Page 3 - Karşıyaka Haber Gazetesi Eylül 2021
P. 3

SENİ ASLA
                                            UNUTMAYACAĞIZ            Öğrenci
                                                           servislerine


                                                           sıkı denetim      EYLÜL - 2021                       Sayfa: 3
                                                            İzmir Büyükşehir Belediyesi
                                                            Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta
                                                            Trafik Şubesi, yeni eğitim
                                                            öğretim döneminin başlamasıyla
      Her şey KARŞIYAKA... Karşıyaka İZMİR... İzmir TÜRKİYE için...                        birlikte okul servislerine yönelik
                                                            denetimlerini sıklaştırdı. Ulaşım
     22 STK Bostanlı'da mültecilere                                        ve servis yönetmeliklerindeki
                                                            Koordinasyon Merkezi (UKOME)
                                                            kararlar doğrultusunda yapılan
                                                            denetimlerde, bazı servis
                                                            araçlarında kriterlere uyulmadığı
      okul yapılmamasını istiyor!                                         tespit edildi. Araçlarda rehber
                                                            personel (servis annesi) bulunup
                                                            bulunmadığının yanı sıra, kemer
                                                            kontrolü de yapıldı. Ekipler
                                                            araçlarda bulunması gereken
                                                            yangın tüpü ve benzeri güvenlik
     Karşıyaka'da faaliyet gösteren 22 STK,  Projesi” doğrultusunda, Avrupa Birliği  Gerek ilçemizde gerekse Türkiye  ekipmanını da kontrol etti.
     Bostanlı'ya mültecilere yapılacağını iddia  fonlarıyla yapılmakta olan okul için;  genelinde yapılacak bu tür okullarla  Kurallara uymayan servis
     ettikleri lise için protesto gösterilerini  Müdürlüğünüzün web sayfasında; “İnşa  beklenilen KÜLTÜREL MELEZLEŞME
     devam ederken, bugün bir basın   edilen okulların tamamı devlet okulu  ayni zamanda istenmeyen TOPLUMSAL
     açıklaması yaptı.         olup çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik  KARGAŞALARA da sebep olabilecektir.
     Ayrıca STK'lara Karşıyaka Milli Eğitim  yapılmaktadır. Okullar tamamlandıktan  Bu olumsuz olayların yaşanmaması için
     Müdürlüğünün bugün için verdiği randevu,  sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim  bu okulların Suriye sınır bölgelerinde
     müdürün acil toplantısı nedeniyle ileri  edilmekte ve bölgede yaşayan tüm  yapılması GEREKMİYOR MU?
     bir tarihe erteledi. Bu nedenle de STK  çocuklar bu okula kayıt olabilmektedir.”  5- AB fonlarıyla yapılacak olan bu okula
     temsilcileri Karşıyaka İlçe Milli Eğitim  yazmaktadır. (https://karsiyaka.meb.gov.tr/ ait sözleşme ve proje detaylarının
     Müdürü ile görüşemedi.       www/kriz-zamanlarinda-herkes-icin-egitim- Karşıyakalılara açıklanmasında MAHZUR
     STK tenmsilcileri Karşıyaka Hükümet  i-ii-iii-ve-egitim-altyapisinin-guclendirilmesi- VAR MIDIR?
     Konağı önünde bir basın açıklaması yaptı. projeleri-hakkinda-bilgilendirme/icerik/734) 6- MEB bağlı devlet okulları olarak ifade
     Bu konuda yapılan açıklama şöyle: Ayni Proje için, Avrupa Birliği Türkiye  ettiğiniz bu okullarda eğitim sistemi
     "Biz Karşıyakalıları yakından ilgilendiren  Delegasyonu’nun web sayfasında:  olarak Türk Milli Eğitim Sistemi mi
     ve kaygılandıran; Karşıyaka/Bostanlı Mah. “Genel Hedefler olarak: Odak illerde Geçici UYGULANACAK? ..EĞİTİM DİLİ NE
     Cengiz Kocatoros Cad. 1798 sokakta “Kriz Koruma Altındaki Suriyeliler ve ev sahibi  OLACAK?..
     zamanlarında herkes için eğitim projesi”  öğrenciler için eğitime erişimi artırmak. 7- AYRI KÜLTÜR VE DİLLERDEKİ Türk
     kapsamında yapılmakta olan okul ile ilgili  Hedef gruplar olarak: Eylemin hedef  Çocuklarıyla Geçici Sığınmacı Suriyeli
     sorularımız yazımız ekinde sunulmuştur.. grubu, 3-17 yaş aralığındaki Suriyeli  Çocukların ayni okullarda ve ayni
     Karşıyakalıların ortak endişelerinden  ve Türk çocuklar olacaktır” yazılıdır.  dersliklerde BİRLİKTE EĞİTİM ALMASI
     oluşan bu sorularımıza yazılı olarak  (https://www.avrupa.info.tr/tr/proje/kriz- SAĞLIKLI MIDIR?
     açıklık getirmenizi ve basın yoluyla  zamanlarinda-herkes-icin-egitim-iii-10395 8- Yatılı Okul olmayacağı söylenen bu
     Karşıyakalılara duyurmanızı bekliyoruz.. Yukarıda adresi yazılı OKUL KİMLERİN  okuldaki 32 derslikte eğitim alacağı ifade  araçlarına 1608 sayılı Belediye
     Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz  ÇOCUKLARI İÇİN YAPILMAKTADIR ?.. edilen yaklaşık 1000 ÖĞRENCİNİN  Emir ve Yasakları Yönetmeliği’ne
     ederiz.              2- AB fonlarıyla yapılacak okullarda  AİLELERİ NEREDE İKAMET       göre işlem yapılarak, 472 lira
     ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ     okuyacak çocuklar için I ve II nolu  ETTİRİLECEK?            para cezası uygulandı. Çalışma
     KARŞIYAKA ŞB.           projelerde “Sığınmacılar ve gerekirse Türk 9- En demokratik yerel yönetimler  ruhsatı bulunmadığı halde öğrenci
     BOSTANLI ESNAF SANAYİ VE İŞ    çocukları” olarak ifade kullanıldığı halde  alanlarına, Orta Doğu yoğunluklu mülteci  taşıyan bir servis de trafikten
     ADAMLARI DERNEĞİ          III .nolu projede bu ifade “Geçici koruma  okulları açmak; “Orta Doğu’ya demokrasi  60 gün süreyle men edildi.
