir şekilde kullandığını görünce;  israf ediyor. Dişlerimizi fırçalarken ve
                        tabii çevrenin ve ekolojik dengenin  “Bu israf nedir?” diye sormuş. Sa’d;  traş olurken kullanmadığımız halde açık
                        korunmasını istemiş. Aksi takdirde  “Abdestte israf olur mu?”deyince Hz.  bıraktığımız su gideri, yılda kişi başına
                        bizzat insanın bundan zarar göreceğini  Peygamber; “Evet, akan bir nehirde  12 ton. Dört kişilik bir aile, musluğun
                        bildirmiş. Her alanda olduğu gibi doğal  abdest alsan bile” buyurmuş. Suyun  gereksiz yere akmasına izin vermeyerek,
                        kaynakların kullanımında da israf
                                         kutsal gayelerle bile olsa hoyratça
                                                           kısa sürede duş alarak, bulaşıklarını
         İSA GÜRLER          haram kılınmış. “Yiyiniz, içiniz fakat israf  kullanılmasına izin vermemiş. Akan bir  makinada yıkayarak, aracını hortumla
                                                           yıkamak yerine kovaya dolduracağı
                        etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri
                                         nehirde ibadet niyetiyle abdest alırken
        Karşıyaka Müftüsü        sevmez” buyrulmuş...        bile israfa gidilmemesini öğütlemiş.  su ile yıkayarak bir yılda 140 ton su
                                                           tasarrufu yapabiliyor.
                        Ne yazık ki insanoğlu sınır tanımayan
                                         Hayatımızı bu hadis doğrultusunda bir
                        hırsıyla tabiatın dengesini bozmuş.  kez daha gözden geçirmemiz gerekmez  Bir damla sudan ne çıkar demeyelim,
      Su hayat demektir. Susuz hayat asla  Zehirli gaz ve dumanlarla atmosferi  mi?             hafife de almayalım. “Damlaya damlaya
      olamaz. Bütün canlıların hayatını devam  kirletmiş. Ozon tabakası delinmiş. Sanayi Bilim insanları küresel ısınma  göl olur” dememiş mi atalarımız? Bir
      ettirebilmesi suyun varlığına bağlı. Su  atıklarıyla ve diğer kirletici atıklarla kara  önlenemediği takdirde, 2025 yılından  damla su, kaya deliğinde donarsa
      enerji demektir. Su bereket ve zenginlik  ve denizler kirletilmiş. Ormanlar, yeşil  itibaren dünyada 3 milyardan fazla  kayayı çatlatır. Bir damla su buhar olursa
      demektir. İnsanlar ve diğer canlılar suyu  alanlar tahrip edilmiş. Daha fazla verim  insanın su kıtlığı ile karşı karşıya  koca gemiyi yürütür. Bir damla suyu
      aramak, suya kanmak, suya doymak için  elde etmek için tabii dengeyi bozan  kalacağını söylüyor. Türkiye iklim  küçümsemeyelim, heder etmeyelim. Bir
      gayret sarfederler. Su kaynakları ararlar.  ilaçlamalar sonucunda bazı hayvan ve  değişikliğinin etkileri açısından “risk  damla suda bile Yüce Allah’ın sonsuz
      Ağaçlar yapraklarını bir kaç damla suyla  bitki türleri yok olmaya başlamış. Ekolojik  grubundaki ülkeler” arasında yer alıyor.  kudret ve kuvveti gizlidir. Yüce Allah;
      beslemek için toprak altına metrelerce  denge bozulmuş, çevre kirlenmiş.  Küresel ısınma nedeniyle kuraklaşmaya  “Biz diri olan herşeyi sudan yarattık”
      kök salarlar. Su kemerleri, su dehliz ve  Bunun sonucunda insanlığın yeni  başlayan ülkemizin 100 yıl içinde Kuzey  buyurmuş. Hayatın devamı suya bağlı.
      depoları, kuyular, artezyenler, barajlar  kâbusu küresel ısınma problemi ortaya  Afrika’ya döneceği ifade ediliyor... Petrol tükenirse hayat devam eder. Fakat
      hep su elde etmek içindir.     çıkmış. Dünyamız kuraklık ve susuzluk  Küresel ısınma nedeniyle tüm dünyada,  su tükenirse hayat biter.
