Page 3 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2019
P. 3

SENİ ASLA           Karakılçık buğdayı
                                            UNUTMAYACAĞIZ
                                                           İzmir’e geri dönüyor
                                                            İzmir Büyükşehir Belediyesi ata to-
                                                            humu karakılçık buğdayının üretimi-
                                                            ni İzmir’de yeniden hayata geçirdi.
                                                            Menemen’de 500 dönümlük arazide
      KASIM - 2019                       Sayfa: 3                     ekim başladı. Buğday üreticilerine
                                                            destek sağlayacak projede tarlaya
                                                            ilk tohumları İzmir Büyükşehir
                                                            Belediye Başkanı Tunç Soyer
                                                            serpti. Ekimine başlanan karakılçık
      Her şey KARŞIYAKA... Karşıyaka İZMİR... İzmir TÜRKİYE için...                        buğdayı üreticilerden alınarak un
                                                            ve ekmek elde edilecek ve halka
      Başkan Tunç Soyer’e                                            karakılçık projesini Seferihisar’da
                                                            ücretsiz ulaştırılacak. Ata tohumu
                                                            başlattıklarını hatırlatan İzmir
                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı
                                                            Tunç Soyer, “Bugün itibariyle
     Avrupa’dan önemli görev                                           bozan, yaşamımızı kirleten
                                                            topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı
                                                            ithal tohumların yerini, yeniden
                                                            Anadolu’nun yerli tohumu almaya
                                                            başlıyor. Bir atalık tohum, karakılçık
                                                            buğdayı, bir kere daha şehrimizi
                                                            ve ülkemizi doyurmak için büyük
                                                            ölçekte üretilmeye başlıyor” dedi.
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
     Soyer’e Avrupa’da önemli bir görev
     verildi. Tunç Soyer, yapılan seçim sonu-
     cunda Kongre’nin Bölgesel Yönetimler
     Meclisi başkan yardımcılarından biri
     oldu. 47 üye devletten, 150 binin üzer-
     inde yerel ve bölgesel yönetimi temsil
     eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
     sel Yönetimler Kongresi’ne katılan
     Tunç Soyer, yapılan seçim sonucunda
     Kongre’nin Bölgesel Yönetimler Meclisi
     başkan yardımcılarından biri oldu. Bu
     görev ile Soyer, Kongre’de Türkiye’den bir
     kenti temsil eden tek büro üyesi olarak da
     önemli bir sorumluluk üstlenmiş oldu. Büro,
     Kongre’nin yerel yönetimlerin stratejileri ve
     uygulamaları ile ilgili önerileri hazırlayan
     en yetkin organı. Tunç Soyer, Türkiye ile
     birlikte diğer Avrupalı yerel yönetimlerin
     öncelik ve tercihlerini temsil edip savun-
     makt an da sorumlu olacak. Seçildiği yeni
     görevden sonra bir teşekkür konuşması
     yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
     Tunç Soyer, “Yerel ve bölgesel yetkililer
     daha sık beraber hareket edip, küresel so- tanıyan Kongre üyelerine teşekkür ederim. yönetimlere ayrıcalıklı bir değer atfediliyor.
     runlara yerel çözümler üretme kapasiteler- 8 bin 500 yıllık tarihi, 4,5 milyonluk nüfusu, İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi;
     ini arttırıyor. Ben de kentlerin sınır ötesi  coğrafi konumu, kültürel, ekonomik ve  hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi
     işbirliklerini güçlendirip, küresel sorunlara  sosyal alanlarda çok büyük sınır ötesi  ilkelerine saygının sağlanması amacıyla
     çözüm üretebilmek için bu göreve talip  etkileşim tecrübesi ile İzmir’in Kongre’nin  görev yapan Avrupa Konseyi’nin 47 üye
     oldum” dedi. Tunç Soyer konuşmasında  çalışmalarına önemli katkılar yapacağını  ülkesi var ve merkezi Strasburg’dadır.
     İzmir’in önemine de değinerek şunları  düşünüyorum”. Yerel ve Bölgesel Yönetim- Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
     söyledi: “Kongre, daha etik, kapsayıcı,  ler Kongresi, Avrupa Konseyi’nin yerel ve  dışında Avrupa Konseyi’nin temel organları
     şeffaf, adil, demokratik, etkin ve meşru  bölgesel yönetimleri temsil eden temel  arasında Bakanlar Komitesi, Parla-
     bir yerel ve Avrupa yönetişimi için bize  organı. 1949 yılında kurulan Avrupa  menterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları
     eşsiz bir fırsat sunuyor. Bana, “başkan  Konseyi, Avrupa çapında görev yapan  Mahkemesi yer alıyor. Kongre, yerel ve
     yardımcısı” sıfatıyla demokrasi, insan  ilk ve en geniş siyasi organizasyon.  bölgesel politikaların tüm alanlarında çal
     hakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri  Yurttaşlara en yakın idari birim olması  ışmalar yürütüyor. Kongre’nin bu yılki
     ve gö ;ç gibi konularda çalışma şansı  sebebiyle kurum içinde yerel ve bölgesel  toplantısında “Demokrasiyi Koruyan Bel-
                                         ediye Başkanları” teması işlendi.
                                          Karşıyakalı çocuklar


                                          Atatürk’ün izinde

                                           Karşıyaka’daki en önemli tarihi  odasını,
                                           miraslardan biri olan Latife Hanım  Latife Hanım´ın çalışma odasını ve o
                                           Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, 10 Kasım  dönemde kullanılan eşyaları yakından
                                           Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk  görme şansı bulan öğrenciler, daha
                                           Haftası dolayısıyla Doğa Koleji  sonra köşkün bahçesindeki Atatürk
                                           öğrencilerini ağırladı. Mustafa Kemal  Fotoğrafları Sergisi’ni gezdi. Karşıyaka
                                           Atatürk’ün            Belediyesi tarafından, Atatürk’ün
                                           annesi Zübeyde Hanım’ın ömrünün  aramızdan ayrılışının 81. yılı anısına
                                           son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği  hazırlanan videonun çekimlerinde
                                           tarihi köşkü rehber eşliğinde gezen  de rol alan çocuklar, Atatürk’e dair
                                           yaklaşık 60 ilkokul öğrencisi, ziyarette  düşünce ve duygularını “Yolunda
                                           duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk,  yürümekten asla yorulmayacağız”,
                                           Zübeyde Hanım ve Latife Hanım’ın  “Senin yolun bizim yolumuz”, “Seni
                                           balmumu heykellerini, Zübeyde  çok ama çok özledik” ve “Rahat uyu
                                           Hanım´ın son günlerini geçirdiği  Atam” sözleriyle dile getirdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8