Page 7 - Karşıyaka Haber Aralık 2019
P. 7

Aralık                                                                  7

                                         Karşıyaka’da ambalaj atıkları çöpe


                                          değil, geri dönüşüme gidecek                                          Doğal kaynakları ve çevreyi korumak, metal, cam ve kompozit atıklarını
                                          israfı önlemek ve gelecek nesillere  (süt, çerez ambalajları vb.) belediye
                                          daha yaşanabilir bir dünya bırakmak  tarafından verilen mavi torbalarda
                                          için çalışan Karşıyaka Belediyesi,  biriktirecek. Torbalar haftada
                                          ilçede yeni bir dönem başlatıyor.İlk  iki kez, belirli gün ve saatlerde
                                          etapta iki mahallede hayata geçirilen  dışarı çıkarılacak. Atıklar araçlarla
                                          ve tüm ilçeye yayılacak sistemle,  toplanırken, vatandaşlara tekrar boş
                                          artık ambalaj atıkları kaynağında ayrı  torbalar verilecek. Ayrıca; atık pil,
                                          toplanacak ve çöpe karışmadan geri  bitkisel atık yağ, elektronik atık ve
                                          dönüşüme kazandırılacak.Karşıyaka  tekstil atıklarını teslim etmek için de
                                          Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol  0232 363 13 31 - 248 numaralı
                                          Müdürlüğü tarafından yürütülen  telefondan ilgili ekiplere
                                          “Ambalaj Atıklarının Kaynağından  ulaşılabilecek.İlk aşamada iki
                                                           mahalle ile başlatılan sistem, 2020
                                          Ayrı Toplanması” sisteminin ilk
      Mavişehir’deki Peynircioğlu                      uygulama alanları Bostanlı ve   yılında ilçenin tamamında hayata
                                          Atakent oldu. Bu hafta itibariyle iki
                                                           geçirilmiş olacak. Ambalaj atıklarını
                                                           çöpe karışmadan geri dönüşüme
                                          mahalledeki ev ve iş yerleri tek tek
     Deresi’nde ezber bozan dönüşüm                      ziyaret edilerek; Belediye Başkanı  kazandıracak uygulama
                                          Dr. Cemil Tugay’ın mektubu, tanıtım
                                                           sayesinde; doğal kaynaklar ile
                                          broşürü ve atık poşetleri vatandaşlara çevrenin korunmasına, enerji
                                          teslim edilmeye başlandı. Halkı bilg- tasarrufuna, küresel ısınmanın
     İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel  kurulacak. Derenin etrafında, 15 bin me- ilendirmeyi amaçlayan ziyaretler bir  yavaşlatılmasına ve ülke ekonomisine
     iklim kriziyle mücadele kapsamında  trekaresi karbon tutan bitkilerin oluşmak  haftada tamamlanacak ve bölgedeki  katkı sağlanacak, israf
     Peynircioğlu Deresi’nde dönüşüm projesi  üzere 40 bin metrekarelik yeşil alan  17 bin konut ile iş    önlenecek, katı atık depolama
     başlattıİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin  düzenlemesi yapılacak.     yerlerinin tamamına ulaşılacak.  alanlarının daha sağlıklı, verimli ve
     küresel iklim kriziyle mücadelesi sürüyor.  Bu alanlara Akdeniz iklimine uygun  Ardından da uygulamaya  uzun süre kullanılmasına olanak
     Belediye, karbon emisyonunu düşürmek,  fidanlar dikilecek, oyun alanları,  geçilecek.Yeni sistem çerçevesinde  tanınacak.
     yoğun kentleşmenin neden olduğu hava  etkinlik alanları ve güneşlenme terasları  vatandaşlar; kağıt-karton, plastik,
     sıcaklığını azaltmak ve taşkın riskini  kurulacak. Yağmur suyunun yeraltına
     asgariye indirmek için çevreci bir dönüşüm karışmasını sağlayacak geçirimli bisiklet
     projesi başlattı. Biyoçeşitliliği ve kentteki  ve yürüyüş yolları sayesinde ise
     yeşil alan miktarını arttırmayı da  deredeki taşkın riski azaltılacak. Etkinlik
     hedefleyen proje için Mavişehir’deki  alanında 90 metrekarelik meyve duvarı da
     Peynircioğlu Deresi ilk uygulama alanı  oluşturulacak. Alanda polen toplamak için
     seçildi.Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli  uzun yol kat eden arıların ve böceklerin
     hibe programı HORIZON 2020 tarafından  dinlenmesine olanak sağlayacak 10
     desteklenen “Doğa Esaslı Çözümler”  böcek evi de inşa edilecek.11 milyon
     projesi kapsamındaki ıslah çalışmaları,  349 bin TL’ye mal olacak projenin 2020
     derenin Karşıyaka kent merkezi ile  yılının Temmuz ayında tamamlanması
     Çamaltı Tuzlası’na kadar uzanan  planlanıyor.HORIZON 2020 kapsamında
     bölümünde yoğunlaşıyor. Bu çalışmalarda  “Doğa Esaslı Çözümler” projesi 2017’de
     beton kullanılmayacak; dere etrafındaki  39 uluslararası proje arasından seçilerek
     beton kalıp kaldırıldıktan sonra toprak,  2,3 milyon Euro hibe almaya hak kazandı.
     çelik kafeslerle desteklenecek ve toprağa  Böylelikle İzmir, İngiltere’nin Liverpool ve
     tohum püskürtülerek yeşil dere duvarı  İspanya’nın Valladolid şehirleriyle birlikte
     oluşturulacak. Bu duvarın üzerine ise  öncü ve uygulayıcı şehir oldu.
     iki kilometre uzunluğunda yeşil bir çit
      Karşıyaka, 3. Kültür ve Çevre


