Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Haziran 2020
P. 5

Haziran                                                                  5

       Kalp kırmayalım          kimse, kıyamet günü namaz, oruç, zekât  Ak sakallı bir koca, bilmez ki hali nice Müslümanı elinden ve dilinden diğer

      gönül incitmeyelim         gibi ibadetlerle gelen ama aynı zamanda  Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar  insanların zarar görmediği kimse olarak
                                                           tarif etmiş. “Mü’min, insanların malları
                                         ise,
                        birine kötü söylemiş, birine iftira atmış,
                        diğerinin malını yemiş, bir başkasının
                        kanını dökmüş, başka birini dövmüş  Yunus Emre der hoca, gerekse var bin  ve canları hususunda kendisine güven
                                         hacca
                                                           duydukları kimsedir” buyurmuş.
                        olarak Allah’ın huzuruna gelen, yaptığı  Hepsinden iyice, bir gönüle girmektir. İnsanın saygınlığına uygun davranmak,
                        ibadetlerin sevabı kötülük ettiği bu  Yunus Emre, yaptığı ibadetlerin  kalp kırmaktan, gönül incitmekten
                        insanlara dağıtılan, hak sahibi insanların  bilincinde olan bir kimsenin, bir insana  kaçınmak, gönül yapmak en büyük
                        alacakları bitmeden de sevapları  zarar verecek, bir insanın kalbini kıracak  erdemlerden biridir.
                        biterse, onların günahları alınıp üzerine  kadar duyarsızlaşmaması gerektiğini  Ayrım yapmadan bütün insanların
                        yüklenilen ve böylece cehenneme atılan  bildirmiş.          kalplerini kırmamaya, gönüllerini
                        kimsedir.”             Bir diğer gönül insanı Hz. Mevlânâ ise  incitmemeye dikkat edelim. İnsanlara
                        Sevgili Peygamberimiz bu hadisinde,  şöyle demiş; “ Kâbe, Azer’in oğlu İbrahim  zarar verici davranışlardan mutlaka
                        bol miktarda ibadetleri yanında birçok  Peygamber’in inşa ettiği bir binadır. Zarar kaçınalım. Daima gönüller yapmaya
                        kul hakkı ihlallerinde de bulunmuş olan  görse tamiri eskisinden daha mükemmel  bakalım.
                        bir müslüman tipinden söz ederek bu  bir şekilde mümkündür. Gönül ise  O gönül ki nazargâh-ı ilâhidir.
                        kişinin ahirette uğrayacağı ziyan ve  Allah’ın nazargâhıdır. İnsanoğlunun kalbi  O gönül ki Allah’ın tahtıdır. O gönül ki
                        hüsranı gerçek iflas olarak nitelemiş.  kırılırsa ne yenisi yapılır, ne de ustası  Yunus’un “Dostun evi gönüllerdir” dediği
                        Müslümanın yalnızca bazı ritüelleri  bulunabilir.”          gibi Allah’ın evidir. O gönül ki beden
                        uygulayarak görevlerini tamamlamış  Bu ifade asla Kâbe’ye atfettiğimiz önemi  coğrafyasının beytullahıdır. Her türlü
                        sayılmayacağını, aynı zamanda   örseleyici, göz ardı edici bir ifade değildir. saygı ve hürmete layıktır.
                        insanlara zarar vermekten, insanların  Anlatılmak istenen şudur; Kâbe bütün  Yunus Emre’nin ;
                                         kutsallığına rağmen, nihayet maddi
                        onurlarını rencide etmekten, haklarını
                                                           “Gönül Çalab’ın tahtı, Çalap gönüle baktı
         İSA GÜRLER          gasbetmekten kaçınması gerektiğini,  malzemeden yapılmıştır. Söz gelimi  İki cihan bedbahtı, kim gönül yıktı ise”
                                                           dediği gibi, gönül yıkan bedbaht olur
                        insanlara zarar verici, kalp kırıcı,
                                         zarar görse tamiri eskisinden daha
        Karşıyaka Müftüsü        gönül incitici davranışların yapılan  mükemmel bir şekilde mümkündür.  iken, gönül yapan, gönül alan Allah’ı razı
