Page 5 - Karşıyaka Haber Aralık 2019
P. 5

Aralık                                                                  5

      Yeni Yılınız Kutlu Olsun                       Asr Suresinde.           hoş bir seda imiş” derken, bu dünyada


                                                          hoş bir sesin, güzel bir davranışın
                                         Peygamberimiz; “insanların çoğunun
                                                          sonsuza dek kalacağını, hayırla
                                         iki değerli nimetin kıymetini yeterince
                                         bilemediklerini, bunlardan birinin sağlık,
                                         diğerinin de boş vakit olduğunu” bildirmiş.  anılacağını ifade etmiş.
                                                          Vatanımızı kurtaran, Cumhuriyetimizi
                       Göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçti  “Hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten  kuran Ulu Önder Atatürk, O’nu yetiştirip
                       koca bir yıl. 2019 yılının sonuna geldik.  önce boş vaktin, ihtiyarlamadan gençliğin  milletimize armağan eden Zübeyde
                       Birkaç gün sonra yeni bir yıla, 2020 yılına  kıymetini biliniz” buyurmuş.  Hanım… Dünyamızı bilgiyle aydınlatan,
                       girmiş olacağız. Bu yıl içinde yaşadığımız  Atalarımız; “Bugünün işini yarına bırakma” davranışlarıyla bize örnek olan,
                       tatlı-acı, iyi-kötü her şey artık anılarda  demiş. “Vakit nakittir” demiş. Zamanın  arkalarında hoş bir seda bırakan
                       kalacak. Bütün servetler feda edilse,  her türlü maddi değerden daha geçerli  insanlar...
                       geçen yılın bir saniyesini dahi geri  olduğunu, insan hayatında önemli bir  Her zaman şükranla anıyoruz onları, hoş
                       getirmeye gücümüz ve imkanımız yok. Su  yere sahip olan bilginin, paranın ve birçok sedalarını doyasıya paylaşıyoruz. Yeni
                       gibi akan, en büyük sermayelerle bile geri  değerin zaman içinde elde edilebileceğini, bir yıla girerken geçmiş yılın ve yılların
                       getirilemeyen zamanı, acaba gerektiği gibi  ama boşa geçirilmiş zamanın geri  muhasebesi yapılarak gelecek zaman
                       değerlendirebiliyor muyuz?     getirilemeyeceğini söylemiş.    dilimini daha iyi kullanma bil-
                       Geçmiş yıllarını hatırlayıp da   Şüphesiz maddeten ve manen     inci kazanılmalı. İnsan kendi kendini
                       hayıflanmayan kaç mutlu insan vardır  ilerlemenin, teknik ve medeniyet yarışını  sorgulamalı. Önceki zamana göre kâr
                       acaba dünyada? Çoğumuz, keşke şunları  kazanabilmenin yolu, zaman   mı etmiş, zarar mı etmiş? İyilikleri mi
                       yapsaydım, şunları da yapmasaydım de- sermayesini en verimli şekilde  fazla, kötülükleri mi çok? Ne kadar insan
                       mekten kendimizi alamayız belki de… değerlendirmekten geçmekte. Zamanı  gönlüne girmiş, ne kadar insan gönlünden
                       Zamana yemin edilerek, onun insan  verimli kullanmayan, israf eden toplumlar,  çıkmış?
                       hayatındaki yerine ve önemine    teknik güce, medeni üstünlüğe, ekonomik  Yeni yılın milletimize ve bütün insanlara
                       dikkat çekilmiş, zamanı ve ömrü iyi  bağımsızlığa sahip olamamakta.  hayırlar getirmesini, yoksulluğun, açlığın,
                       değerlendirmemenin, boşa geçirmenin
         İSA GÜRLER         büyük bir ziyan olduğu bildirilmiş, okumak,  İnsanın en büyük sermayesidir zaman.  doğal felaketlerin yaşanmadığı, savaş ve
                                                          terör gibi üzücü olayların son bulduğu bir
                                         Kıymetini bilmeli. İsraf etmemeli. Zamanı
                       öğrenmek, çalışmak, yararlı işler yapmak,
                                         ve ömrü iyilikle, doğru, güzel adımlarla
                                                          dönem olmasını, insanlığa huzur ve barış
        Karşıyaka Müftüsü      hak ve hukuku gözetmek, insanî ve ahlakî  yararlı hale dönüştürmeli.  getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu
