Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2019
P. 8

Kasım                                                                   8
     Lise öğrencileri Yamanlar’da çevre temizliği yaptı     Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri  sizler için çalışmaya devam edeceğiz.
     tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak  Her zaman yanınızda ve destekçiniz
     amacıyla kurulan ‘Eco Team’ grubu,  olacağız” dedi. Etkinliğe katılan Okul
     Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla  Müdürü Murat Yılmaz, Müdür Yardımcıları
     Yamanlar’da çevre temizliği yaptı. Gönüllü Cemil Gül, Ebru Yalgın ile matematik
     öğrencilere tam destek veren Karşıyaka  öğretmenleri Çiğdem Polat ve Gülay Artan
     Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay  da destekleri için Karşıyaka Belediyesi’ne
     “Gençlerimizin herkese örnek olmasını  ve Başkan Tugay’a teşekkür etti. Bayraklı
     diliyorum” dedi. Lise öğrencisi 40 gencin  Anadolu Lisesi’ndeki ‘Eco Team’ grubunun
     katıldığı çevre temizliği, Yamanlar Piknik  mimarlarından biri olan öğretmen Gülay
     ve Mesire Alanı çıkışından itibaren 2  Artan “Yaklaşık 3 yıl önce Bayraklı İlçe Mil-
     kilometrelik güzergahta gerçekleştirildi.  li Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Sorunlarımızdan
     Belediye tarafından tahsis edilen otobüsle  Sorumluyuz Projesi’ kapsamında çevre
     alana giden öğrenciler; okul yöneticileri  konusunu ele alarak grubumuzu kur-
     ve öğretmenlerinin gözetiminde gru- duk. Gönüllü öğrencilerimiz haftada iki
     plara ayrılarak yol kenarında temizlik  gün formalarını giyerek nöbet tutuyor ve
     çalışması yaptı. Öğrencilerin eldivenlerle  yere çöp atan arkadaşlarını düdük çalıp
     torbalara doldurduğu çöpler arasında  uyarıyor. Düdük sesiyle uyarılan öğrenci
     bebek bezi, kağıt mendil ve su şişelerinin  yere attığı çöpü alıp çöp kutusuna atıyor.
     fazlalığı dikkat çekti. Belediye Temizlik  Bu sayede artık yere çöp atmamaya
     İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği  başladılar. Bunun yanı sıra ormanlık
     çalışma süresince bir ambulans da hazır  alanların önemine dikkat çekmek amacıyla
     bekletildi. Temizliğin ardından öğrencilere  çevre temizlikleri yapıyoruz. Bu sezonun
     öğle yemeği ikram edildi. Çevre gönül- ilk etkinliğini Yamanlar’da gerçekleştirdik.
     lüsü öğrencilere teşekkür eden Karşıyaka  Karşıyaka Belediyesi’ne destekleri için çok
     Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Sizleri  teşekkür ediyoruz. Son derece başarılı
     yürekten kutluyor ve alkışlıyorum. Sizin  olan ‘Eco Team’ projesini İlçe Milli Eğitim
     gibi pırıl pırıl gençleri tanıdığım için çok  Müdürlüğümüzün destekleriyle diğer  Karşıyaka’da gece gündüz çöp mesaisi
     mutlu oldum. Yaptığınız çalışma çok  okullara da yaymak istiyoruz. Toplumdaki
     önemli ve anlamlı. Herkese örnek olmanızı çevre bilincini güçlendirmek için
     diliyorum, teşekkür ediyorum. Bizler de  faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
                                          Daha temiz ve sağlıklı bir kent yaratmak  Sistemi iyileştirmek adına çalışmalarını
                                          için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka  sürdüreceklerini vurgulayan Karşıyaka
                                          Belediyesi, vatandaşlardan gelen  Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay
                                          talepleri de dikkate alarak çöp toplama  “Yaptığımız düzenlemelerle;
                                          saatlerinde değişikliğe gitti. Hem çevre  sabah evinden çıkan vatandaşlarımızı
                                          ve görüntü kirliliklerinin azaltılması,  çöp dolu konteynerlerle değil, temiz
                                          hem de trafikte aksama olmaması  sokaklar ile karşılamayı hedefledik.
