Page 7 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2019
P. 7

Kasım                                                                   7

                                          Karşıyaka’da “Ödev Evleri” açılıyor

                                          Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım  gençler için başvuruların devam ettiği
                                          İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki  projeye ilişkin, 0232 399 40 74-75-76-
                                          hafta önce başvuruları kabul   77 - 78 numaralı telefonlardan detaylı
                                          edilmeye başlanan ‘Ödev Evi’ projesi,  bilgi alınabilecek. Projenin çocukların
                                          kısa sürede büyük ilgi gördü. 300  yanı sıra, aileler açısından da önemli
                                          ilkokul ve ortaokul öğrencisinin kayıt  bir uygulama olacağını ifade eden
                                          yaptırdığı ve başvuruların devam ettiği  Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil
                                          proje, 4 Kasım Pazartesi günü itibari- Tugay “Çalıştıkları için okul sonrasında
                                          yle faaliyete geçti. Buna göre; Çarşı  çocuklarını özel etüt merkezlerine
                                          Kültür Merkezi, Ahmet Piriştina Kültür  göndermek zorunda kalan, kalabalık ev
                                          Merkezi Kütüphanesi, 80. Yıl Cumhuri- nüfusu ya da fiziki yetersizlik nedeniyle
                                          yet Semt Kütüphanesi, Bülent Ecevit  çocuklarına sağlıklı çalışma ortamları
                                          Kültür Merkezi Kütüphanesi, İsmail Cem sunamayan, okuma yazma bilmedikleri
                                          Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hasan Ali  için derslerine yardımcı olamayan, işten
                                          Yücel Semt Kütüphanesi ve Ali Rıza  yorgun gelip yeterli ilgiyi gösteremeyen
                                          Bodur Eğitim Merkezi’nde, hafta içi her  ailelerimiz var. Hem ebeveynleri üzen
                                          gün 15.00 ile 19.00 saatleri arasında,  ve sıkıntı yaşatan hem de çocukların
                                          7 - 14 yaş grubundaki çocuklara okul  eğitim hayatlarında başarısızlığa yol
                                          sonrası etüt hizmeti verilecek. İlkokul  açan bu gibi sorunlara çözüm üretmek
                                          ve ortaokul çağındaki öğrencilere ders  amacıyla ‘Ödev Evi’ projemizi faaliyete
                                          çalışabilecekleri sağlıklı ve güvenli  geçiriyoruz. Bu merkezlere devam
                                          ortamlar sunmayı hedefleyen Ödev  eden çocuklarımız, üniversiteli abla
                                          Evleri’nde üniversiteli gençler görev  ve ağabeyleri ile ödevlerini yapmış
                                          yapacak. Çoğunluğu eğitim fakül- olarak evlerine gidecek. Bir yandan da
                                          telerinde okuyan 40 genç, çocuklara  arkadaşları birlikte etkileşimde bulunma,
                                          derslerinde destek verecek, ödevleri  birlikte ders çalışma, sosyalleşme
                                          için yardımcı olacak. Bu sayede üni- imkanı bulacaklar. İlerleyen süreçte pro-
                                          versiteli öğrenciler de tecrübe edinme  jemizi daha da yaygınlaştırmayı umuyor,
                                          ve bütçelerine katkı sağlama imkanı  katkı sağlayacak üniversiteli
                                          bulacak. Hem 7 - 14 yaş arası öğrenciler gençlerimize ayrıca teşekkür ediyorum”
                                                           dedi.
                                          hem de gözetmenlik yapmak isteyen
      Ak Parti’li Çiftçioğlu’ndan

