Page 20 - Karşıyaka Haber Gazetesi Mayıs 2022
P. 20

Mayıs                                                                 20

     Nisan ayında yabancılara 138 konut satıldı


                                         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine olarak gerçekleşti.
                                         göre 2021 yılı Nisan ayında İzmir’de 5  İzmir’de Nisan ayında yabancılara 138
                                         bin 505 olan konut satışı 2022 yılı Nisan  konut satışı gerçekleşti
                                         ayında %53,7 oranında artarak 8 bin 459  İzmir’de Nisan ayında yabancılara
                                         oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları  yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı
                                         Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına  ayına göre %133,9 oranında artarak 138
                                         göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu. oldu.
                                         İzmir’de 2 bin 261 konut ilk defa satıldı Nisan ayında İzmir’de toplam konut
                                         İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı  satışları içinde yabancılara yapılan konut
                                         bir önceki yılın aynı ayına göre %47,8  satışının payı %1,6 oldu. Yabancılara
                                         oranında artarak 2 bin 261 oldu. İzmir’de  yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin
                                         toplam konut satışları içinde ilk satışın payı 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u
                                         %26,7 oldu.             sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya,
                                         İzmir’de ikinci el konut satışlarında 6  333 konut satışı ile Ankara izledi.
                                         bin 198 konut el değiştirdi     Konut satışlarında Buca birinci
                                         İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki  İzmir'de 2022 Nisan ayında en fazla konut
                                         yılın aynı ayına göre %55,9 oranında  satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış
                                         artarak 6 bin 198 oldu. İzmir’de toplam  sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 964
                                         konut satışları içinde ikince el konut  konut satılırken, Buca’yı 841 konut satışı
                                         satışlarının payı %73,3 oldu.    ile Konak, 819 konut satışı ile Karşıyaka,
                                         İzmir’de ipotekli konut satışları 2 bin  641 konut satışı ile Menemen, 630 konut
                                         124 olarak gerçekleşti       satışı ile Bornova, 595 konut satışı ile
                                         İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki  Torbalı, 550 konut satışı ile Karabağlar,
                                         yılın aynı ayına göre %76,3 oranında  500 konut satışı ile Çiğli, 340 konut
                                         artarak 2 bin 124 oldu. Nisan ayında satışı satışı ile Bayraklı ve 316 konut satışı ile
                                         yapılan konutların %25,1’i ipotekli satış  Seferihisar takip etti.
         MHP Karşıyaka’dan      Türkçüler Günü konseri

