Page 3 - Karşıyaka Haber Aralık 2019
P. 3

SENİ ASLA          CHP Karşıyaka’da
                                            UNUTMAYACAĞIZ
                                                            kongre tarihi
                                                            belli oldu                                                            CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı
                                                            Yönetim Kurulu, genel kurul
                                                            kararını olağan toplantısında aldı.
      ARALIK - 2019                       Sayfa: 3
                                                            Kongrenin 18 Ocak 2020 tarihinde
                                                            Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda
                                                            yapılacağını açıklayan CHP
                                                            Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
      Her şey KARŞIYAKA... Karşıyaka İZMİR... İzmir TÜRKİYE için...                        genel kurul kararıyla ilgili olarak
     Başkan Tugay yol haritasını anlattı                                     mizin ilan ettiği kongre takvimine
                                                            şöyle dedi:”CHP Genel Merkezi-
                                                            göre delege seçimlerimizi Karşıyaka
                                                            İlçe örgütü olarak 27 mahallemizde
                                                            tamamladık. Cumhuriyet Halk

     Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.   çok yakında görmeye başlayacaksınız.  kendi ihtiyacını karşılayacak bir sistem
     Cemil Tugay, Emekli Astsubaylar Derneği  Çöplerin evlerde ayrıştırılarak toplanması,  kurabilmesini sağlamak istiyoruz. Yeşil
     Karşıyaka Şubesi’nde, Kaymakam Ali  bazı özel atıklar için özel sistemler  bina konsepti, dikey bahçeler, yağmur
     Rıza Çalışır’ın da katılımıyla gerçekleşen  kurulması ve bu konu üzerine bir kültür  suyu toplama sistemleri gibi projeler
     buluşmada 8 aylık görev sürecini  oluşturmak için kapsamlı bilinçlendirme  üzerine çalışıyoruz. Karşıyaka
     değerlendirdi.           çalışmaları yapılması gibi projelerimiz  muhtemelen Türkiye’de bütün bunların
     Karşıyaka’nın uzun yıllardır    var. Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı  hepsinin birden en yoğun şekilde
     süregelen sorunlarının çözümü için  sağlayacak önlemler alacağız, kent  uygulandığı ilçe olacak” dedi. Sosyal
     projeler geliştirdiklerini aktaran Başkan  içinden başlattığımız ağaçlandırma  projeleriyle de fark yaratmaya devam
     Tugay, özellikle temizlik ve çevre  hamlesini tüm gücümüzle sürdüreceğiz.”  edeceklerini vurgulayan Tugay, “Kent Koop
     konusunda önemli bir atılım içerisine  Yakın zamanda Karşıyaka’daki ikinci  Gıda Marketlerin yerine, yeni bir market
     gireceklerini söyledi. Bu çalışmaların  Güneş Tarlası’nı da kuracaklarını ifade  sistemini getireceğiz. Yakın zamanda
                                         İzmir’in 4 tane büyük üretici kooperatifinin
                                         ürünlerinin satılacağı bir market açacağız.
                                         Hem üreticiye destek vereceğiz hem de
                                         vatandaşımızın sağlıklı ürünlere çok uygun
                                         fiyatlarla ulaşmasını sağlamış olacağız.
                                         Süpermarket anlayışı ile değil, eski tanzim
                                         satışlar gibi daha küçük boyutlu marketler
                                         ile bunu yapacağız. İki köyümüzdeki
                                         tarımsal faaliyetleri canlandırmak için  Partimizin Karşıyaka İlçe Olağan
                                         başlattığımız faaliyetler sürecek. Yamanlar  Kongre tarihimizi gelen talepler
                                         domatesinin ardından baharda arıcılık,  doğrultusunda bugün yaptığımız
                                         sonrasında zeytin ve zeytin ürünleri  olağan yönetim kurulu toplantısına
                                         üzerine çalışmalarımız olacak. Meslek  yeniden değerlendirdik. 18 Ocak
                                         edindirme kurslarımız olacak, Mutfak  2020 Cumartesi günü saat 10:00’da
                                         Sanatları Akademisi açacağız. Bunların  Suat Taşer Açık Hava Tiyatro
                                         ötesinde Karşıyakamızı teknoloji üssü  salonunda yapılmak üzere
                                         haline getirmek için de önemli projeler  belirledik. Bu kongrenin tek
                                         hayata geçireceğiz. Bir Teknoloji Merkezi  kazananının Cumhuriyet Halk
                                         açacağız. Bizim dışımızda iki üniversite de  Partisi olması için elimizden geleni
     ilk ayağında temizleme sistemi ve araç  eden Tugay, “Karşıyaka Belediyesi,  bu merkeze ev sahipliği yapacak. Bundan  yapacağız. Önümüzdeki kongre ve
     yenilenmesi, personel eksikliğinin  İzmir’in en büyük güneş santrallerinden  sonraki aşamada ise en büyük hayalim  kurultay süreci ile birlikte kenetlen-
     giderilmesi gibi konular üzerine  birine sahip olacak. Ayrıca her bina için  olan bir Teknokent kurmak var. Ayrıca  ip, iktidara giden yolda partisini bir
     çalıştıklarını dile getiren Tugay, şöyle  kendi kullanım ihtiyacını karşılayacak  kültür ve sanat tesislerimizi geliştireceğiz.  adım daha öne taşıyacak kadroların
     devam etti: “Çalışmalarımızın daha önemli şekilde bir güneş paneli satın alma  İki kapalı yüzme havuzu, engellilere özel  oluşacağına inancımız tamdır.
     olan kısmı ise geri dönüşüm ve atılan çöp  sistemi oluşturmak üzere bir özel banka  bir havuz ile buz pateni sahası da mutlaka  Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka
     miktarının azaltılması ile ilgili. Türkiye’ye  ile görüşmeler yapmaya devam ediyoruz.  hayata geçireceğimiz projeler arasında”  İlçe Başkanlığı Olağan Kongremiz
     örnek olacağına inandığım pek çok projeyi Uygun bir kredi anlaşmasıyla her binanın  diye konuştu.     tüm örgütümüze hayırlı olsun.”
      Mavişehir’deki arsayı Karşıyaka Belediyesi aldı