                       değerlere riayet etmek emredilmiş Kutsal
                                                          olsun. Her şey gönlünüzce olsun.
                                         Büyük şair Bâki; “Baki kalan, bu kubbede
                       Kitabımızın
     İmzalar atıldı, Karşıyaka Çarşısı yenilenecek
     Karşıyaka Belediyesi, kentin en önemli  başlıklı proje çalışması; DEÜ Mimarlık
     marka değerlerinden biri olan Karşıyaka  Fakültesi’nde görevli 5 akademisyenin
     Çarşı’nın revizyonu için Dokuz Eylül  öncülüğünde yürütülecek. Çarşı bölgesinin
     Üniversitesi (DEÜ) ile iş birliği protokolü  işlevsel ve mekânsal dinamiklerinin ortaya
     yaptı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay  konulacağı, alanın gelişimine yönelik
     ve Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar arasında  çalışmalara kaynak olacak araştırma,
     imzalanan proje protokolü çerçeves- analiz, sentez ve temel gelişme
     inde, DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından  stratejilerinin oluşturulması hedefle-
     Çarşı’nın revizyon çalışmalarına  necek.Analiz ve anket çalışmaları; esnaf,
                               bölge halkı ve resmi
                               kurum, kuruluşlar,
                               sivil toplum örgütleri ve
                               derneklerin katılımıyla
                               çalıştaylar yapılacak.
                               Elde edilecek ver-
                               iler doğrultusunda
                               temel gelişme strate-
                               jileri ve senaryoları
                               oluşturulacak. Son
                               aşamada hazırlanacak
                               rapor, ulusal çapta
                               düzenlenmesi
                               planlanan ‘Kentsel
                               Tasarım Yarışması’nın
                               şartnamesine de esas
                               olacak.Karşıyaka
                               Çarşı’yı yıllar boyu
                               sorunsuz şekilde
                               yaşayacak bir bölge
                               haline getirmeyi hedefl-
                               ediklerini
                               aktaran Belediye
                               Başkanı Dr. Cemil
                               Tugay “Karşıyaka’nın
                               kalbi ve vitrini   Karşıyaka Kızılay’dan Zübeyde Hanım
                               konumundaki Çarşı
                               bölgesini, Karşıyaka  Huzurevi’ne giysi yardım kolileri
                               markasına yakışır hale
                               getirmek
                               istiyoruz. Dokuz Eylül  Türk Kızılay Karşıyaka
                               Üniversitesi Mimarlık  Şubesi, Zübeyde Hanım
                               Fakültesi ile yaptığımız  Huzurevi’ne topladıkları giysi
                               iş birliğinin bu yolda  yardım kolilerini teslim etti.
                               bizlere çok değerli  Türk Kızılay Karşıyaka Şube
                               katkılar sağlayacağına  Başkanı Kamil Karadeniz
                               inanıyor, destekleri  “Sizlerin destekleriyle,
                               için şimdiden çok  Zübeyde Hanım
                               teşekkür ediyorum. En  Huzurevi’nde kalan değerli
     akademik destek sağlanacak. Anket  kısa sürede protokolümüzü uygulamaya  büyüklerimize verilmek üzere
     ve çalıştaylar ile bölge esnafı, halk ve  geçirecek; yıllardır süregelen sorunlara  giysi yardım kolilerimiz kurum
     sivil toplum örgütleri de sürece dahil  bilimin ışığında kökten çözüm sağlamak,  idarecilerine teslim edildi.
     edilecek.“Karşıyaka Çarşı Bölgesini  çocuklarımıza daha çağdaş ve daha güzel  Sağlıklı ve güzel günlerde
     Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel  bir Çarşı bırakmak için el ele çalışacağız”  kullanmaları dileğiyle”
     Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekânsal  dedi.             açıklamasında bulundu.
     Gelişme Senaryolarının Oluşturulması”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10