Page 3 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mayıs 2024
P. 3

SENİ ASLA
                                            UNUTMAYACAĞIZ

      MAYIS - 2024                           Sayfa: 3      Her şey KARŞIYAKA... Karşıyaka İZMİR... İzmir TÜRKİYE için...

             İzmir Büyükşehir Belediye
      Meclisi'nde 90 dakika tartışması
     İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs  yönelik mesaj vermesi açısından bugün  Belediyesi’nin. Rayların bakımı, seferlerin  bu şartlar altında çok kolayca alınacak bu
     ayı meclis toplantısının ikinci oturumu  burada toplanmış olmamız kıymetli diye  aksamasında çoğunlukla gerekçe olan  karar tekrar tekrar halkımız istediği için
     meclis toplantılarının her ay başka ilçede  düşünüyorum. Zaman zaman dış ilçelerde sinyalizasyon Devlet Demiryolları’nın  tekrar tekrar gündeme getirilecek. Her
     düzenlenmesi kararının ardından Torbalı'da toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz” yükümlülüğünde. İZBAN’ın toplu  defasında da biz sizlere bunu halkımızın
     yapıldı. Geçmişi 6 bin yıla uzanan  dedi.              ulaşımdaki payı yüzde 14. Bunun dışındaki istediğini aktaracağız. Biz üzerimize
     Metropolis Antik Kenti’ndeki toplantıda  “Halkımızın gündeminde 90 dakika var” sistem yüzde 86. Deniyor ki, ‘siz bu 90  düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. O
     kentteki tarihi kazılara verilen desteğe,  Toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90  dakika kararını alırsanız İZBAN mağduriyet karara hayır oyu veren arkadaşlarımızın
     kültürel, tarihi ve turistik mekanların  dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına yaşar’. Belediyenin yaşadığı mağduriyetle  öncelikle vicdanlarına sonra onlara bu
     önemine değinen Büyükşehir Belediye  olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifin  ilgilenmiyor kimse. Ve mali yükünü İzmir  talimatları veren kişilere seslenmek
     Başkanı Dr. Tugay, tarihin gün ışığına  Ulaşım Koordinasyon Kurulu’nda  Büyükşehir Belediyesi taşıyor sistemde.  gerekir. Bu insanlara 90 dakikayı daha ne
     çıkarılması çalışmalarının arttırılması  (UKOME) merkezi idareyi temsil eden  Yani bu yüzde 14’lük payın yüzde 50’sinin  kadar çok göreceksiniz? Daha ne kadar
     gerektiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir  kurum ve kuruluşların temsilcilerinin  de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait  engel olacaksınız? Bunu yapmamanızı
     Belediyesi tarafından sunulan toplu  olumsuz oylarıyla
     ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika  reddedildiğini
     içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak hatırlatan Başkan
     tanıyacak sisteme ilişkin teklifin Ulaşım  Tugay, “Halkımızın
     Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME)  gündeminde 90
     reddedilmesi de gündeme geldi.   dakika vardı. Biz
     Tugay: “Meclis toplantılarımızı  onu UKOME’ye
     ilçelerimizde yapacağız”      gönderdik. Çoğunluk
     Meclis toplantısını şehrin en önemli antik  belediyede
     miraslarından birinde yaptıklarını söyleyen değil. Hükümetin
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.  müdürlerinin oylarıyla
     Cemil Tugay; “Metropolis Antik Kenti’nin  90 dakika kararı 15’e
     amfi tiyatrosundayız. M.Ö. 300'lü yıllarda  13 reddedildi” dedi.
     da burası demokrasiyle yönetilen bir şehir  Ret kararıyla
     olmuş. Şu anda bulunduğumuz alanda  ilgili geniş bir