                                         Ama onun da varlık sebebi olan insanın,
                                                           etmiş olur, Allah’ı hoşnut etmiş olur.
                        ibadetleri boşa çıkaracak kötü bir eylem
                        olduğunu bildirmiş.        Allah’ın nazargâhı ve imanın tecelligâhı  Başta sevdiklerimiz olmak üzere,
      Bir gün sahabelerle otururken Hz.  Bu hadisin manasını çok güzel kavrayan  olan kalbi kırılacak olursa tamiri mümkün  insanların gönüllerini ilgiyle, sevgi ve
      Peygamber; “Sizce müflis kimdir?”  gönül insanı Yunus Emre, bu gerçeği  olmaz. İnsanın gönlünü kırmamaya özen  saygıyla güler yüzümüzle, tatlı dilimizle
      diye sormuş. Yanında bulunan    herkesin anlayabileceği bir şekilde şöyle  göstermiyorsan Kâbe’ye gösterdiğin  alalım. Çalab’ın tahtı olan gönülleri,
      sahabeler; “Bize göre müflis hiçbir  ifade etmiş;          saygı şeklî olmaktan öteye geçmez. şefkatle merhametle onarıp sevgiyle
      eşyası kalmamış, bütün mal varlığını  Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın  Hz. Peygamber, kimseye zarar  muhabbetle yapmaya çalışalım.
      kaybetmiş kimsedir” demiş. Bunun  namaz değil,            vermemiş, kimsenin kalbini kırmamış,  Gönül alanlardan olabilmek dileğiyle…
      üzerine Sevgili Peygamberimiz şöyle  Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz  kimsenin gönlünü incitmemiş. Bilakis  Esen kalın.
      buyurmuş: “Benim ümmetimden müflis  değil              kırılan kalpleri onarmış.
      Karşıyaka’daki denetlemelere
       oda temsilcisi de katılacak
     Karşıyaka’daki restoran, kafe ve buna  Orman Müdürü İsmail Emetli, İzmir Ticaret
     benzer kuruluşların Korona Virüs önlemleri Odası Restaurant ve Cafe Temsilcisi Ercan
     kapsamında yapılacak olan denetlemelere Çelikkaya, İlhami Karabay, Çiğli Esnaf
     oda temsilcisinin de katılması kararlaştırıldı Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Lokantacılar
     Karşıyaka Kaymakamlığı Toplantı  Odası Yönetim Kurulu Üyesi Soner Şahin,
     Salonu’nda; Karşıyaka Kaymakamı  Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde
     Ali Rıza Çalışır’ın başkanlığında,  görevli Dr. Nurhayat Kunduk, Karşıyaka
     Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü  Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü
     Koordinasyonu’nda yapılan toplantı  Semra Demir katıldı.Karşıyaka İlçe
     çok olumlu geçti.Toplantıya Karşıyaka  Kurumları ve meslek odalarından
     Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka  temsilcilerin katıldığı toplantıda İl
     Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay,  Hıfzıssıhha kararlarına istinaden
     Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü    Karşıyaka İlçesi’nde hizmet veren
     Dr. Yıldıray Çığırgil Karşıyaka İlçe  restoran, kafe, lokanta vb. kuruluşların
     Emniyet Müdürü Kaan Coşkun,    denetimlerine oda temsilcilerinden birer
     Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanı  katılımcı ile destek verilmesinin uygun
     Ahmet Karaman, Karşıyaka İlçe Tarım ve  olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.                                         Personelinden Müftü                                          Gürler'e sürpriz

                                          Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler'e  müftü Gürler'e "Babalar Gününüz kutlu
                                          personeli sürpriz yaparak, "Babalar  olsun" diyerek verdi.Personelinin bu jesti
                                          Günü"nü kutladı.Mesainin sona   karşısında kendilerine teşekkür eden
                                          ermesinden sonra hep birlikte Karşıyaka müftü İsa Gürler, "Beni düşünmeniz
                                          İlçe Müftüsü İsa Gürler'in makam  bile yeter. Hepinize ayrı ayrı teşekkür
                                          odasına giderek, ellerindeki hediyeyi  ederim" dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10