Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi Haziran 2020
P. 6

Haziran                                                                  6


      Nefes alamıyoruz          üzerimize çöküyorlar.       görme, sosyal yaşam vb.      özelliklerini geliştirme ve kanıtlama
                       Irkçı polis memuru, Floyd’un yaşam
                                                          ihtiyacı hissetmektedir. Fakat, bu
                                         Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı:
                       hakkına nasıl saygı duymuyorsa,  Statü, başarı, itibar, tanınma.  ihtiyacın karşılanabilmesi için, diğer alt
                       uluslararası sermaye de canlıların  Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi  basamaklardaki ihtiyaçların yeterince
                       yaşam hakkına saygı duymuyor. Küresel  başarıyla tamamlama, yaratıcılık.  karşılanmış olması gerekmektedir. Aksi
                       kapitalizm her gün dünyayı biraz daha  Bunlar içerisinde en öncelikli olanı  takdirde bireyin kendini gerçekleştirmesi
                       ele geçirmekte. İçinde yaşadığımız  fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyacını  mümkün olamayacaktır.
                       salgında da görülebileceği gibi,  giderememiş bir kişi için diğer ihtiyaçların  Ancak, nüfusu sürekli tırmanmakta
                       insanlığı sona doğru yaklaştırmakta.  bir önemi yoktur. İkinci basamaktaki  olan dünyamıza baktığımızda, gıda, su
                       Sahipsiz kalan insanlarda yaratılan ve  güvenlik ihtiyacı ise, korunma,  ve güvenlik konuları insanın en temel
                       çaresizlikten doğan hasar ve panik çok  barınma, kural ve yasalara uyma gibi  konuları olmasına rağmen, maalesef
                       büyük.               gereksinimlere dayanmaktadır. Kişi,  henüz halledilememiş olduğunu
                       Kapitalist sistemin bile özüne aykırı  buna bağlı olarak korku ve kaygısını  görüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve
                       olarak, üretimden kazanılan kaynaklar,  azaltacaktır. Ardından önce sosyal  Tarım Örgütü’ne göre, 53 ülkeden 113
                       yatırım yapılmayıp, finans sistemine  ihtiyaçlar, hemen sonrasında ise değer  milyon insan açken, bu rakam; Covid-19
                       aktarılıyor. Üretim düştükçe düşüyor ve  verilme, sayılma ihtiyacı gelir. İnsanlar  sonrasında iki katına çıkmış. Dünyanın
                       milyarlarca insan açlık sefalet yoksulluk  tek başına yaşayamazlar, yaşamlarını  %40’ı ise yetersiz besleniyor. Sorun
                       ve yoksunluk içinde. Buna bir de salgını  sürdürebilmek için başkalarının varlığına  ise, yeterli kaynak olmaması değil,
                       ekledik. Tek güvencemiz doğayı da geri  gereksinim duyarlar. Başkalarıyla birlikte  kaynakların dengeli dağılamaması. Bu
                       dönülmez bir şekilde yok ediyoruz. Bir  yaşama ve başkaları tarafından kabul  çözülemedikçe sorun bitmeyecek.
                                         görme arzusu, arkadaşlık, sevme ve
                                                          İnsanın, en azından kendi varlığını
                       felaket bu.
        SEVGİ MOLVA          İnsandan, doğadan, canlıdan yana olan,  sevilme gibi duygular insanlar için  korumak için, canlı yaşamının bir parçası
                                                          olduğunu kabul edip, acilen eşitliği,
                       aklı başında, düşünebilen her uygar
                                         çok önemlidir. Birey hem kendisine
                       insanın sesini çıkarması gerek.
                       İnsan ihtiyaçları için tutarlı bir taslak  güven ve saygı duyulmasını isterken,  ‘yaşamdaşlığı’ savunması ve doğayı
                                         kendisi de başkalarından da saygı
                                                          koruma önlemlerini hızla alması gerekli.
      Adaletsizlik ortadan kalkmadıkça, ölüme  hazırlamış olan Maslow’a göre;  görme ihtiyacındadır. Başkaları  Milyonlarca insan, yine insanın
      karşı yaşamı, şiddete karşı sevgiyi  “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, sırayla çıkılması  tarafından değerli görülmek, kişinin  açgözlülüğü yüzünden yok olup gidiyor.
      savunan insanların sözü dünyada  gereken aşağıdaki 5 basamaktan   de kendine güven duymasına ve   Bir bütün olduğumuzu görebilen bilinçte
      geçmedikçe, nefes alamamaya devam  oluşmakta:            başarılı olabileceğine yönelik bir inanç  isek, hepimiz tehlikedeyiz.
      edeceğiz.             Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve  geliştirmesine neden olmaktadır.  Kaçınılmaz bir görevimiz var; eşitsizliğe,
      Floyd’un çığlıkları kulağımızda.  buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar.  Kişinin kendini gerçekleştirme ihtiyacı  adaletsizliğe karşı sesimizi çıkartmak.
      Yaşamın karşısına ırk üstünlüğünü,  Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden  ise en son basamakta yer almaktadır.  Eğer bunu yapamazsak, giderek temel
