Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Eylül 2021
P. 5

Eylül                                                                   5

      Kuvvayimilliyeci Müftü                         14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan gece  İşgalcilere karşı Türk milletinin ruhunda

                                         bütün İzmir halkı Maşatlık’taki miting
                                                           ve benliğinde mevcut olan direnme
                                         alanına katılmış. Müftü Rahmetullah
                                                           gibi giderler” diyerek 19 Mayıs 1919’da
                                         Efendi’nin emriyle camilerde salâlar  gücünü ateşlemiş. Hepsi de “Geldikleri
                        yüz bin kişilik taze ve zinde bir ordusu  verilmiş, halk durumdan haberdar  Samsun’a çıkan Ulu Önder Atatürk’ün
                        olan Yunanlıları, silah, malzeme ve üstün  edilmiş. Mitingte Müftü Rahmetullah  “Ya İstiklâl, Ya Ölüm” parolası etrafında
                        harp gücüyle destekleyerek İzmir’in  Efendi bir konuşma yapmış, vatan  birleşmiş.
                        işgalini başlatmışlar.       sevgisinin imandan olduğunu,    Türk Milleti çoluğu çocuğuyla, kadını
                        Emperyalistler, uzun yıllar süren  İzmir’in semalarında asırlardır ezan  erkeğiyle, yaşlısı genciyle Atatürk’ün
                        savaşlar sonunda yorgun, bitkin ve  sesleri yükseldiğini, esaret altında  öncülüğünde zafere ulaşmayı başarmış.
                        yoksul düşmüş, gençlerinin çoğunu  yaşamaktansa vatan için şerefle can  9 Eylül’de düşman denize dökülerek,
                        çeşitli cephelerde yaralı ve şehit olarak  vererek şehadet şerbetini içmenin daha  yurdumuz işgalden kurtarılmış.
                        kaybetmiş Türk Milletinin direnecek  iyi olacağını açıklamış ve şu sözleri İzmir  Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu
                        hiçbir kuvvetinin, ayağa kalkacak hiçbir  semalarında yankılanmış; “Kardeşlerim!  zafer, sadece Yunanlılara karşı değil
                        gücünün olmadığını düşünüyormuş.  Ciğerlerinizde bir soluk nefes kaldıkça,  bütün emperyalistlere karşı kazanılan bir
                        İstanbul Hükümeti ise işgallere karşı  damarlarınızda bir damla kan aktıkça  zafer olmuş.
                        herhangi bir tedbir almadığı gibi, işgaller  ana vatanımızı düşmanlara teslim  İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun
                        karşısında pasif ve kayıtsız bir tutum  etmeyeceğinize Kur’an-ı Kerim’e el  yıl dönümünü kutlarken, İzmir’in işgaline
                        içindeymiş.            basarak benimle birlikte yemin edin.” ilk isyan bayrağını çeken, Atatürk’ün
                        15 Mayıs’ta İzmir’in işgal edileceğini  İzmir’in işgaline ilk isyan bayrağını  takdirini kazanmış, İstiklal Madalyasıyla
                        öğrenen İzmirliler, işgalden önce çeşitli  çekenlerden biri olan Müftü Rahmetullah  taltif edilmiş, Atatürk’ün Latife Hanım’la
                        toplantılar düzenlemiş. 14 Mayıs’ı  Efendi, işgalden sonra da duruşunu  nikahını kıymış, 1872 yılında İzmir’de
                        15 Mayıs’a bağlayan gece İzmir’in
                                                           doğmuş, 1944’de vefat etmiş İzmir’in
                                         muhafaza ederek çalışmalarına gizli
         İSA GÜRLER          merkezinde Maşatlık alanında işgali ve  olarak devam etmiş. Yeraltı direniş  aydın din adamı Müftü Rahmetullah
                        ilhalkı ret toplantısı, işgali protesto mitingi
                                                           Efendi’yi, Hasan Tahsin’i, Karşıyakalı
                                         hareketinin önde gelen isimlerinden biri
        Karşıyaka Müftüsü        yapmaya karar vermiş.       olarak Milli Mücadele’ye hizmet etmiş.  Bombacı Ali Çavuş’u, tüm şehit ve
                        14 Mayıs günü İzmir Valisi İzzet Bey
                                                           gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.
                                         Yunan işgalini bütün dünyaya duyurmak
                        şehrin ileri gelenlerini toplantıya  için çalışmış. Çevre il ve ilçe müftüleriyle  Tabii en başta Milli Mücadelemizin önderi
      Osmanlı Devleti 1914-1918 yılları  çağırmış. Toplantıya çağrılanlar  toplantılar yapmış, halkı işgallere karşı  Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
      arasında devam eden 1. Dünya    arasında İzmir Müftüsü Rahmetullah  bilinçlendirmeye çabalamış.   Cumhuriyetimizin kurucularını da...
      savaşından yenik çıkmış. 30 Ekim  Efendi de varmış. Vali toplantıda Yunan  İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi  Ruhları şad olsun. Mekanları cennet
      1918’de Mondros Mütarekesi’ni   işgaline karşı çıkılmamasını, işgale  ve Manisa Müftüsü Alim Efendi’lerin  olsun.
      imzalamış. Mondros Mütarekesi   direnilmemesini emretmiş. Bunun  Batı Anadolu’daki çalışmalarına Tire  Cumhuriyetimizin ilelebet payidâr,
      ile merkezi otoriteyi teslim alan  üzerine Müftü Rahmetullah Efendi; “Vali  Müftüsü Sunullah Efendi, Turgutlu  milletimizin de bahtiyar olmasını diliyor,
      Emperyalistler Anayurdumuzun,   Bey, bu bembeyaz sakalım kanımla  Müftüsü Hasan Basri Efendi, Edremit  yazımızı Atatürk’ün şu sözleriyle
      Anadolu’muzun çeşitli bölgelerini işgal  kızarabilir. Ama bu alına işgalci Yunan  Müftüsü Hafız Cemal Efendi, Burhaniye  tamamlıyorum: “Bütün cihan işitsin ki
      etmiş. Paris’te yaptıkları anlaşma  alçağını sükunetle selamlamış olmanın  Müftüsü Mehmet Muhip Efendi, Havran  efendiler! Artık, İzmir hiçbir kirli ayağın
      üzerine İzmir ve Ege Bölgesi’nin önemli  karasını sürerek Huzur-u İlâhi’ye  Müftüsü Hakkı Efendi, Kırkağaç Müftüsü  üzerine basamayacağı kutsal bir
      bir bölümünü Yunanlılara vermişler. İki  çıkamam” diye haykırmış ve toplantıyı  Hacı Rıfat Efendiler yardımcı olmuş.  topraktır.”
                        terk etmiş.