     meclis toplantıları yapılırmış. 2 bin 200 yıl  bilgilendirmede
     sonra ilk meclis toplantısı gerçekleşiyor.  bulunan Başkan
     İnsanı ister istemez etkileyen şeyler  Tugay şunları
     bunlar. Şehrimizin çok önemli antik  söyledi: “90 dakika
     mirasları var gerçekten. İlk defa bu  talebi halkımızın
     toplantı vesilesiyle gelenler vardır. Her  isteğiydi. Ben ve
     birimizin sahip olduğumuz tarihi mirasla  diğer belediye
     ilgili daha çok bilinç ve bilgi sahibi olması  başkan adaylarının
     gerekiyor. Bununla ilgili belediye olarak  da vaadiydi. Biz
     daha fazla çalışmamız gerekiyor. İzmir  arkadaşlarımızla uzun süreli bir çalışma  olduğunu düşünürsek toplam ulaşım  diliyorum.”
     Büyükşehir Belediyesi, Aziz Kocaoğlu  yaptık ve bunun sonrasında bu talep  finansmanının yüzde 93’ünün İzmir  Başkan Tugay’a teşekkür
     başkanımızın zamanından beri antik  UKOME gündemine getirildi. İZBAN  Büyükşehir Belediyesi tarafından  Meclise ev sahipliği yapan Torbalı Belediye
     kazılara destek veriyor, bütçe ayırıyor.  gerekçe olarak bize söylendi. Sorun  sağlandığını herkesin bilmesi lazım. Sanki Başkanı Övünç Demir, Başkan Tugay’a
     Agora alanında bir kazı çalışması devam  yaşayacağı söylendi. Zaman zaman  ulaşımın yüzde 50’sini İZBAN taşıyor gibi  teşekkür ederek, “Geldiğiniz için ayağınıza
     ediyor. 700 bin liralık bütçe ayrılmış ancak  seferlerde aksamalar oluyor. Raylar  bir algı var; öyle bir durum yok. Neticede  sağlık. M.Ö. 3’üncü yüzyılda Metropolis
     yavaş ilerliyor. Burası Efes ile neredeyse  bozuluyor. İnsanlar, ‘belediyeye bak,  yüzde 7’lik bir dilimde üstelik daha önce  Antik Kenti’nde ciddi kararlar alınırmış.
     eş değer. Ona yakın nitelikte bir antik  raylara bakmıyor’ diyorlar. Bilmiyorlar ki  yapılan protokoller çerçevesinde onun  İlçemiz Ege Bölgesi’nin yüzde 75 sebze
     kent. Burada şarap üretilirmiş. Üretilen  o raylar Devlet Demiryolları’nın rayları ve  da bir ölçüdeki yükünü İzmir Büyükşehir  ve meyvesini üretiyor. Biz çok mutlu olduk.
     şaraplar amforalara konurmuş. Onları  biz onlar için kira ödüyoruz. Çok iyi niyetle  Belediyesi üstlendiği halde, bugün gelen  Bugün için kentim adına, Torbalı adına
     da İskenderiye’de bulmuşlar. Burada bir  bu şehirdeki insanların ulaşım hizmetini  önergede de yapılan diğer düzenlemelerle teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
     liman da varmış. Oradan gemilerle Efes’e  görmek üzere bir ortaklık yapılmış. Devlet  bunun finansmanı sağlandığı halde  Torbalı Metropolis Antik Kenti'nde
     oradan da Akdeniz’in her tarafına gidermiş. Demiryolları’nın yükümlülükleri var ve  15’e 13 merkezi hükümeti temsil eden  düzenlenen meclis toplantısını köylü
     Zaman zaman İzmir’in potansiyelinden,  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığı  bürokratların oylarıyla halkın döne döne  kadınlar da büyük bir ilgiyle izledi.
     tarımından, ticaretinden, güncel  çerçevesinde yükümlülükler var. İZBAN bir defalarca istediği, bizlerin de adaylar  Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir
     sanayisinden, turizm potansiyelinden  şirket yüzde 50’si Devlet Demiryolları’nın  olarak döne döne defalarca yapacağız  Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve
     bahsederiz. Bu değerlerin korunmasına  yüzde 50’si İzmir Büyükşehir  diye söz verdiğimiz şey reddedildi. Bütün  meclis üyeleri hatıra fotoğrafı çekildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8