      Milliyetçi Hareket Partisi Karşıyaka  Milliyetçilik, tarif ve takdimi yapılan yeni
      İlçe Teşkilatı'nın, Deniz Baykal Kültür  bir dünyanın anahtarı, barış, huzur,
      Merkezi'nde düzenlediği Türkçülük  güvenlik ve ekonomik gelişmişliğin asıl
      Bayramı konserinde coşkulu anlar  ve emin teminatıdır. Türk Milliyetçiliği,
      yaşandı. Partililerin ve Karşıyakalıların  geleceğin büyük Türkiye’sinin ve yüksek
      büyük ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar Türk ülküsünün mimarı ve müellifidir.”
      Kaya Kuzucu, Âşık Sefai, Atilla Yılmaz  Milliyetçilik Ruhu Yaşayacak
      ve Grup Göktürkler performanslarını  Gecede konuşan MHP Karşıyaka İlçe
      sergilediler. Türkçülük Bayramı  Başkanı Akif Yılmaz ise, 3 Mayıs 1944
      Konseri'nin açılışında konuşan MHP  olaylarının, Milliyetçi Türk Gençliği'nin
      İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türk  zulme direnişiyle taçlandığını ifade
      Milliyetçiliği'nin, milletin özlemlerini  etti. 3 Mayıs’ın şerefli bir mücadele
      esas alan, tarih ve kültür potasında  olarak milli hafızaya kazındığına dikkat
      eriterek, kaynaşma ve kucaklaşma  çeken Başkan Yılmaz, şöyle devam
      ile sistematik, disiplinli bir düşünce  etti: "Haksızlık karşısında eğilmeyen
      kalıbına döken bir dünya görüşü  Türkçü kahramanlar, haftalarca devam
      ve birlikte yaşama ruhu olduğunu  eden eziyet ve işkenceler karşısında
      vurguladı. Başkan Şahin, şunları söyledi: yılmamış, bu sivil ve demokratik tepki,
      "2023 Türkiye’sine giderken, küresel  bu meşru ve milli duruş, inançlarımızdan  Ak Partili Baran'dan engelli
      emperyalistler her koldan Türk seçmeni  gücünü alarak etkinliğini her zaman
      üzerinde algı oyunlarına girişmişlerdir.  korumuş, bundan sonra da korumaya
      Türk Milliyetçilerinin yapacağı tek şey  devam edecektir. 3 Mayıs 1944 olayları
      öncelikle teşkilatına sadakat ve itaat,  tüm Dünya'ya göstermiştir ki; Varlığını  üretici kooperatifi önergesi
      daha sonra ise yorulmadan, bıkmadan  Türklüğü'nün bekasıyla perçinlemiş,
      Türk milliyetçiliği davasını her platformda şahsiyetini davasının onuruyla
      dile getirmesidir. Türk Milliyetçiliği'nin  bütünleştirmiş bir dava ve düşünce  AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye  Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır
      varlığı, Türk Milleti’nin ortaya çıkışıyla  insanı, hiçbir baskı ve şiddete boyun  Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, engelli kooperatifçiliğe büyük önem verdiğini
      tarih sahnesinde yerini almıştır.  eğmeyecektir. 3 Mayıs, aynı zamanda  üretici kooperatifi kurulması adına İzmir dile getirmekte, çeşitli kooperatifleri
      Milliyetçiliğin 19. yüzyıl ürünü olduğunu  Milliyetçi Türk Gençliği'nin şerefli  Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önerge ürün alımı, fidan dağıtımı gibi
      iddia eden uyduruk batı tezlerinin  mücadelesi olarak milli hafızada gururla  verdi.10-16 Mayıs Engelliler Haftası  yöntemlerle desteklemektedir. O halde
      bizim nazarımızda inandırıcılığı yoktur.  taşınacaktır."       nedeniyle AK Parti İzmir Büyükşehir  ben de diyorum ki İzmir Büyükşehir
                                          Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur  Belediyesi öncülüğünde kentimizin farklı
                                          Baran, engelli vatandaşların toplumda  ilçelerine yayılacak şekilde engellilerin
                                          edindiği yerin İzmir yerelinde daha da  üretime dahil olacağı bir engelli üretici
                                          perçinlenmesi adına önemli bir girişime kooperatifi kuralım. Bu kooperatif ile
                                          imza attı.İzmir Büyükşehir Belediye  birlikte hem şehrimizde en az yüzlerce
                                          Meclisi'nde engelli üretici kooperatifi  engelliye bir istihdam kapısı açmış
                                          kurulması için önerge veren Baran,  olalım, hem de bu modeli Türkiye'ye
                                          "Toplumun kimi kesimlerinde engelliler  örnek hale getirelim." ifadelerini kullandı.
                                          bugün bile yardıma muhtaçlıkla  Baran, "Biz istiyoruz ki 10-16 Mayıs
                                          anılıyor, toplumun dışında görülüyor  Engelliler Haftası, engellilerin sırtının
                                          ve çalışma hayatına dahil edilmek  sıvazlandığı, gönlünün alınmaya
                                          istenmiyor. Halbuki devletimiz son  çalışıldığı bir hafta olmanın ötesine
                                          19 yılda 62 binden fazla engellinin  geçsin ve her bir engellinin topluma
                                          kamuda çalışmaları için atamalarını  onurlu bir şekilde entegrasyonunun
                                          gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerin de  sağlanması adına girişimlerin yarıştığı
                                          devletin bu hassasiyetini sürdürmesi,  bir hafta olsun. Kuru farkındalık
                                          kendi imkan ve hareket kabiliyetleri  değil istihdamla kutlayalım bu tarihi.
                                          doğrultusunda katkı koyabilmeleri çok  Emeğimiz, gayret ve inancımız bu
                                          önemlidir." dedi.AK Partili Baran, "İzmir  yönde." dedi.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25