Page 16 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mart 2024
P. 16

16     Bedri Cumhur Doğu              Muharrem Candaş ve Fazlı Arınç

                        Türk Güreşinin Efsane Karşıyakalıları
                       sporun kültürel ve toplumsal açıdan  Fazlı Arınç, Demokrat
                       taşıdığı değerlerle de ilişkilidir. Günümüzde Parti Karşıyaka İlçe
                       de Türk güreşi, ulusal ve uluslararası  Başkanlığı'nı yürüttü.
                       düzeyde önemli organizasyonlarda yer  1969-73 yılları arasında
                       alarak, Türk sporunun köklü mirasını temsil İzmir milletvekilliği yaptı.
                       etmeye devam etmektedir.      Bir keresinde belediye
                       Fazlı Arınç: 1943 senesi 61 Kilo Türkiye başkanlığına aday
                       Serbest Güreş           oldu ancak çok az bir
                       Şampiyonu             farkla Osman Kibar'a
                       1942 yılında,           karşı seçimi kaybetti.
                 Güreş:   gerçekleştirilen          Arınç, 1974 yılında
                       Karşıyaka’da
                                         Güreş Federasyonu
      NOST ALJİ
      NOST ALJİ             Anadolu Bölge            Başkanlığı'na getirildi.      1949 yılında İstanbul'da yapılan Avrupa
                       Garbi (Batı)
                                         1976 yılının Mayıs ayında,
                                         53 yaşındayken hayata
                       Serbest Güreş mücadelelerinde 61
                                         veda etti.
                       kiloda mücadele eden Fazlı Arınç, Kaf
                       Sin Kaf'tan Süleyman Uraslı ile yaptığı
                                         Muharrem Candaş
                       mücadeleyi 8 dakika 52 saniye içinde  Grekoromen Dünya Şampiyonumuz:  Şampiyonası'nda ağır sıklette ikinci olan
                                                           Candaş, 1950 yılında ise tarihi bir başarıya
                       tuş ederek İzmir şampiyonu olmuştur. Bu  Türk spor tarihinde unutulmaz bir yere  imza attı. Stokholm'de düzenlenen Dünya
                       başarısıyla birlikte,              sahip olan Muharrem   Şampiyonası'nda Greko-romen stilde 87
     Türklerin Ata Sporu ve Dünyanın En  Kenan Öney ile birlikte            Candaş, 1921 yılında  kilo birinciliğini kazanarak Türk güreş
     Eski Sporlarından Birisi      Türkiye Serbest Güreş              Karşıyaka'da doğmuştur.  tarihindeki ilk altın madalyayı kazanan
     Türklerin tarihi boyunca güreş, önemli  Şampiyonası'nda Batı           Ailesi Sırbistan'dan  isim oldu. Bu
     bir yer tutmuş ve kuşaktan kuşağa  Anadolu Bölgesi'ni               Türkiye'ye göç etmiş  zafer, Türk spor
     aktarılan geleneksel bir spor olmuştur.  temsil etme hakkı            Türklerdendir. Güreşe olan  tarihinde dönüm
     Türk kültüründe köklü bir geçmişi olan  kazanmıştır.               tutkusuyla henüz İzmir  noktalarından biri
     güreş, sadece bir spor dalı değil, aynı  1943 yılında Türkiye           Ticaret Lisesi öğrencisi  olarak kabul edildi
     zamanda birçok geleneksel özellikleri de  Serbest Güreş              iken başladı ve İzmir Demir ve Candaş'ı Türk
     bünyesinde barındırmaktadır. Türklerin ata Şampiyonası Ankara'da         Spor’da profesyonel oldu ve sporunun efsane
                       düzenlendi. Başvekil              kısa süre sonra Karşıyaka  isimleri arasına
                       Şükrü Saraçoğlu,                Spor Kulübü'ne dahil oldu.  yerleştirdi.
                       İktisat Vekili Sırrı Day            Karşıyaka’da dikkat çeken  Sonraki Dönem
                       ve CHP Üst yönetiminin             bir yetenek haline geldi.  ve Spor Sonrası
                       katılımıyla gerçekleşen             Sadece güreş değil, Fazlı  Hayatı
                       bu şampiyonaya                 Arınç ile beraber eğitimini  1952 yılında
                       Türkiye'nin 15                 sürdürdüğü
                       bölgesinden 48                 Ticaret               milli takımı bırakan
                       sporcu katıldı. Fazlı              Lisesi’nde             Muharrem Candaş, güreş
                       Arınç, 61 kiloda                hem de               kariyerinin ardından bir
                       mücadele ederek                 Karşıyaka’da            süre antrenörlük yaptı.
