Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2019
P. 5

Kasım                                                                   5


        Atatürk             Dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük  adamıdır O. Binlerce kitabı şerh düşerek  dele etmişti O.
                                         okuyacak kadar bilime düşkün. “Hayatta
                                                           Silah arkadaşlarından Fahrettin Altay’ın
                        liderlerden biridir Atatürk. Türk Milletinin
                        yetiştirdiği en önde gelen isimlerden
                                         en hakiki mürşit ilimdir” demişti O.
                                                           da dediği gibi, Türk ve Müslüman bir
                                         Din konusunda gerçekten üst seviyede,
                        biridir O.
                                                           anne babadan dünyaya gelmiş,
                        Milli Mücadele’de birliği temin eden bir
                                                           yaşta babadan yetim kalmış, annesi
                        lider. Muharebe meydanlarında   sağlam bilgilere sahip bir şahsiyetti O.  ecdadı Türk olan bir insandı. Küçük
                                         Türk Milleti inandığı dini öz kaynağından
                        düşmana göz açtırmayan bir kumandan.  öğrensin, Kur’an’ın ne dediğini bilsin  Zübeyde Hanım’ın yanında ilk din
                        Anadolu topraklarından emperyalistleri  istemiş. Kur’an’ı ilk kez Türkçeye çevirtip  bilgisini almıştı. İyi bir Müslümandı O.
                        kovan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini  bastırmış, ücretsiz dağıttırmış, Hak  Müslümanlığın istediği gibi dürüsttü,
                        kuran. Sosyal, ekonomik ve fikri  Dini Kur’an Dili adıyla Kur’an’ın bilimsel  temizdi, iyilikseverdi, kalp kırmazdı.
                        alanlarda yaptığı devrimlerle ulusunu  çevirisini yaptırmış, Peygamberimizin  Vatanı ve milleti için kendini vakfetmişti
                        kısa zamanda yüzyıllar boyu ileri  hadislerini ihtiva eden Sahih-i Buhari  O.Sadelik içinde yaşadı hayatı boyunca.
                        götürmüş, büyük devlet adamı…   isimli eserin Türkçe çevirisini yaptırıp  Hiçbir bireysel çıkar ve mülk peşinde
                        Şairin dediği gibi:        halka ücretsiz dağıttırmış O.   koşmadı. Ömrü savaşlar, sıkıntılar,
                        Doğudan geldiğinde bakılmamalıymış, “İslam Dini son ve en mükemmel dindir.  zorluklar içinde geçti. Buna rağmen
                        Nerede bunalırsa vatan, oradaymış O! Son din olmasının nedeni de budur.  fazilet ve erdemini daima muhafaza
                        Çanakkale’den sağ dönenler anlatıyor Dinime gerçeğin kendisine nasıl  etmiştir O.Döneminde dünya şampiyonu
                        Ateş onu yakmaz, gülle devirmez  inanıyorsam öyle inanıyorum”    olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan için
                        Öyle bir imanmış, öyle bir güven  demişti. İnancını hayatının her  hazineye şöyle bir mektup yazmış O.
                        Sanki tek başına bir orduymuş O!  safhasında vicdanının en mutena  “Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet’e
                        Vatan toprağı ve insan beyni… Bu iki  yerinde muhafaza etmişti O.  1000 lira ikramiye ödeyiniz. Not: Bu para
                        şey, asla işgal altında olamazdı O’na  Hurafeciliğe ve taassuba karşı çıkmıştı  kasım ayı maaşımdan kesilecektir.”
                        göre. Çünkü birincisini kaybeden ulusal  O. Dini istismar edenlere, din maskesi  İzmir’de yaptığı bir konuşmada şöyle
                        bağımsızlığını, ikincisini kaybeden  altında insanları sömürenlere, din  demiştir O: “Benim naçiz vücudum, bir
                        bilimsel bağımsızlığını yitirmiş olurdu.  kisvesine bürünerek insanları  gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye
         İSA GÜRLER          Onun için “Bağımsızlık benim    aldatanlara ve kötülük yapanlara, dini  Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”
                                         istismar ederek maddi, manevi, politik
                        karakterimdir” demişti O. Onun için “
                                                           Özlemle, minnetle, rahmetle anıyoruz
        Karşıyaka Müftüsü       Cumhuriyet aklı hür, vicdanı hür, irfanı  çıkar sağlayanlara, insanları Allah’a  Onu. Ruhu şad olsun. Makamı âli,
                        hür nesiller ister” demişti O.
