Page 15 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2024
P. 15

15


     Özlale: Karşıyaka’ya stadı yapacağız


     İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye  de kuracağım. Üniversite öğrencilerinin
     Başkan Adayı Prof. Ümit Özlale, İzmir’de  KYK borçlarını öğrencilerin sosyal
     4 gençlik merkezi kurma sözü verdi.  sorumluluk projelerinde çalışması
     Gençlerin siyasette göz ardı edildiğini  karşılığında biz ödeyeceğiz. Öğrencilere
     vurgulayan Özlale, Başkan olması halinde vereceğimiz Eğitim Kart ile çevrim içi
     kapısının her zaman gençlere açık  eğitim imkanına kavuşacaklar. Yüksek
     olacağını ve projelerde önceliği gençlere  Öğrenim Yaşam Siteleri kurarak üniversite
     vereceğini söyledi. Sosyal İklim Derneği  öğrencilerinin barınma krizini çözeceğiz.
     tarafından düzenlenen İzmir Siyasal  100 bin gence 20 GB internet, darl gelirli
     Forumu’na konuk olan Özlale, gençlerin  öğrencilere İzmir Kart desteği sunacağız.
     sorularını yanıtlayarak, projelerini anlattı.  Üniversitelere ve KYK yurtlarına 7/24 ring
     Kentlerin iklim krizine karşı dirençli hale  seferleri düzenleyeceğiz. İl ve İlçelerde
     getirilmesi talebiyle kampanya yürüten  kütüphaneler kuracağız. Üniversite
     İklim Öncüleri’nin İklim Dostu Belediye  kampüslerindeki kütüphaneleri de tüm
     Sertifikası’nı daha önce imzalayan Özlale, gençlere açılmasını sağlayacağız” dedi.
     Gençlik Forumu’nda çıkan talepleri de  “Karşıyaka’ya stadı yapacağız”
     başkan olması halinde karşılamak için  Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki kadınların
     hazırlanan iyi niyet sözleşmesine de  üçte birinin ne istihdamda ne de eğitimde
     imzasını koydu.          yer aldığını, bu kadınların eğitim ve iş
     “İzmir Otogarı yerine       hayatına katılması gerektiğinin altını
     gençlik merkezi kurulacak”     çizen Özlale, bu gençlere de öğrencilere
     Karaca Oteli Kongre Salonu’nda   sağlanan desteklerin verilmesinin şart
     düzenlenen ve gençlerin büyük ilgi  olduğunu söyledi. Kadınların iş hayatına
                       katılması için her mahalleye kreşlerin
     gösterdiği toplantıda, önce kendisini ve  yapılması gerektiğine dikkat çeken Özlale, Prof. Dr. Görür: İzmir için fay analizi önemli
     projelerini anlatan Özlale, daha sonra
     gençlerin sorduğu soruları samimi bir  ayrıca kadınların iş ve sosyal hayata
                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  kendine özgü karakteri var. Her biri ne
     şekilde yanıtladı. İzmir’de gençlerin  katılımı içinde sokak aydınlatmalarının
                                          Tunç Soyer, Deprem ve Dirençli Kentler  kadar büyüklükte deprem üretir, nasıl,
     bir araya geleceği gençlik merkezlerini  yapılması ve akşamları otobüslerin
                                          Konferansı’nda dirençli bir İzmir için  ne zaman üretir, ürettikçe nereyi, nasıl
     kuracağını belirten Özlale, “İlk gençlik  sokakların başına kadar ulaşabileceği bir
                                          yürütülen çalışmaları anlattı.  etkiler, o bölgede depremin şiddeti
     merkezini İzmir Otogarı’nı Bornova ile  organizasyonun yapılmasının zorunluluk
                                          Başkan Soyer, “Doğayla uyumlu ve  ne olur, bunların hepsi bu fayların
     Kemalpaşa arasında bir yere taşıyarak,  olduğunu vurguladı. Özlale son olarak
                                          dirençli kentler inşa etmek için ülkemizin özelliklerine bağlı. Bizim yapılanmamızla,
     otogarın olduğu yere açacağım. İnciraltı  Karşıyaka’ya da Gürsel Aksel Stadı gibi
                                          her bir köşesine, belediye başkanı olarak yönetimimizle hiçbir ilgisi yok. Yerin
     Kent Ormanı, Tınaztepe ve Katip  şehrin merkezinde bir stad yapma sözü
                                          geçirdiğim sürede edindiğim tecrübeleri  altındaki dinamikler yeryüzünde Türk
     Çelebi Üniversitesi çevresine de gençlik  vererek, bu stadında her zaman yaşayan
                                          aktarmak için canla başla çalışmaya  mü, Arap mı, Avrupalı mı yaşıyor
     merkezi kuracağım. Gençler burada bir  ve kulübe gelir kazandıran bir proje ile
                                          devam edeceğim. İzmir’de başlattığımız bilmez, evleri sağlam mı bilmez. Faylar