     ÇAMERIA ARNAVUTLARI KÜLTÜR VE   altıdaki SURİYELİLER ile EV SAHİBİ  götüreceğiz” vaadiyle çıkılan yolda  Aracın evraklarını tamamlaması
     DAYANIŞMA DERNEĞİ         ÇOCUKLAR” değiştirilmiştir.     demokrasiyle yönetilen Türkiye’ye biçilen  halinde 60 gün sonra yeniden
     DİSK EMEKLİ-SEN          Bu cümledeki EV SAHİBİ ÇOCUKLAR   “Ilımlı İslam” kapsamındaki projelerin  çalışabileceği belirtildi.
     İZMİR ÇORUM DERNEKLERİ       kimlerdir? Ve böyle bir değişikliğe ne için  DEVAMI NİTELİĞİNDE MİDİR?.. Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih
     FEDERASYONU            GEREK GÖRÜLMÜŞTÜR?....       10- Türk çocuklarının özellikle “İmam  Toprakdeviren, uzun bir aranın
     KARŞIYAKA S.T.K LARI PLATFORMU  3- 2021 rakamlarına göre 350.000 nüfusu  Hatip” okullarına gönderilmesi için  ardından okulların açıldığını ve
     KADIN GÜCÜ DERNEĞİ         olan Karşıyaka’mızda yerleşik KAÇ  büyük bir gayret sarf edilirken, bu proje  zabıta ekiplerinin de öğrencilerin
     KARŞIYAKA BİRLİĞİ DERNEKLER    MÜLTECİ AİLE vardır?. Ve bu ailelerin  kapsamındaki okulların kolej ve fen  can güvenliğini sağlamak için
     FEDERASYONU            OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUK SAYISI     lisesi olacağı ifade edilmektedir. Geçici  görev başında olduğunu söyledi.
     KARŞIYAKA KÜLTÜR VE SANAT     NEDİR?..              Sığınmacı Suriyeli Çocuklar için NEDEN  İzmir’in birçok noktasında yapılan
     FEDERASYONU            4- Bu pojeye bağlı olarak yapılacak  İMAM HATİP OKULLARI TERCİH     denetimlerin süreceğini söyleyen
     KARŞIYAKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI  olan okullardan biri için de, İzmir İlçeleri  EDİLMİYOR? Bu tercih Avrupa Birliği  Fatih Toprakdeviren, “Araçtaki
     DERNEĞİ              arasından Karşıyaka’mız ve özellikle  Türkiye Delegasyonu TARAFINDAN MI  kemerler, yangın söndürme tüpüne
     KARŞIYAKA ULUS DERNEĞİ       de BOSTANLI Mahallemiz seçilmiştir.  YAPILMIŞTIR?...          varana kadar tüm kontrolleri
     KENT KONSEYİ                                                 yapıyoruz. 2021-2022 öğretim yılı
     KORUYUCU AİLELER YARDIM VE                                          ile ilgili daha önceden başvurusu
     YAYGINLAŞMA. DERNEĞİ                                             geciken araçlar var. Tüm bunlarla
     KÖY KÜTÜPHANELERİ OLUŞ. KÜLTÜR                                        ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı”
     SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ                                           dedi.
     LATİFE HANIM GRUBU                                              bir şekilde okula gidip gelmesi
     TUNA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ                                         için çabaladıklarını ifade eden
     TÜRK ANNELER DERNEĞİ KARŞIYAKA                                        Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih
     ŞB.                                                     Toprakdeviren, ailelerin dikkat
     TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ                                        etmesi gereken noktaları da şu
     KARŞIYAKA ŞB.                                                sözlerle anlattı: “Araçlarda servis
     TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR                                          annesi olarak anılan rehber
     DERNEĞİ İZM. ŞB                                               personel çok önemli. Servis annesi
     YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER                                         olmadan araç çalıştırılamaz. Aileler
     DERNEĞİ KARŞIYAKA ŞB.                                            özellikle bu konuda duyarlı olmalı.
     ZÜBEYDE HANIM ALEVİ-BEKTAŞİ                                         Ayrıca koronavirüs salgınıyla
     KÜLTÜR YAŞATMA DERNEĞİ                                            mücadele kapsamında servislerde
     ZÜBEYDE HANIM PLATFORMU                                           koltuklar biri dolu biri boş olmalı.
     İZMİR KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM                                      Çocuklar maskeli binmeli.
     MÜDÜRLÜĞÜ’NE SORULARIMIZDIR                                         Çocukların emniyet kemerleri takılı
     1- Karşıyaka/Bostanlı Mah. Cengiz                                      olmalı. Araçlarda dezenfektan ve
     Kocatoros Cad. 1798 Sokakta “Kriz                                      yedek maske bulundurulmalı.”
     zamanlarında herkes için eğitim
   1   2   3   4   5   6   7   8