                       Türkiye Şampiyonu                diğer Kaf              Ayrıca spor malzemeleri
                       olmuştur.                    Sin Kaf’lı             üretmek üzere tekstilcilik
                       Fazlı Arınç, Türkiye Şampiyonası'nda  sporcularımız gibi birçok          alanında da faaliyet
                       Eskişehir bölgesinden Ahmet Göker'i  branşta yeteneğini              gösterdi. Mağazası
                       sayı ile yenmiş ve birincilik müsabakasında göstermiştir. Özellikle,        Kemeraltı Beyler
                       Sivas bölgesinden Hamdi Topsakal'ı  basketbolda da çok başarılı          Sokak’taydı. Sporculuk
                       tuş ederek 61 kilo Türkiye Serbest Güreş  sporculardır.              kariyerinin yanı sıra, aldığı
                       şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu büyük Muharrem Candaş’ın            ödüllerle de başarısını
                       başarı, Türk güreş tarihinde önemli bir  Kariyerinin İlk Yılları ve        taçlandırdı. "Lands Kamp"
                       yer tutarken, Fazlı Arınç'ı Türkiye'nin en  Uluslararası Başarılar         ve "Compeonatos de
     sporu olarak kabul edilen güreş, insanlık  başarılı güreşçilerinden biri olarak kabul  1946 yılında milli takıma seçilerek  Europa Madrid Espana" gibi nişanlarla
     tarihindeki en eski sporlardan birisi olarak  ettirmiştir.              uluslararası    ödüllendirildi. Ayrıca Spor Bakanı Fikret
     da bilinmektedir.                Fazlı Arınç'ın             arenada Türkiye'yi  Ünlü tarafından "Republic of Türkiye
     Güreş, Dünya'nın varlığı kabul edildiği ilk   mücadeleci ruhu,            temsil etmeye   General Directorate of Youth and Sport"
     zamanlardan beri yapılan ve evrensel bir    disiplini ve teknik           başlayan Muharrem  kupası ile onurlandırıldı.
     spor olma özelliğini taşıyan bir aktivitedir.  yetenekleri, Türk            Candaş, hızla adını  Muharrem
     Bu spor, insanların bedensel gücünü,      güreşinin gurur             duyurmaya başladı.  Candaş,
     dayanıklılığını ve teknik yeteneklerini     kaynaklarından             İlk uluslararası  spor
     sergileme amacı taşırken, aynı zamanda     biri olmuştur.             başarısını aynı  hayatının
     bir kültür ve toplumsal birlikteliğin simgesi  Kendisi, Türkiye'nin          yıl Stokholm'de  ardından
     haline gelmiştir.                güreş geleneğine            düzenlenen Avrupa  yaşamını sürdürürken solunum yollarındaki
     Türklerin güreş kültürü, yalnızca        katkı sağlayan ve            Şampiyonası'nda 87 rahatsızlıklarla mücadele etti. 19 Ekim
     bedensel güce dayanan bir spor dalı       unutulmaz başarılar           kilo        Pazartesi günü, 88 yaşında hayata veda
     değil, aynı zamanda disiplin, saygı, onur    elde eden önemli bir  serbest stilde bronz        etti.
     ve centilmenlik gibi değerleri de içinde    sporcudur.       madalya alarak elde         Karşıyakalı iki değerimiz; Muharrem
             barındırır. Güreş        Sonraki Dönem ve Spor etti. Ardından 1948 Yaz       Candaş ve Fazlı Arınç, Türk spor tarihinde
             müsabakaları,          Sonrası Hayatı     Olimpiyatları'nda serbest      unutulmaz izler bırakmış birer efsanedir.
             genellikle dostluk ve      1952 yılında Helsinki'de  stilde dördüncü olarak     Onların başarıları, azmi ve tutkusu, Türk
             kardeşlik duygularıyla     düzenlenecek      dikkatleri üzerine çekti.      sporuna değer katmış ve gelecek nesillere
             geçen, saygı ve         olimpiyatlara hazırlanırken                ilham vermiştir. Türk güreşinin bu önemli iki
             hoşgörü ortamı         antrenmanlar sırasında                   ismi, yaşamları boyunca spora ve ülkesine
             sağlayan etkinlikler      el lifleri koptu ve                    hizmet etmiş ve unutulmaz birer miras
             olarak bilinir.         Helsinki hayallerini                    bırakmıştır. Ruhları şad olsun.
             Türklerin tarih         gerçekleştiremedi. Gençlik                 Bu büyük sporcularımız ile ilgili hatıraları
             boyunca güreşe         yıllarında Demokrat                    aktarmaya devam edeceğiz.
             verdiği önem, bu        Parti'ye kaydolan
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20