     Sempozyumu’na hazırlanıyor
      Karşıyaka Bel-                  çeşitli alanlardan uz- İzmir Orman İşletme Müdürü
      ediyesi, kentin                 manlar bildiriler su-
      yazılı belleğini                 narak; Karşıyaka’nın  Ersen Çetin göreve başladı
      oluşturmak ve                  dünü, bugünü ve
      bilimin ışığında                 geleceğine dair
      geçmişten                    araştırmalarını
      geleceğe ayna                  ve çalışmalarını   İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal
      tutmak amacıyla,                 katılımcılarla    Şahan’ın İstanbul Orman Bölge Müdür
      önümüzdeki                    paylaşacak. Bildi-  Yardımcılığı makamına atanmasından
      yıl üçüncü kez                  rilerde; Karşıyaka  sonra boşalan İzmir Orman İşletme
      “Karşıyaka                    Tarihi, Arkeoloji ve  Müdürlüğü makamına Muğla Orman Bölge
      Kültür ve Çevre                 Müzecilik, Sanat   Müdürlüğüne bağlı Yılanlı Orman İşletme
      Sempozyumu” düzenleyecek. Bilim,  Tarihi - Etnografya, Turizm - Bölgesel  Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak
      kültür, sanat ve edebiyat insanları  Kalkınma, Coğrafya, Çevre Su ve  görev yapan Ersen Çetin atandı.13 Aralık
      tarafından sunulacak bildiriler,  Bitki Kültürü, Edebiyat ve Halk Bilimi,  2019 Cuma günü Muğla Orman Bölge
      sempozyumun ardından kitap ha-  Kentsel Koruma ve Planlama, Peyzaj  Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun ile birlikte
      line getirilecek.Karşıyaka Beledi- - Flora - Fauna, Mimari, Sosyoloji,  İzmir’e gelen İzmir Orman İşletme Müdürü
      yesi Kültür Müdürlüğü tarafından  Spor, Yerel Yönetimler - Afet Yönetimi  Ersen Çetin’i yeni görevinde başlatan
      25 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasında  - Kentsel Dönüşüm ile Tarım ve Koop- İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince
      gerçekleştirilecek “3. Karşıyaka  eratifçilik konu başlıkları ele alınacak. ; Çetin’e görevinde başarılar diledi.İzmir
      Kültür ve Çevre Sempozyumu” için  Organizasyona katılmak isteyenler,  Orman Bölge Müdürü Derince ; İzmir Or-
      hazırlıklar başladı. Yaklaşık bir yıl  bildiri özetlerini 15 Haziran 2020  man İşletme Müdürlüğü’nün ormancılık
      sürecek hazırlık çalışmaları; yerel yö- tarihine kadar Karşıyaka Belediyesi  çalışmalarının çeşitliliği ile gerek de
      neticiler, akademisyenler ve belediye  Kültür Müdürlüğü’ne iletebilecek. 15  sosyal yapısının çeşitliliği ile ciddi görev
      görevlilerinin yer aldığı Onur Kurulu,  Temmuz’da da kabul edilen bildiriler  ve sorumlulukların düştüğü bir müdürlük
      Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu iş  açıklanacak. Sempozyum sonrasında,  olduğunu genç meslektaşı Ersen Çetin’in
      birliğinde yürütülecek.Sempozyumda tüm bildirilerin yer alacağı bir kitap  çalışma azmi , disiplini ve uyumlu bir
      bilim insanları, akademisyenler ve  yayımlanacak.          ekip çalışması ile bu görevi başarıyla
                                         yürüteceğine inandığını kendilerinin her
                                         zaman yanında olacaklarını söyledi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12