      TOKİ tarafından, planlarda     Tugay, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki  adına en iyi şekilde değerlendireceğiz”  bunun içindir. Arsaların satılacağını
      ‘belediye hizmet alanı’ olan buna karşın  Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi  dedi.Karşıyaka Belediyesi’nin satın  duyduğu andan itibaren yanımızda olan
      İstanbul’da müzayedeyle satışa çıkarılan  Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin  aldığı arsa gibi teklif verilmeyen diğer iki  Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç
      Mavişehir’deki 8,5 dönümlük arsayı  ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Haluk  alanı da halka kazandırmak istediklerini  Soyer’e, Genel Sekreterimiz Buğra
      Karşıyaka Belediyesi satın aldı.21 milyon Karabulut bugün İstanbul’da yapılan  vurgulayan Başkan Tugay, şöyle devam  Gökçe’ye, İstanbul’da bizimle olan Genel
      400 bin TL bedelle arsayı özel mülkiyete  müzayedeye katıldı. Üç arsaya da alıcı  etti: “Ayrıca aynı planlarda açık spor alanı Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin’e ve
      geçmekten kurtaran Karşıyaka    çıkmazken, müzayede sonunda planlarda ile rekreasyon alanı olarak geçen diğer iki Emlak İstimlak Daire Başkanı Haluk
      Belediye Başkanı Dr. Cemil     ‘belediye hizmet alanı’ olarak görülen  arsanın da özel kişi ve   Karabulut’a teşekkür ediyoruz.”
      Tugay, “Halkın arsasını halk için  arsayı 21 milyon 400 bin TL bedelle  kurumlar tarafından
      değerlendireceğiz. Bu süreçte yanımızda  Karşıyaka Belediyesi aldı.Karşıyaka  alınmasına İzmir Büyükşehir
      olan Büyükşehir Belediye Başkanımız  halkının kullanması amacıyla kamunun  Belediyemiz ile birlikte
      Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz” elinde olması gereken mülklere sahip  mücadele etmek için
      dedi. Aynı müzayedede satışa sunulan ve çıkmak ve satışa konu arsaların kamu  müzayedeye katıldık. Ancak
      planlarda ‘açık spor alanı’ ile ‘rekreasyon  yararına kullanılmasını sağlamak için  herhangi bir talip çıkmayınca
      alanı’ olan iki arsaya ise alıcı çıkmazken,  mücadele ettiklerini vurgulayan Belediye  biz de teklif vermedik.
      Başkan Tugay bu alanlar için de TOKİ ile  Başkanı Dr. Cemil Tugay “Kamu adına  Önümüzdeki süreçte TOKİ ile
      masaya oturacaklarını açıkladı.Karşıyaka üzerimize düşeni yapmak ve halkımızın  bu iki alan için de pazarlığa
      Mavişehir’de bulunan ve planlarda  hakkını korumak için Büyükşehir  oturacağız. Karşıyaka halkının
      belediye hizmet alanı, açık spor alanı  Belediyemizin temsilcileri ile İstanbul’da  müşterek kullanımında olması
      ve rekreasyon alanı olarak belirlenen üç  düzenlenen müzayedeye katıldık.  gereken bu arsaların özel
      arsa, TOKİ tarafından bugün İstanbul’da  Müzayede sonuna kadar bekledik ve  mülkiyete geçmesi halinde
      düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı. ‘belediye hizmet alanı’ olan 8,5 dönümlük ileride plan değişiklikleri
      Devlet / TOKİ mülkiyetinde olan bu  arsayı, vadeli olarak ödenecek şekilde  yolu ile ticari / özel
      arsaların, kamu dışındaki özel kuruluş  21 milyon 400 bin liraya almış olduk.  kullanıma konu edilmesi ve
      veya şahıslara satılmaması adına;  Kamuya çok önemli bir alan kazandırdık.  dönüştürülmesinden endişe
      Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil  Yola cepheli bu arsayı Karşıyaka halkı  duyuyoruz, mücadelemiz
   1   2   3   4   5   6   7   8