     Karşıyaka’ya üniversite önerisi


     Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail  Gerçekten çok garip”.
     Çiftçioğlu bugün yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Tugay ilçeye verdiği sözleri yerine
     Karşıyaka’ya üniversite önerisi getirdi  getirmiyor.10 bin metrekare kapalı alanı
     ve Karşıyaka Belediyesi’ne bu konuda  olan bu kompleksin yapılış amacında 35
     çağrıda bulundu. İsmail Çiftçioğlu’nun  yatak kapasiteli sağlık merkezi, kari-
     açıklaması şöyle:         yer ofisi, geriatri merkezi, çalgı aletleri
     “İçinde bulunduğu maddi sıkıntı  eğitim merkezi gibi gencinden yaşlısına
     nedeniyle ilçedeki Sosyal Yaşam  kadar herkese sosyal imkan sağlamak
     Kompleksi’ni İzmir Büyükşehir   vardı. Bu nedenle AK Parti olarak satışa
     Belediyesi’ne devreden Karşıyaka  ilişkin red oyu verdik. Mevcut komplek-
     Belediyesi’nin, mevcut vergi borçları  sin, ilçemizin yararına olacak bir alanda
     nedeniyle kasasına tek kuruş koyamadığı  kullanılmasını istedik. Büyükşehir’e
     ortaya çıktı. Büyükşehir’e devredilen  satıldığında da aynı amaca uygun olarak
     tesis de ilgisizlik nedeniyle aylardır boş  kompleksin kullanılmasını talep etmiştik.
     kaldı. Sosyal Yaşam Kompleksi’nin  Başkan Tugay da meclisteki canlı yayında
     özel firmalara peşkeş çekilmesine asla  bunun için elinden geleni yapacağını
     müsaade etmeyeceğiz. Mevcut yerin  söylemişti. Karşıyaka’da böyle bir kom- Halk Eğitim Müdürü Korkmaz,
     Bakırçay Üniversitesi’ne verilmesi öneri- pleksin ihtiyacına da dikkat çekmişti.
     yoruz. Sağlık ya da eğitim üssü olarak  Ancak bugüne geldiğimizde Başkan
     rahatlıkla kullanılabilecek 10 bin metreka- Tugay, ‘Orası artık Büyükşehir’in tasar- İzmir İşkur müdürünü ziyaret etti
     relik merkez, Karşıyaka Belediyesi’nin iş  rufunda, ben ilgilenmiyorum’ diyor. Yazık
     bilmez yöneticileri yüzünden boş durumda  çok yazık. Karşıyaka Belediyesi daha
     bekliyor. Bakırçay Üniversite’mizin Tıp  parasını tahsil edememişken, birtakım
     Fakültesi için yer aradığını biliyoruz. Gelin  özel İşletmeler binada tadilat için keşif  Resmi kurum müdürlerini ziyaretler- cileriyle birlikte Türkiye İş Kurumu
     burayı üniversiteye verelim, ilçemize  çalışmaları yapmaya başlamışlar.  ini sürdüren Karşıyaka Halk Eğitim  (İş Kur) İzmir İl Müdürü Kadri Kabak’ı
     üniversite kazandırmış olalım. Karşıyaka  Karşıyaka’da yaşayanların vergileri ile  Merkezi ve ASO Müdürü Suat  makamında ziyaret eden Karşıyaka
     Belediyesi’nin liyakatsız isimler tarafından  yapılmış bir tesisin, birilerine peşkeş  Korkmaz, İzmir İşkur müdürünü zi- Halk Eğitim Müdürü Suat Korkmaz, İş
     yönetiliyor. Karşıyaka halkının menfaatler- çekilecek ortamın Karşıyaka Belediye  yaret etti. Beraberinde kurum yöneti- Kur Müdürü Kadri Tabak ile bir süre
     ini sonuna kadar savunacağız. Mayıs  Başkanı tarafından hazırlanması, çok                          sohbet ettiler.
     ayında yapılan meclis toplantımızda,  acı bir durum. Eğer orası amacına uygun                        Karşıyaka ve
     karşı oylarımıza rağmen Karşıyaka  kullanılmayacaksa devletimizin üniversi-                         Karşıyaka Halk
     Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sosyal  tesine satılabilir. Bakırçay Üniversite’mizin                     Eğitim Merkezi
     Yaşam Kompleksi’nin satışına dair yetki  Tıp Fakültesi için yer aradığını, buna ilişkin                   bünyesindeki
     aldı. Tugay, büyük kompleksi tapudan  çalışma yaptığını biliyoruz. Eğer Cemil                        çalışmalarıyla
     Büyükşehir’e devretti. Lakin aylar öncesi  Tugay, Karşıyaka’ya değer katma konu-                       ilgili bilgi veren
     tapu devrini yapmış olmasına rağmen  sunda samimi ise bu kompleksin Bakırçay                         Suat Korkmaz,
     halen bu satıştan kasasına bir kuruş para  Üniversitesi’ne satılması hususunda öncü                     İş Kur Müdürü
     koyamadı. Sebebi ise        olabilir. Özel işletmelere peşkes çekilmes-                        Kadri Tabak ile
     belediyenin vergi borçları. Bu mevzuatı  in, böyle bir yatırım kamu gücünün elinde                      Karşıyaka’da
     bile bilmiyorlar. Satıştan önce  kalarak Karşıyaka’mıza bir değer katsın.                          iş ve istihdam
     vergi borçlarını yapılandıracaksın,  Bakırçay Üniversitesi’nin tıp fakültesi                         alanlarında nel-
     planlayacaksın, sonra satışı yapacaksın.  açma noktasına imkanları varken bizlere                      er yapabileceği
     Cemil Tugay’ı bu işleyişte yanlış yönlen- düşen görev, üniversitenin Karşıyaka’ya                      konusunda
     diren bürokratlar derhal görevden alınmalı. kazandırılmasını sağlayarak tüm kamuo-                      görüş alış
     Karşıyaka Belediyespor’a bağış almayı  yunun takibini buraya çekmek. Bu konuda                        verişinde
     bilen yöneticiler bu durumu bilemiyor mu?  üzerimize düşeni yapmaya hazırız. “                        bulundu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12