Page 3 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2021
P. 3

SENİ ASLA
                                            UNUTMAYACAĞIZ

      ARALIK - 2021                          Sayfa: 3      Her şey KARŞIYAKA... Karşıyaka İZMİR... İzmir TÜRKİYE için...
        Başkan Soyer: Yamanlar'da

     karavan kamp alanı yapacağız
                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  yaklaşık 20 karavanın bulunduğu açık
                                         Soyer; Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası alanda da kamp ateşi yaktı. Karavancılarla
                                         Turizm Fuarı’nda stantları gezip  bir süre sohbet eden Başkan Soyer,
                                         turizmcilerle sohbet etti.     “Karşıyaka Yamanlar’da sanatoryumu
                                         Başkan Soyer KKTC standında Cittaslow  aldık. En az 3 noktada karavan kamp
                                         ağına girmelerine katkıda bulunduğu  alanı yapacağız. Çok geç kalınmış bir
                                         kentlerin belediye başkanlarıyla da  şey. Hiç merak etmeyin 2022’de karavan
                                         görüştü. Başkan Soyer daha sonra da  kamp alanı yapacağız. Karavan festivali
                                         Turizm Fuarı ile paralel açılan Fuar İzmir  ile karavancıları İzmir’de buluşturacağız”
                                         C Holüne bisiklet ile geçti. Karavanları  diye konuştu. Başkan Soyer’in müjdesi,
                                         inceleyen Başkan Soyer TTI Outdoor  karavancılar tarafından alkışlarla
                                         Fuarı’na açılıştan bir gün önce gelen  karşılandı.


                                          Karşıyaka'daki arazide plan değişikliğine
                                          Karşıyaka'daki arazide plan değişikliğine
                                            yürütmeyi durdurma kararı
                                            yürütmeyi durdurma kararı
     Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi yıkılıyor                 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi  planlama esasları, kamu yararı ve

                                          kararı ile “spor alanı” olan imarı “özel  imar mevzuatı çerçevesinde imar planı
      Karşıyaka'nın köklü okullarından  Birliği protokolü kapsamında mültecilere  eğitim alanı” ve “park ve yeşil alan”  değişikliğini meşru kılmaktan uzak
      Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi'nde  tahsis edileceği nedeniyle tepki gösterdi. olarak değiştirilen Karşıyaka Atakent  olduğu,Plan Açıklama Raporunda;
      yıkım başladı.İzmir'de geçtiğimiz yıl  İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü "Avrupa  Mahallesi Atakent Mahallesi’ndeki  plan değişikliğinin gerekçesi olarak
      yaşanan deprem nedeniyle hasar gören Birliği AB Mali imkan kapsamında FRIT  alanın planı ile ilgili önemli gelişme  belirtilen dava konusu parselin özel
      Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi'nin  Fonu Eğitim Alt Yapı Destek Amacı  yaşandı. Şehir Plancıları Odası İzmir  mülkiyette bulunmasının ve bugüne
      yıkımına başlandı. "Kriz Zamanlarında  ile Yapılacak Olan Eğitim Binalar"  Şubesinin açtığı davada söz konusu  kadar kamulaştırılmamış olmasının da
      Herkes İçin Eğitim Projesi" afişlerinin  kapsamında okulun tekrar Karşıyaka  imar planı değişikliğinin yürütmesi  şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu
      asıldığı okulda vatandaşlar Avrupa  Gazi Anadolu Lisesi yapılacağını belirtti. durduruldu.Mahkeme kararında, “Dava  yararı ve imar mevzuatı açılarından plan
                                          konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  değişikliğini zorunlu kılacak teknik ve
                                          Değişikliği Plan Açıklama Raporunda  nesnel gerekçeleri oluşturmadığı,Konuya
                                          yer verilen görüş ve değerlendirmelerin  ilişkin ilgili kurumların uygun görüşlerinin
                                          şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu de plan değişikliği ile alanda öngörülen
                                          yararı ve imar mevzuatı çerçevesinde  kentsel fonksiyonun değiştirilmesi
                                          imar planı değişikliğini meşru kılmaktan  için yeterli gerekçeyi oluşturmadığı
                                          uzak olduğu görülmüştür” ifadeleri  ve dava konusu alandaki “Spor Alanı”
                                          dikkat çekti.Şehir Plancıları Odası İzmir  plan kararının kaldırılmasını zorunlu
                                          Şubesinin konuyla ilgili açıklaması  kılacak bir gerekçe bulunmadığı,Plan
                                          şöyle:Karşıyaka İlçesi, Atakent  Değişikliği ile kaldırılan “Spor Alanı”
                                          Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin “Spor  için aynı etki alanı içerisinde eşdeğer
                                          Alanı” kullanım kararının “Özel Eğitim  büyüklükte “Spor Alanı”nın da ayrılmamış
                                          Alanı” ve “Park ve Yeşil Alan” olarak  olduğu,gerekçeleri tespit edilmiştir. Söz
                                          düzenlenmesine ilişkin Bakanlığın  konusu gerekçeler dikkate alınarak
                                          NİP-35858679 işlem numaralı, 1/5000  dava konusu işlemin İzmir 4. İdare
                                          ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin  Mahkemesinin 2020/1440 Esas,
                                          yürütmesinin durdurulması ve iptali  04.11.2021 tarihli kararı ile söz konusu
                                          talebiyle TMMOB Mimarlar Odası İzmir  işlemin uygulanması halinde telafisi
                                          Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları  güç zararlar doğabileceğinden, 2577
                                          Odası İzmir Şubesi tarafından dava  Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca
                                          açılmıştır.Dava sonucunda hazırlanan  yürütmesinin durdurulmasına karar
                                          bilirkişi raporu ve alınan mahkeme  verilmiştir.TMMOB Mimarlar Odası İzmir
                                          kararında;Dava konusu 1/5000 ölçekli  Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası
                                          Nazım İmar Planı Değişikliği Plan  İzmir Şubesi olarak konunun takipçisi
                                          Açıklama Raporunda yer verilen görüş  olduğumuzu kamuoyuna saygıyla
                                          ve değerlendirmelerin şehircilik ilkeleri,  duyuruyoruz.
   1   2   3   4   5   6   7   8