                                         kulluk yerine kendine kul ve köle olmaya
                                                           mekanı cennet olsun. “En büyük eserim”
                                         çağıranlara karşı çıkmıştı. Onlarla müca-
                                                           dediği Cumhuriyetimiz var olsun.
                        Aynı zamanda büyük bir düşünür ve fikir
      Tehlikeli oyun!..
      Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah  sembolize edilmektedir.
      Evi’nin yanında yer alan Karşıyaka  İşte böylesine anlamlı olan ve
      İnsan Hakları Anıtı çocukların  Karşıyaka’nın simgelerinden
      tehlikeli oyun alanı oldu.    birisi durumundaki Karşıyaka İnsan
      1992 yılında heykeltraş Bihrat  Hakları Anıtı şimdi çocukların
      Mavitan tarafından yapılan Karşıyaka tehlikeli oyun aracı oldu.
      İnsan Hakları Anıtı çoğunluğu,  Zaman zaman çeşitli yaş grubundaki
      demokrasiyi simgeleyen üç    çocukların yatay vaziyette denize
      elemandan oluşmakta. Bu nedenle  doğru yükselen anıtın en tepesine
      tek bir kompozisyon değil. En büyük kadar tırmanarak aşağıya doğru
      eleman, insan haklarına açılan kapı.  kaymakta. Karşıyakalılar anıtın
      Bu kapının içinden insan haklarına  oyuncak olmasının bir yana, son
      ulaşacak bir yol geçip sonsuza  derece tehlikeli olduğunu da ifade
      ulaşmakta ve toplumun bu yolda  ederek, gerekli tedbirlerin alınmasını
      yapılacak ilerlemenin beklentisi  istiyorlar.
                                         KASİAD’tan Kışa Merhaba Kokteyli
                                          Karşıyaka Sanayici ve İş Adamları  Çarşı Derneği olarak kurulduğunu ve
                                          Derneği (KASİAD) Karşıyakalıları  zaman içinde Karşıyakalı Sanayici
                                          “Kışa Merhaba” Kokteylinde bir araya  ve İşadamları bünyesine toplayarak
                                          getirdi. KASİAD’ın Karşıyaka Çarşısı  güçlü bir STK haline geldiğini ifade
                                          Ses Pasajındaki merkezinde yapılan  etti. Özsakallı, derneğin gelecekle ilgili
                                          kokteyle Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza projelerinden de bilgi verdi. Karşıyaka
                                          Çalışır, Karşıyaka Emniyet Müdürü  Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, kurucu
                                          Kaan Coşkun, Karşıyaka Nüfus Müdürü  başkan Yılmaz Temizocak ve yine eski
                                          Ertuğrul Öcek, Karşıyaka Müftüsü İsa  başkanlardan kurucu yönetim kurulu
                                          Gürler, Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü  üyesi Osman Avcı’ya da plaket verildi.
                                          İsmail Emetli, Karşıyaka İlçe Sağlık  nFotoğraf: Vehbi Moğol
                                          Müdürü Dr.
                                          Yıldıray Çığırgil,
                                          Derneğin Kurucu
                                          Başkanı Yılmaz
                                          Temizocak ile
                                          yeni ve eski
                                          başkan ve
                                          yöneticiler, STK
                                          Başkanları,
                                          üyeler katıldı.
                                          Karşıyaka
                                          Sanayici ve
                                          İşadamları
                                          Derneği
                                          Başkanı Süley-
                                          man Özsakallı
                                          yaptığı açılış
                                          konuşmasında,
                                          derneğin
                                          Karşıyaka
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10