Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mayıs 2021
P. 5

Mayıs                                                                   5

       19 Mayıs             olarak kaybeden Anadolu halkı ardı  Kemal Paşa’nın önderliğinde düşmanla  konuşmasında şöyle demiş; “Gençler!

                                                           Cesaretimizi takviye ve idame eden
                                         amansız bir mücadeleye girişmiş. Dört
                        ardına gelen felaketlerden, savaşlardan
                        yorgun, bitkin ve yoksul düşmüş.
                                         sonucunda düşman yurttan kovulmuş.
                                                           ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan
                        Asırlardır üzerinde yaşadığımız  yıl devam eden bu zorlu mücadelenin  sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye
                        topraklar düşmanlara verilmiş. Ortada  9 Eylül 1922’de İzmir’de denize  sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli
                        bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu  dökülmüş.         timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni
                        kalmış. O da emperyalistler tarafından  Dünya durdukça hürriyetini,  nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz
                        paylaşılmaya başlanmış.      bağımsızlığını, maddi ve manevi  kurduk, onu yükseltecek ve devam
                        Adana, Urfa, Maraş, Antakya, Antalya  değerlerini koruyacak olan Türkiye  ettirecek sizsiniz.”
                        ve Konya işgal edilmiş. Kars, Ardahan,  Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış.  19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin
                        Iğdır ve Artvin işgal edilmiş. Ulaşım ve  24 Temmuz 1923’de 20. yüzyılın en  tarihinde çok önemli bir dönüm
                        haberleşmeyi denetlemek bahanesiyle  önemli barış antlaşmalarından Lozan  noktasıdır. Yeni nesiller bu tarihi
                        İzmit, Eskişehir, Zonguldak ve Samsun’a  Antlaşması imzalanarak yeni Türk  “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
                        müstevlilerin birlikleri yerleşmiş. Üç yıl  Devleti dünyaca tanınmış ve sınırları  Bayramı” olarak kutlarken, bu olayın
                        önce Çanakkale önlerinde mağlup olan  saptanmış. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet  taşıdığı manayı ve gerektirdiği tarih
                        düşman donanması rahat rahat İstanbul  ilan edilmiş.         şuurunu da kavramaya çalışmalıdır.
                        boğazına gelip demirlemiş, İstanbul istila  Atatürk, pek çok kişinin umudunu  Büyük önder Atatürk bu konuda şunları
                        edilmiş. 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal  yitirdiği, gelecek kaygısı içine düştüğü  söylemiştir; “Türk çocuğu ecdadını
                        edilmiş. Aziz yurdumuzun her tarafında  1919 yılında; “Biz her şeyi gençliğe  tanıdıkça daha büyük işler yapmak için
                        müstevlilerin bayrakları dalgalanmaya  bırakacağız. Geleceğin ışık saçan  kendinde kuvvet bulacaktır.”
                        başlamış. Türk Milletinin ellerine esaret  çiçekleri onlardır. Bütün ümidim  Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz
                        zinciri vurulmuş. Bin yıldan beri devlet  gençliktedir.” demiş.   Atamızı, O’nun şahsında dava ve silah
                                         Gençliğe bu derece güvenen ve
                                                           arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının tüm
                        kurarak yaşamış olan Türk Milleti
         İSA GÜRLER          çaresizlik içinde kalmış.     inanan, Türk gençlerinin yüksek  kahramanlarını ve 1071 Malazgirt
                                                           Savaşı’ndan beri Anadolu’nun Türk
                                         vatanseverliklerini bilen Atatürk, Kurtuluş
                        İşte böyle bir anda 19 Mayıs 1919’da
        Karşıyaka Müftüsü        “Bağımsızlık ve özgürlük benim   Savaşı’nın başlangıç günü olan 19 Mayıs yurdu olması için canlarını feda etmiş
                        karakterimdir” diyen Mustafa Kemal
                                                           tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha
                                         1919 gününü gençliğe “Gençlik ve Spor
                        Paşa Samsun’a çıkmış. Türk Milletinin  Bayramı” olarak armağan etmiş.  rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları
      Birinci Dünya Savaşı sonunda 30  kurtuluş meş’alesini yakmış. “Ya İstiklal,  Bütün zorlukları cesareti, azmi, imanı ve  önünde saygıyla eğiliyoruz.
      Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi  ya Ölüm” parolasıyla Türk Milletinin  iradesiyle hiçbir engel tanımadan aşan  Ruhları şâd olsun.
      imzalanmış. Merkezi otorite teslim  başına geçmiş. Türk Milleti, Mustafa  Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye  Bayramınız kutlu olsun. Devletimiz,
      alınmış. Ordularımız dağıtılmış, silahları  Kemal Paşanın etrafında kenetlenmiş.  Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet  milletimiz var olsun.
      ellerinden alınmış. Birçok insanını  Uzun yıllar devam eden savaşlar  etmiş, “Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini Yarınlarınız sağlıklı, mutlu ve