                                          adına akşam ve gece mesailerine  Çöp kamyonlarının trafikte yol açtığı
                                          ağırlık verildi. Daha önce, üç vardiya  aksamaların da önüne geçmeyi
                                          halinde yapılan çalışmaların yüzde 70’lik amaçladık. Akşam ve gece mesaisine
                                          kısmı 07.00 ile 15.30 saatleri arasında  dönüş yaparken, özellikle dar sokaklarda
                                          gerçekleştirilirken, yeni düzenleme ile bu gürültü ile rahatsızlık oluşturmayacak
                                          yoğunluk saat 20.30 sonrasına kaydırıldı. şekilde programımızı şekillendirdik. Araç
                                          Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Temizlik  gereçlerin yetersizliğinden ve personel
                                          İşleri Müdürlüğü tarafından, konteyner- eksikliğinden kaynaklanan sorunları
                                          lerin daha hijyenik hale getirilmesi için  da zaman içerisinde çözerek hizmet
                                          hazırlanan program da Kasım ayı  kalitemizi daha da artıracağız. Ekipler-
                                          itibariyle uygulanmaya başlandı.  imiz gece gündüz özveriyle çalışırken,
                                          Belediye Çevre Koruma Kontrol   vatandaşlarımız bize destek vermezse,
                                          Müdürlüğü ekiplerinin de katkı sağladığı  atıklar konteyner dışına bırakılırsa,
                                          çalışmalarla, ilçe genelinde çöp  gelişigüzel yerlere çöp atılırsa, daha
                                          kutularının daha yoğun şekilde yıkanıp  temiz bir kent yaratmamız ne yazık ki
                                          temizleneceği ve ilaçlanacağı belirtildi.  mümkün olmaz. Karşıyakalılar genel
                                          Karşıyakalıların tüm belediye hizmetler- olarak çevre konusunda oldukça duyarlı
                                          inde olduğu gibi, çöp ve temizlik konu- ancak her bir yurttaşımızın katkısına
                                          sundaki talep ve şikayetlerini de 0530  ihtiyacımız var. Herkesin bizimle el ele
                                          125 13 55 numaralı WhatsApp Hattı’na  olmasını istiyor, daha fazla hassasiyet
                                          iletebileceği kaydedildi.     çağrısı yapıyoruz” dedi.

     Lokomotif Tiyatrosu’ndan yılın komedisi
      Erden Büke’nin yazıp yönettiği  Kültür Merkezi’nde saat 20:00’da
      ‘’Ölümü Gör” tiyatrosu 23 Kasım’da  başlayacak olan “Ölümü Gör” adlı
      Karşıyaka’da Ahmet Piriştina Kültür  tiyatronun biletleri 30TL’den satılıyor.
      Merkezi’nde sahnelenecek. 23 Kasım  Oyunun konusu ise şöyle: “Ufuk,
      Cumartesi günü Ahmet Piriştina  Sinek prodüksiyon adlı reklam
                         şirketinde çalışan pısırık, pasif,
                         korkak ana kuzusu bir keke-
                         medir, bu özellikleri yüzünden
                         herkes onu kullanmakta ve
                         çıkar sağlamaktadır, bir gün
                         tüm bu olumsuzluklardan dolayı
                         hastalanır ve iki haftalık ömrünün
                         kaldığını öğrenir. Ve bu kalan iki
                         haftada bambaşka bir ufuk olarak
                         herkesten intikam almak için
                         planlar yapmaya başlar. Baştan
                         sona komedinin tüm unsurlarının
                         kullanıldığı oyun seyirciye
                         bol kahkahalı keyifli dakikalar
                         yaşatıyor.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13