Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi Haziran 2020
P. 8

Haziran                                                                  8
     Ak Partili Çiftçioğlu'ndan opera binası tepkisi

                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşa  olan firmanın daha önce opera binası
                                         edeceği opera binasının ihalesini  inşa etmiş olması gerekiyordu ve ihaleye
                                         alan konsorsiyumdaki iki firmadan  giren dört firmanın üç tanesi bu özel
                                         Avusturyalı şirketin çekilmesinin ardından, şarttan dolayı elendi. Tekliflerin çok uygun
                                         projeye ortağı Çağdan Mühendislik'in  olması nedeniyle maalesef özel şarttan
                                         devam etmesine karar verilmesine Ak  dolayı ihaleyi alamadı. İhaleye katılan
                                         Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail  Çağdan Mühendislik, bu ihaleyi alabilmek
                                         Çiftçoğlu'ndan tepki geldi.     için Avusturyalı bir firma ile anlaşarak
                                         AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail  ortaklaşa girerek ihaleyi aldı. Diğer firmalar
                                         Çiftçioğlu, 429 milyon TL'ye ihaleyi alan  arasında en yüksek fiyatı vermesine
                                         konsorsiyumdan Avusturyalı şirketin  rağmen özel şartı tutturduğu için ihale
                                         ihaleden çekilmesiyle 'firmalar için daha  bu firmada kaldı. Belli bir süre geçtikten
                                         önce opera binası inşa etmiş olması'  sonra da Avusturyalı firma ortak ihaleden
                                         şartının ortadan kalktığını belirterek,  ayrıldı. Asıl önemli süreç burada başladı.
                                         "Diğer firmalar da bu şarta uymuyordu,  Çünkü Çağdan Mühendislik, istenilen
                                         daha düşük fiyatla ihaleye girmişlerdi.  özel şartı taşımıyordu. Bu firma özel şartı
                                         Büyükşehir Belediyesi 102 milyon TL daha sağlayamadığı halde, İzmir Büyükşehir
                                         fazla para isteyen bu firmayla neden ihaleyi Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yetkisiyle
                                         yaptı? Nakdi heba ediyor. İzmir'in bekleyen ihaleye devam ettirildi. Halen devam
                                         bir sürü sorunu var. Bu para o sorunların  ediyor. Diğer firmalar yaklaşık 327 milyon
                                         çözümünde kullanılabilirdi" dedi.?İzmir  TL'lik bir teklif vermişlerdi. Şu an bu
                                         Büyükşehir Belediyesi tarafından 25  ihaleyi yapan firma 429 milyon TL teklif
                                         Eylül 2018'de törenle temeli atılan Opera  verdi. Eğer belediye yetkilileri tercihini en
                                         İzmir'de, ihaleye Çağdan Mühendislik  düşük teklifi veren firmayı tercih etselerdi,
                                         ile katılan Avusturyalı şirket, maliyetlerin  102 milyon TL parası Büyükşehirin
                                         yükselmesini gerekçe göstererek geçen  kasasına kalacaktı. Bu parayla da İzmir'in
                                         yılın son aylarında projeden çekilmeyi  sorunlarına çözüm bulunabilirdi" dedi.
                                                           İzmir'in kaynaklarının verimli
                                         talep etti. Büyükşehir Belediyesi, Başkan
        Karşıyaka’da filyasyon                      Tunç Soyer'in onayıyla işi Kasım 2019'da  kullanılmadığını vurgulayan Çiftçioğlu,
                                                           "Bu CHP zihniyeti anlı şanlı törenlerini
                                         Çağdan Mühendislik'e devretti. Ancak bu
                                         devirle, konsorsiyumun 102 milyon lira
                                                           yapıyor, maalesef devamı getirilmiyor.
     çalışmaları hızını kesmedi                       daha yüksek teklif vermesine rağmen  Nakdi heba ediliyor. Kaynaklar verimli
                                         aldığı ihaleyi kazanma şartı ortadan
                                                           olarak kullanılamıyor. Biz bu konunun
                                         kalkmış oldu.İhaleye giren diğer firmaların, hukuki olarak takipçisi olacağız" ifadelerini
                                         Çağdan Mühendislik ve Avusturyalı şirketin kullandı.
                                         verdiği tekliften daha az teklif verdiğini ve  Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis
      Karşıyaka’da filyasyon çalışmaları tüm görevlerini en iyi şekilde sürdüren  bu firmaların değerlendirilmesi gerektiğini  Üyesi Adem Öztürk ise, şöyle konuştu: "Bu
      hızıyla devam ediyor. Karşıyaka İlçe  ekip arkadaşlarının takdir edilmesi  belirten Karşıyaka AK Parti İlçe Başkanı  gözde yerin acil çözüm bekleyen sorunları
      Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil,  gerektiğini ifade eden Dr. Çığırgil  İsmail Çiftçioğlu, şunları söyledi: "Bu  varken, burada yapılan vurgundan dolayı,
      çalışmaların artarak devam ettiğini ve şöyle dedi:          binanın gündeme gelmesinin nedeni  102 milyon TL'lik bir fark heba edildi. 102
      çok yarar sağlandığını belirtti.  “Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü  ihale sürecinde mide bulandırıcı şeylerin  milyon TL'lik bir para bu sorunların çözümü
      Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü   bünyesinde son derece çalışkan   olması. Bunlardan ilki, bu ihale yapılırken  için harcanacakken neden böyle çeşitli
      Dr. Yıldıray Çığırgil, filyasyon  doktor, eczacı ve sağlık görevlisi tüm  özel bir şart konulmuştu. Binayı yapacak  yollarla heba edilmeye çalışıyor?"
      çalışmalarının şu kritik dönemde  arkadaşlarım korona virüs önlemleri
      çok yararlı ve gerekli olduğunu ifade  için büyük fedakârlık gösterdi.
      ederek, “Filyasyon bir hastalığın  Göstermeye de devam ediyorlar.
      toplumda etkilediği insanların tespit  Öncelikle insan sağlığı olan işleri
      edilmesi. Kontrollerinin yapılması,  uğruna ailesinin haftalarca yüzünü
      ayrıca bu şahısların çevre ve diğer  görmeyen, eşine çocuğuna hasret
      kişilerle ilişkisini belirleyerek  kalan arkadaşlarımız oldu. Filyasyon
      yayılmasının engellenmesi, hastalık  çalışmalarında son derece başarılı
      odağının kurutulmasıdır” diye   olarak sağlık açısından büyük iş
      tanımladı. Dr. Çığırgil, Karşıyaka İlçe  yapıldığını söyleyebilirim. Bize
      Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sağlık  bu konuda destek olan Karşıyaka
      önlemlerini tam alarak çalışmalarını  Kaymakamımız Ali Rıza Çalışır ve İl
      mahalle mahalle yaptığını belirtti.  Sağlık Müdürlüğümüz ekipleri, başta
      Zaman zaman zorluklarla      müdürümüz olmak üzere herkese
      karşılaşmalarına karşın yine de  teşekkür ederiz.”                                            Müftü İsa Gürler                                         camiileri denetledi


                                          Koronavirüs tedbirleri altında  koordinasyonunda ziyaretler yapıldı
                                          Karşıyaka’da ibadete açılan camiilerde  Ziyaretlerde ayrıca maske ve
                                          Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler’in  dezenfektan dağıtımı yapıldı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13