Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi 17 Yaşında
P. 5

Mart                                                                   5

      Kadına şiddet; Acizliğin ve vicdansızlığın zirve noktası
                        yaşadığı en büyük sorun yüzde 66 ile “şiddet”  adaleti, hoşgörüyü, hak ve hukuka riayeti  haksızlığı, haddi aşmayı, her türlü kötülüğü
                        olmuş. Önceki yıl yüzde 60 olan bu oran  insani ilişkilerin ekseni yapabilmek, hayata  yasaklamıştır. Nezaketi, zarafeti, tatlı dilli,
                        yüzde 6 artmış. Erkeklerin yüzde 63’ü de  yansıtabilmek, dünyayı daha güzel, daha  güler yüzlü olmayı öğütlemiştir.
                        kadının yaşadığı en büyük sorunu “şiddet”  yaşanabilir bir dünya yapabilmek insanlık için  Şiddet, bir müslümanın sorunlarını çözmeye
                        olarak yanıtlamış.         çok mu zor?...           çalışırken başvuracağı bir yöntem olamaz,
                        Araştırmalarda ülkemizdeki kadınların en  Şiddet kime, neye karşı ve hangi şekilde  olmamalıdır. Peygamberimiz; “Müslüman
                        az üçte birinin hayatlarının bir bölümünde  yapılırsa yapılsın dinimizin kabul etmediği bir  elinden ve dilinden diğer insanların zarar
                        şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. İçişleri  davranış biçimidir. Kadına şiddet, acizliğin ve  görmediği, incinmediği kimsedir”
                        Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal  vicdansızlığın zirve noktasıdır.  buyurmuştur. Bu ifade müslüman olma
                        Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2009- Şiddetin meşru bir gerekçesi de olamaz. Her  kimliğinin evrensel yorumudur. Hz.
                        2018 yılları arasında şiddet nedeniyle 3 bin  ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete  Peygamber’in bu evrensel yorumuna
                        82 kadın cinayete kurban gitmiş. 2019 yılında  maruz bırakılması ve canına kıyılması en  göre müslümanım diyen bir kimse, ne
                        336 kadın, 2020 yılında 266 kadın, kadına  büyük zulümdür. İnsanlıkla bağdaşmayan  eşine ne de bir başka insana eliyle,
                        yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde  büyük bir günahtır.    diliyle zarar vermemeli, incitmemelidir. Bu
                        hayatını kaybetmiş.        Kadının canı, onuru ve hakları   konuda kendini sorgulamalı ve bu çizginin
                        Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri  dokunulmazdır. Kadın ile erkek arasındaki  neresinde durduğuna bir bakmalı, şiddet
                        sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın  biyolojik farklılığın ötekileştirmeye gerekçe  olarak nitelendirilecek her türlü davranıştan
                        kanayan bir yarası. Kadını erkeğin  kılınması ve toplumsal hayatta hak ihlallerine  kaçınmalıdır.
                        mülkiyetindeki bir eşya gibi değerlendiren,  yol açması, dinin, aklın, vicdanın asla tasvip  Olgun ve medeni bir insan şiddetin değil
                        kadına şiddet uygulamayı kendine hak  etmediği bir durumdur. Kur’an-ı Kerim;  sevginin tatbikçisi olmalıdır. Şiddetin ömrü
                        sayan, şiddetle de yetinmeyip vahşice  “Kadınlara iyi davranın.” emriyle erkekleri  kısa olur. Ama kalpler ancak sevgiyle
         İSA GÜRLER          katledenler, kadına şiddet uygulamayı, elini  uyarmış, Sevgili Peygamberimiz de ;  fethedilebilir...
                        kana bulamayı erkeklikten sayanlar sadece
                                                           Sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamet
                                         “Allah’ın hanım kullarına vurmayın”, “Allah
                                         katında sizin en hayırlınız kadınlara en iyi
                        ülkemizde değil dünyanın her yerinde var.
                                                           hayatımıza hakim olsun. Şiddet hayatımızdan
        Karşıyaka Müftüsü        Birleşmiş Milletler Kadın Birimi verilerine  davrananızdır”, “İnsanoğlu Allah yapısıdır.  uzak olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
                                                           kutlu olsun.