     araya gelecek. İl ve ilçe kütüphaneleri  hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.
                                          hikâyenin de takipçisi olacağım. Çünkü  deprem ürettiği zaman kendi güçleriyle
                                          benim için İzmirlilerin ve bu ülkede  ve o bölgenin karakteristikleriyle etki
                                          yaşayan her bir yurttaşımızın güvenliği,  eder. Üstündeki yapılar eğer kendi
                                          her türlü makamdan, mevkiden çok  özellikleriyle uyumluysa onu belirli ölçüde
                                          daha kıymetlidir” dedi. Prof. Dr. Naci  tolere eder, yıkmaz ama eğer zıtlaşmış,
                                          Görür ise programdaki konuşmasına,  ters şeyler yapılmışsa gözünün yaşına
                                          “Buraya İzmir’in dirençli kent haline  bakmadan yıkar. O bölgede yerleşmiş
                                          getirilmesi için bilimsel olarak görüşlerimi insanları maalesef öldürür” dedi.
                                          paylaşmak adına geldim. Şu
                                          anda İzmir’de çok değerli
                                          bir çalışma yapılıyor. Bu
                                          çalışma dirençli İzmir için
                                          önceden yapılması gereken
                                          bir altyapı, buna böyle
                                          bakmak lazım. Bu çalışma
         “İzmir'in seçmeni sandığa                     bittikten sonra eşzamanlı
         “İzmir'in seçmeni sandığa
                                          yürütülen çalışmalarla
      giderken elini yüreğine koysun”                     birlikte diliyorum ki İzmir
      giderken elini yüreğine koysun”
                                          dirençli bir kent haline
                                          gelecektir” diyerek başladı.
                                          “Gözünün yaşına
      Demokratik Sol Parti İzmir Büyükşehir  kolidorlarının engellenmesi olduğunu  bakmadan yıkar”
      Belediye Başkan Adayı Kemal Cem  söyledi. İzmir’de hangi partinin iktidarda
                                          Depremlerin bu coğrafyada
      Pülten, açıklamalarda bulundu. Gazeteci olursa olsun jeolojik tespit yapılmadan
                                          13,6 milyon sene önceden
      anne babanın çocuğu olduğunu ve 20  gökdelenler inşa edildiğini ve bunun
                                          itibaren var olduğunu
      yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu  önlenmesi gerektiğini vurguladı. Pülten,
                                          belirten Naci Görür, “O
      belirten Pülten, DSP'nin devletten  devletin yerel yönetimlerle birlikte
                                          süreden beri depremler
      destek alan partiler gibi olmadığını  olması gerektiğini ve muhalefetteki bir
                                          bu coğrafyada oluyor.
      ve bu nedenle daha fazla kendilerini  belediyenin iktidara gözüne battığını,
                                          Milyonlarca sene de devam
      anlatmaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı. iktidardaki bir belediyenin de muhalefete
                                          edecektir. Biz böyle bir
      81 ilde adaylarının olduğunu ve aday  gözüne battığını ve bu durumun
                                          coğrafyayı yurt edinmişiz.
      potansiyeline sahip olduklarını da  kente ve halka zarar verdiğini söyledi.
                                          Topraklarımızın yüzde
      sözlerine ekledi. Pülten, İzmir’in deprem Pülten, İzmir’deki valilik ve il
                                          90’ı ve daha fazlası canlı
      ve yağmurla karşı karşıya büyük bir risk  müdürlüklerinin sokak sokak gezerek
                                          faylarla kesilmiş vaziyette.
      altında olduğunu ve bunun sebebinin  kentin sorunlarını görmesi gerektiğini de
                                          Bu canlı fayların her birinin
      dere yataklarının kapatılması ve hava  sözlerine ekledi.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20