      İnsan hayatında, tarımda, sanayide  tehlikesi yaşamaya başlamış. İklimlerde  ülkemizde ve ilimizde kuraklık yaşanıyor.  Suyun kadrini, kıymetini iyi bilelim. Asla
      ve enerjide suyun önemini çok iyi  değişimler yaşanır olmuş. Büyüklerimizin  Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın  israf etmeyelim. Su gibi aziz, toprak gibi
      kavrayan milletimiz yağmura “rahmet”  anlattığı eski kış mevsimleri sanki geride  Tunç Soyer; “insanlığın küresel ısınma  mütevazi olalım. Hz. Mevlâna’nın dediği
      demekle gerçekten çok yerinde bir tabir  kalmış. Baharı görmeden yaz gelip  gibi bir tehditle başbaşa olduğunu, iklim  gibi... Şefkat ve merhamette güneş gibi
      kullanmışlar.           geçmeye başlamış.         krizinin kuraklığı beraberinde getirdiğini,  olalım. Yardım etmede akarsu gibi
      Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, suyun  Yüce Allah’ın mucize çapında ihsanı  İzmir’in can damarı konumunda olan  olalım. Hoşgörürlükte deniz gibi olalım...
      tartışılmaz önemini çok çarpıcı bir
                                          AK Parti’li Baran: CHP 20 yıldır Karşıyaka’ya
                                          su baskınlarına karşı bir set öremedi                                          Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil  set öremedi. 20 senedir basit bir işi,
                                          Tugay’ın katıldığı canlı yayında  oy deposu gibi gördüğü Karşıyaka’ya
                                          Mavişehir’de yağmur sonrası yaşanan  hak görmedi.” dedi.AK Partili Baran,
                                          sel felaketinde sorumluluk adresi  Cemil Tugay’ın bölgedeki sorumluluğun
                                          olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğu
                                          göstermesine AK Partili İzmir Büyükşehir söyleminin gerçeği yansıtmadığını
                                          Belediye Meclisi ve Karşıyaka Belediye  belirtti. Baran, “Sayın Cemil Tugay’ın
                                          Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran’dan  sözlerini doğru kabul edersek, o halde
                                          yanıt gecikmedi.Başkan Cemil Tugay’ın  son dönemde Büyükşehir ile birlikteaa
                                          konuyilişkin açıklamasında geçerli tek  giriştikleri çalışma hukuksuz mu?
                                          sözünün “İnsanlar şikayet etmekte  Eğer çalışma hukuksuz değilse neden
                                          haklı” ifadesi olduğunu dile getiren  daha önce başlatılmadı? Yağmurun
                                          Baran, “Karşıyaka da, İzmir Büyükşehir  yağacağı zaman ortada, yaşanacak
                                          Belediyesi de 20 yıldır CHP tarafından  durum ortada. Sakın bizi afet siyasetiyle
                                          yönetiliyor. 10 yılda Atatürk yurdu demir  suçlamaya kalkmasınlar. Bizim tepkimiz
                                          ağlarla ördü de, CHP İzmir’de 20 yıldır  tedbirsizliğedir. Bizim tepkimiz Karşıyaka
                                          Karşıyaka’ya su baskınlarına karşı bir  halkının oyalanmasınadır. Karşıyaka’da
                                                                    olan biten her
                                                                    şeyden yetkisi ve
      Başkan Cemil Tugay: Bölge                                                 gücü ölçüsünde
                                                                    belediye
                                                                    sorumludur. Fakat
     belediyenin yükümlülüğünde değil                                               Sayın Cemil
                                                                    Tugay yapılanı
                                                                    Büyükşehir’e,
                                                                    yapılmayanı
      Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil  Büyükşehir Belediyesi'nin önlem                           Çevre ve
      Tugay, taşkının yaşandığı bölgenin  almak için proje yürüttüğünü söyleyen                         Şehircilik
      belediye yükümlülüğünde olmadığını  Başkan Tugay insanların şikayet                            Bakanlığı’na mal
      söyledi.Başkan Tugay bölgedeki imar  etmekte haklı olduğunu belirtti.                           ederek kendisini
      planı ve düzenleme yetkisinin  Belediye olarak çöp toplayıp rutin                            etkisiz eleman
      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda  işlerini yaptıklarını belirten Başkan                         konumuna
      olduğunu söylerken Emlak     Tugay sorunu bugün ile değil                               sokmaktan
      Konut'tan gelen sorunların bugünü  geçmişiyle bieraber değerlendirilmesi                         vazgeçmelidir.”
      etkilediğini sözlerine ekledi.  gerektiğinin altını çizdi.                                dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10