                                         Bu yapıyı yıkan, ona karşı şiddet gösteren
                        göre, dünya genelinde kadınların yüzde 35’i
                        hayatlarının bir bölümünde şiddete maruz  mel’undur” buyurmuştur.  Kadın erkek herkese mutluluk ve barış
      Kadınların günümüzde yaşadığı pek çok  kalıyor. Dünya genelinde her gün 137 kadın  Dinimiz her insanın yaşama hakkını ve  getirsin.
      sorun var. Kadına şiddet ve bunun en uç  öldürülüyor. 2017 yılında dünya genelinde  onun diğer temel haklarını dokunulmaz,  İnsanın sırf insan olduğu için saygın ve
      tezahürlerinden biri olan kadın cinayetleri,  87 bin kadın öldürülmüş. Bu insanlık adına  mukaddes haklar ilan etmiş, haksız yere  değerli görüldüğü, toplumsal hayatta
      kadınların maruz kaldığı sorunlardan sadece  büyük bir ayıp, utanç verici bir durum değil  insan öldürmeyi, bütün insanlığı öldürmekle  kadının hiçbir ayrımcılığa maruz
      biri ve en önemlisi...       mi? Şiddet, aileyle birlikte hiç anılmaması  eşdeğer tutmuş, bu manada ne ailede,  bırakılmadığı, kadınların şiddet ve
      Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı  gereken bir kelime değil mi?...  ne toplumda, ne de yeryüzünde en ufak  cinayet gibi olumsuzluklara hedef olmadığı,
      Araştırmasının 2020 yılı sonuçlarında,  Huzur ve güven içinde yaşayabilmek için  şiddete rıza göstermemiştir. Sevgiyi, saygıyı,  terörün son bulduğu sevgi dolu
      Türkiye genelinde kadınların toplum içinde  sevgiyi, saygıyı, şefkat ve merhameti,  dayanışmayı, adaleti, merhameti emretmiş,  bir dünya dileğiyle...
      Ak Parti'den Başkan
      Tugay'a iadei ziyaret     Didem Dereboylu Keseli'yi Ak Parti  misafir perverliğinden dolayı sayın
     Karşıyaka İlçe Başkanlığına seçilmesi  başkana teşekkür ediyoruz" açıklaması
     dolayısıyla parti binasına giderek "hayırlı  yaptı.
     olsun" ziyaretinde bulunan Karşıyaka
     Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a
     iade ziyaret gerçekleşti.Ak Parti
     Karşıyaka İlçe Başkanı Didem
     Dereboylu Keseli beraberinde yönetim
     kurulundaki bazı üyeler, Ak Parti
     Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye
     Meclisi Üyesi Ahmet Uğur Baran ve                    Kızılay Karşıyaka, İnsani
     Karşıyaka Belediye Meclisi Ak Parti
     üyeleriyle birlikte Karşıyaka Belediye
     Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti.                      Yardım Çadırı kurdu
     Karşıyaka Belediyesi’nde belediye
     başkanlığı makamında iade
     ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade
     eden Ak Partileriler, "Kongremiz
      Sonrası İlçemize yaptığı nazik                     Karşıyaka Kaymakamlığı, Karşıyaka  sağlıklı bir şekilde kurulmasına destek
     ziyaretinden dolayı iadei ziyarette                   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk  veren Türk Kızılay Karşıyaka Şube
     bulunduk.                                kızılay Karşıyaka Şubesi'nin ortaklaşa  çalışanlarına teşekkür etti.
                                          projesi olan "İyilik Hareketi"
                                          çadırı Karşıyaka Gazi Lisesi
                                          bahçesine kuruldu.Türk
                                          Kızılay Karşıyaka Şube
                                          Başkanı Kamil Karadeniz,
                                          Karşıyaka Kaymakamlığının
                                          önderliğinde, proje ortağı
                                          Karşıyaka İlçe Milli Eğitim
                                          Müdürlüğü destekleriyle,
                                          Türk Kızılay Karşıyaka Şube
                                          Başkanlığı ekipleri tarafından
                                          bu akşam Karşıyaka Gazi
                                          Lisesi'ne "İyilik hareketi"
                                          çadırını kurduklarını
                                          belirterek, amaçlarının
                                          bölgedeki ihtiyaç sahiplerine
                                          dağıtılacak olan yardımların
                                          teslim merkezinin bu çadır
                                          olacağını ifade etti. Karadeniz,
                                          "Çadırda, bölgemizde tespit
                                          edilen 3000 İhtiyac sahibi
                                          aile ve çocuklarına gerekli
                                          yardımlar teslim edilecek"
                                          dedi.Karadeniz ayrıca, çadırın
                                          bahçeye kısa zamanda
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10