      Cem Vakfı İzmir İl Başkanı ve Jandarma        Komutanı Müftü Gürler’i ziyaret etti


     Merkezi Karşıyaka'daki bulunan Cem  gönül incitmeden, kimsenin canına  Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanı Ahmet  ve güvenlik güçlerimizin özverili
     Vakfı İl Başkanı Hüseyin Aldoğan ve  ,malına, ırz ve namusuna göz dikmeden,  Karaman oldu.        çalışmalarının da payı olduğunu belirterek
     Hayati Doğan Dede, Karşıyaka    sevgi ve saygı, hoşgörü ve kardeşlik  Jandarma Komutanı Ahmet Karaman’a  “Jandarmamızın, güvenlik güçlerimizin
     Müftüsü İsa Gürler'i makamında ziyaret  içinde yaşamasının önemi üzerinde  nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden  her zaman ve her yerde başarılı ve
     etti.Ziyarette, insanların kimseye kötü  duruldu ve Karşıyaka'mızın bir hoşgörü  Müftü Gürler Karşıyaka’mızın bir huzur  muvaffak olmasını Yüce Allah’tan
     söz söylemeden, kimseyle çekişmeden,  kenti olduğu ifade edildi.    kenti olduğunu bunda başta     diliyorum” dedi.
     kimseye haksızlık yapmadan, hatır yıkıp  Müftü Gürler’in diğer ziyaret eden isim  Komutanımız olmak üzere tüm jandarma
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10