      parayı ve dogmaları koyan kötülük  kaynaklı, tehlikelerden korunma vb.  Her bireyin kendine ait yetenekleri ve  hakkımız olan nefes almaktan topluca
      timsali muktedirler, açgözlü bir şekilde  Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul  karakteri vardır. Birey bu kendine ait  mahrum kalacağız.
     Mavişehir’de taşkın önlenecek
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Flamingo Doğa Parkı çalışmalarını  listesine alınması için resmi başvuruda  dinlenebileceği doğal malzemelerden
     Tunç Soyer, belediye bürokratlarıyla  yerinde inceledi. Başkan Soyer, “Gediz  bulunduk. Öte yandan Gediz Deltası’nın  teraslar yapılacak.
     Mavişehir’deki kıyı rehabilitasyonu ve  Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası  güney kesimini kapsayan Güney Gediz  Kuş gözlem kuleleri de olacak
                                         Deltası projesiyle bir gözlem ve gezi  Yaklaşık 175 bin 500 metrekarelik proje
                                         rotası oluşturuyoruz. Deltanın başlangıç  alanında yapılacak Flamingo Doğa Parkı
                                         noktasını oluşturan Mavişehir’de ise  ile de Mavişehir’den Gediz Deltası’na
                                         Gediz’e bir koridor oluşturacak bir doğa  geçiş koridoru yaratılmış olacak. Gediz
                                         parkı yapıyoruz. Binlerce canlı türüne ev  Deltası’nın başlangıcında yer alan proje
                                         sahipliği yapan ve kentin yanı başındaki  alanında yapılacak doğa parkında bir
                                         bu doğal miras artık kent yaşamının bir  ziyaretçi merkezi oluşturularak deltanın
                                         parçası olacak” dedi.        önemiyle ilgili farkındalık yaratılması
                                          Taşkın riski önlenecek       da amaçlanıyor. Parkta doğa ve kuş
                                         Karşıyaka’da Mavişehir kıyısında  gözlemi eğitimine yönelik çeşitli etkinlikler
                                         Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz  ve çocuklar için interaktif oyun/eğitim
                                         Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye  alanlarının yer alması, deltadaki kuş
                                         doğru “Mavi Ada” bölgesini de içine  çeşitliliğinin izlenebileceği kuş gözlem
                                         alarak devam eden ve 3,4 kilometrelik  kulelerinin yapılması, Gediz Deltası
                                         sahil hattını kapsayan kıyı rehabilitasyon  bilgilendirme panolarının yerleştirilmesi
                                         projesiyle, kış aylarındaki taşkın riskinin  planlanıyor. Alanın doğal florasına uygun
                                         sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu  tuzcul bitkilerin de kullanılacağı sulak
                                         kapsamda hem deniz suyu kabarmasıyla  alan peyzajının uygulanacağı parkta yaya
                                         meydana gelebilecek taşkını hem de  yolları ve dinlenme alanları, bisiklet yolu
                                         zemin altından deniz suyu geçişini  ve çeşitli kent donatıları da yer alacak.
                                         engellemek için -3.50m kotuna inen bir  Mavişehir’in dünyada “eco-art” adıyla
                                         su kesici imalat yapılacak, ön kısımdaki  anılan çağdaş sanat hareketi örneklerine
                                         kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı  uygun bir arka plan sergilemesi nedeniyle
                                         korumak üzere yeniden imal edilecek.  alanda doğayla ilgili sanat eserlerine yer
                                         Ayrıca deniz kenarında halkın rahatça  verilmesi planlanıyor.
     Başkan Tugay talimat verdi, metruk binalar yıkıldı

      Karşıyaka Belediyesi, halkın can ve mal  sıra çevre ve görüntü kirliliği de
      güvenliği için tehdit oluşturan metruk  yarattığına dikkat çeken Karşıyaka
      yapılara karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay
      Bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi’nde “Kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş
      bulunan ve madde bağımlılarının mesken haldeki metruk yapılar kentler için pek
      tuttuğu iki bina, Karşıyaka Belediye  çok açıdan ciddi bir sorun. Karşıyaka
      Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla  Belediyesi olarak, mevzuat çerçevesinde
      yıkıldı. Mahallede huzursuzluk yaratan ve bu soruna karşı kararlı mücadelemizi
      şikayetlere yol açan yapıların yıkılması,  sürdürüyoruz. Son olarak, Cumhuriyet
      bölge sakinleri tarafından memnuniyetle  Mahallemizde 6601 sokak üzerindeki
      karşılandı. Çalışmaları izleyen  iki yapının yıkımını da tamamladık.
      vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi’ne ve  Halkımızın ilettiği şikayetler ve
      Başkan Tugay’a teşekkür etti.   ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda
      Metruk binaların, güvenlik riskinin yanı  çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11