      Balkanlarda, Kafkas Cephelerinde,  sonucu yorgun düşen ve hasta adam  ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek”  umutlu olsun.
      Arabistan çöllerinde, şehit ve yaralı  diye nitelendirilen Türk Milleti Mustafa  vazifesini Türk gençliğine vermiş. Bir  Her şey gönlünüzce olsun.
      Türk Kızılay Karşıyaka Başkanı
      Karadeniz: Olmayanla paylaş…     Türk Kızılay Karşıyaka Şube                                           bizlere emanet etmiş olduğu nakdi
     Başkanı Kamil Karadeniz, bu                                           yardımlarınızı burs olarak vermeyi
     Ramazan ayında “Olmayanla                                            planlıyoruz. Türk Kızılay’ının
     Paylaş” sloganı altında 20 bin                                         geliştirildiği Kurban Modeli ile
     kişiye iftar yemeği ulaştırmayı                                         yaklaşık 1 kilogramlık konserve
     hedeflediklerini açıkladı.                                           kavurma ve kıymalarımızın
     www.karsiyakahaber.com ‘un                                           ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
     sorularını yanıtlayan Karşıyaka                                         bu Ramazanda da dağıtılması
     Şube Başkanı Kamil Karadeniz,                                          planlanmaktadır. Olmayanla paylaş
     “Pandemi sürecinden dolayı                                           sloganımız ile başlatılmış olduğumuz
     geçen sene ve bu sene iftar                                           bu iyilik hareketimize destek veren
     çadırımız kurulamadığı için                                           tüm gönüllülerimize ve Kızılay’ımızı
     biz de vatandaşlarımızın iftar                                         yalnız bırakmayan onların sayesinde
     yemeklerini evlerine teslim                                           ihtiyaç sahiplerine yardım köprüsü
     ediyoruz. Bu yıl ki hedefimiz                                          oluşturduğumuz bağışçılarımıza
     20.000 kişiye iftar yemeği                                           sonsuz şükranlarımızı sunarım”
     ulaştırmak. Ve biz ramazan                                           dedi.Karadeniz şöyle devam
     ayımızın ilk haftasında 2.200                                          etti:“Yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin
     kişiye ulaşmış bulunmaktayız. Bu                                        yanında olan Türk Kızılay, Ramazan
     iyilik hareketine her zaman destek                                       bereketini tüm sofralara ulaştırmak
     veren duyarlı bağışçılarımıza ve                                        için, bu yıl da birbirinden önemli
     gönüllülerimize teşekkürlerimizi                                        projeler sunuyor. Türk Kızılay’ının
     sunuyoruz” dedi.Karadeniz,                                           “Ramazan Bereketini Paylaşan
     “Ramazanda sadece yemek                                             Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye”
     mi dağıtıyorsunuz?” sorusuna                                          sloganıyla başlattığı kampanyasına
     ise şu yanıtı verdi:“Karşıyaka                                         Türk Kızılay Karşıyaka Şube
     Kaymakamlığımızın bizlere tahsis                                        Başkanlığı; Şube Yönetim Kurulu
     ettiği Karşıyaka Gazi Anadolu                                          Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik
     Lisesi’nin bahçesine kurmuş                                           Kolları ve Şube Çalışanları ile birlikte
     olduğumuz 150 m2 lik insani                                           Ramazanın 1. Gününden büyük
     yardım çadırımızda Karşıyaka İlçe                                        bir çalışma temposuna start verdi.
     Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal                                         Aşevleri, Zekat, Fitre, Fidye ve
     Yardımlaşma Vakfı ve Türk Kızılay                                        Gıda Kolisi çalışmaları sayesinde
     Karşıyaka Şubesi olarak tespit                                         binlerce hayırsevere çözümler
     ettiğimiz İhtiyaç sahibi ailelere giysi  Migros ve Metro Gross Market olmak  ulaştırılacaktır.”Türk Kızılay Karşıyaka  üreten, yüzbinlerce ihtiyaç sahibini
     ve ayakkabı yardımlarımız sürmektedir.  üzere 4 noktada Kızılay Karşıyaka Şubesi  Şube Başkanı Kamil Karadeniz, “Sosyal  ise Ramazan’da yalnız bırakmayan Türk
     Hedefimiz 5.000 aileye ulaşmak olduğu  olarak stantlarımız bulunmaktadır. Bu  yardımlaşma, Millî Eğitim Müdürlüğü  Kızılay, ortaya koyduğu bu modelleri
     bu yolda şu ana kadar 1.800 aileye  4 noktada Kızılay Karşıyaka Şubesi  ve Türk Kızılay Karşıyaka olarak tespit  toplumun her kesimiyle paylaşma
     ulaşmış bulunmaktayız.”Karadeniz,  olarak tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi  ettiğimiz çalışkan, başarılı aynı zamanda  gayreti göstermektedir. Bu noktada
     yardım yapmak isteyenlere de seslenerek;  vatandaşlarımıza gıda kolisi, zekat,  okuma istekli öğrencilerimize burs  bağışçılarımızın destekleri bizler için çok
     “Ramazan ayı vesilesiyle 3M Bostanlı  fitre, fidye veya nakdi yardım olarak  yardımlarımız olacaktır. Geleceğimizin  önemlidir. Onlardan aldığımız güç ve
     Migros, 3M Egs Park Migros, Alaybey  Ramazan ayımızın son günlerine doğru  teminatı olan öğrencilerimize sizlerin  destek ile daha çok güçleniyoruz.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10